První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Prošlé léky

Datum stanovující dobu trvanlivosti, které je vyznačeno na obalu léku, nemusí ještě znamenat, že po uplynutí expirační doby lék neúčinkuje, nebo není bezpečný. Jedná se spíše o datum, po němž výrobce již nezaručuje plnou účinnost léku.

Mnoho léků si při správném skladování zachovává svou účinnost po dobu několika let, tedy i po expiraci. Ovšem u některých léků (např. u inzulínu, nitroglycerínu a některých antibiotik) musíme dbát na dodržování expirační lhůty velice důsledně. I v případě případného užívání mírně prošlých léků platí známé pravidlo: Poraďte se se svým lékárníkem nebo lékařem.

 Zpět