První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Změna času ovlivňuje náš biorytmus

Každoroční změna zimního a letního času je příkladem zásahu do našeho biorytmu. Většina z nás se s tímto posunem vypořádá bez větších problémů, ale jsou mezi námi lidé, které zasáhne více a mají problém si seřídit svoje vnitřní hodiny.

Co je to vlastně biorytmus? Jsou to vnitřní hodiny, které jsou nastaveny na 24 hodinový cyklus, který řídí pochody v našem těle. Střídání fyzických a duševních stavů člověka, které jsou ovlivněny mnoha různými vlivy. Je to například rytmus dýchání, tlukot srdce nebo menstruační cyklus.

Působení změny času na lidský organismus

Řadu lidí ovlivní přechod mezi zimním a letním časem, ve většině případů se jedná o spánek, náladu nebo i zdraví. Existují studie prokazující, že změna letního času vede k většímu výskytu infarktu myokardu. Abychom se vyhnuli těmto zdravotním rizikům, musíme se přizpůsobit vlastnímu tělu a vnímat jeho procesy. Moderní a rychlá doba nás však nutí k výkonům, které pro naše tělo nejsou příznivé. Mnohdy v době odpočinku pracujeme za pomoci různých podpůrných prostředků, které naše tělo drží v pohotovosti. To má vliv na naše duševní a celkové zdraví.

Musíme se naučit vnímat své tělo a jeho potřeby. Pokud budeme dodržovat toto jednoduché pravidlo, může nám to přinést nejen pevnější zdraví a duševní pohodu, ale také zlepšit pracovní výkonnost.

 Zpět