První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nový lek účinný v boji s alergickou rýmou

Tímto onemocněním trpí v současné době mnoho lidí. Při léčbě jsou využívaná ve většině případu antihistaminika, což jsou léky zabraňující pro-zánětlivému účinku histaminu, čímž potlačují nežádoucí projevy alergie. Novinkou v léčbě alergické rýmy je Bilastin, velmi dobře snášené antihistaminikum, účinkující podobně jako starší léky.

Minimální tlumivý účinek moderních antihistaminik
Antihistaminika účinkují proti látce histaminu, který uvolňují žirné buňky. Při alergické reakci tyto buňky způsobují, po navázání na receptory, větší prokrvení tkáně, otok, zúžené dýchací cesty, řídkou sekreci z nosu či svědění a pálení.

Antihistaminika mají za úkol se vázat na receptory pro histamin, čímž zabraňují jeho nežádoucím účinkům. Starší typ antihistaminik (1. generace) působí tlumivě, protože proniká z krve do mozku, kde způsobuje ospalost a utlumení. Nový typ těchto léků má značně menší nežádoucí účinky.

Bilastin
Novým histaminikem druhé generace je i Bilastin. Podobně jako jiná antihistaminika je podáván v tabletách a používá se při léčení celoroční alergické rýmy, sezónní rýmy a také kopřivky. Účinky tohoto léku jsou velmi podobné jako v případě antihistaminika cetirizinu. Bilastin byl schválen Evropskou unií v roce 2010. Jeho účinky jsou rychlé (již po 30 až 60 min). Je určen pouze pro dospělé a děti starší 12 let.

 Zpět