První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vznik léků

Vývin léčivého přípravku je velice zdlouhavý a náročný proces, trvá 15 až 20 let, než je lék vyvinut, vyzkoušen a jako bezpečný produkt uveden na trh, odkud se dostává do rukou pacienta.

Vzhledem k riskantnosti vývoje nových léků si jej mohou dovolit jen bohaté farmaceutické firmy tzv. originální farmaceutické firmy, které velkou část svých zisků reinvestují právě do tohoto výzkumu přičemž vývoj jednoho léku stojí cca miliardu amerických dolarů. Motivací tohoto procesu je tedy především finanční zisk. Mohou vznikat náhodné objevy např. penicilin ale také řízené objevy na základě konkrétních potřeb medicíny. Novou molekulu může objevit malá skupina vědců, univerzitní tým či farmaceutická firma. Avšak ne každý z nich má finance a možnosti k dotažení vývoje léku do konce, proto spolupracují s finančně silnými firmami, které ve vývoji léku pokračují dál.

Vývoj léku probíhá v několika etapách, na začátku je preklinické hodnocení a následuje několik fází klinického zkoušení léku. Pouze velmi málo léčivých přípravků se dostane až do fáze klinického zkoušení, odhaduje se, že asi jen pět z padesáti tisíc látek.

 Zpět