První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Obezita

Obezita. Problém, který se vyznačuje především zvyšující se četností zdravotních rizik. Mezi hlavní příčiny obezity patří dědičné predispozice a vliv prostředí.

Kombinací těchto dvou příčin se riziko vážného onemocnění vlivem obezity znásobuje a to hned několikrát. Nesmíte však zapomínat právě na vliv prostředí. Toto je faktor, který jste schopni ovlivnit.
Nemocí způsobujících obezitu je totiž ve skutečnosti jen velice málo. Jen asi 1 % všech lidí s obezitou má onemocnění, které by mohlo významně přispívat k rozvoji nadváhy a obezity. U velké většiny osob je příčinou vzniku obezity značný nepoměr mezi příjmem a výdejem energie. Stres a ve stresu nekontrolovaný příjem potravy sehrává nemalou roli.
Obezita je hrozbou, která má za následek zvýšení nemocnosti, invalidity a také předčasná úmrtí. S obezitou riskujete poruchy funkce pohybového aparátu, kardiovaskulární onemocnění, diabetes 2. typu
a v neposlední řadě také některé druhy rakoviny.
Komplikace obezity dělíme na mechanické a metabolické. Mechanické vznikají důsledkem právě vysoké hmotnosti. Patří sem především bolesti zad, kloubů a svalů, artrózy, otoky a mnoho dalšího. Toto lze zvrátit kontrolovaných snižováním hmotnosti, nejlépe pod dohledem praktického lékaře, nebo odborníka
na snižování tělesného tuku. Mechanické komplikace značným způsobem ovlivňují kvalitu vašeho života. Mezi metabolické komplikace řadíme například diabetes 2. typu, vysoký krevní tlak, ale také některé nádory. V tomto případě je nutné snižování tělesné hmotnosti právě pod dohledem lékaře. Mnohdy se totiž stane, že snížení hmotnosti odhalí další závažné onemocnění, které by bez tohoto kroku zůstalo neodhaleno a zásadním způsobem by ovlivnilo délku života.

 Zpět