První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Letní popáleniny

Přesahuje-li popálenina rozměru většího než pět dětských dlaní, rozhodně navštivte lékaře. To se týče také popálenin od sluníčka.

I. stupeň popálenin, který zvládnete ošetřit doma, se projevuje zčervenáním. U II. stupně se na kůži
již vytvoří puchýřky. U obou případů se jedná o bolestivou situaci, která u citlivějších jedinců,
nebo u dětí, může vyvolat eretický šok, projevující se neklidem a zvýšenou aktivitou. První pomocí
u těchto popálenin je chlazení, nikdy ale ne ledovou vodou, spíše vlažnější a aplikace panthenolu
na postižené místo. Dalším krokem je doplnění tekutin a odvedení pacienta na chladnější místo, rozhodně z dosahu slunce, které působí na pokožku i ve stínu.
Velký pozor byste měli dávat také při grilování a u otevřeného ohně, kdy dochází nejčastěji k letním popáleninám a bohužel ve většině případů se jedná o děti. Tyto popáleniny jsou nejčastěji II. a III. stupně
a po poskytnutí prvotní pomoci ve formě okamžitého intenzivního zchlazení vyžadují včasnou návštěvu lékaře, nebo přivolání rychlé záchranné služby. Tragicky dopadá zakopnutí dítěte a pád do ohniště, rizikem jsou však také rozpálené stěny grilu, což si mnozí neuvědomují. Při popálení otevřeným ohněm vznikají nejzávažnější popáleniny s rizikem vzniku nekrózy, které musejí být chirurgicky odstraněny. K nejvážnějším úrazům otevřeným ohněm dochází při jeho vdechnutí, dochází totiž k závažnému poškození dýchacích cest.
Dejte tedy pozor při letních radovánkách nejen na děti, ale i na sebe.

 Zpět