První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

KAMISTAD SENZITIV - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Kamistad senzitiv

Ústní gel
Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Kamistad senzitiv musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Kamistad senzitiv a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kamistad senzitiv používat
 3. Jak se Kamistad senzitiv používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Kamistad senzitiv uchovávat
 6. Další informace

1. Co je Kamistad senzitiv a k čemu se používá

Přípravek Kamistad senzitiv patří mezi léky, které se nazývají varia, jiná léčiva pro lokální léčbu v dutině ústní.
Kombinace léčivých látek v ústním gelu Kamistad senzitiv má protibolestivý, protizánětlivý a antibakteriální účinek. Lidokain je silné lokální anestetikum.
Heřmánek nebo heřmánková tinktura obsahuje směs protizánětlivě a antibakteriálně působících látek, jejichž kombinace podporuje proces hojení.
Kamistad senzitiv, ústní gel se používá při méně závažných infekcích dásní a sliznice dutiny ústní a rtů (projevujících se zčervenáním, krvácivostí, puchýřky a bolestivostí dásní nebo zčervenáním rtů) a při otlacích dásní a patra způsobených zubními protézami nebo rovnátky zubů.
Pokud je bolest silná a neustupující nebo pokud jsou příznaky provázeny zvýšenou tělesnou teplotou, navštivte lékaře.
Dětem může být přípravek podáván pouze po poradě s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kamistad senzitiv používat

Nepoužívejte Kamistad senzitiv jestliže jste přecitlivělý/á na lidokain nebo jiná lokální anestetika amidového typu, heřmánek

 • nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Kamistad senzitiv a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Pokud Vám lékař bude předepisovat nějaký lék, informujte ho, že používáte ústní gel Kamistad senzitiv.

Těhotenství a kojení
Bezpečnost používání ústního gelu Kamistad senzitiv těhotnými a kojícími ženami nebyla prokázána, a proto těhotné a kojící ženy nesmí tento přípravek používat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se Kamistad senzitiv používá

Pokud lékař neurčí jinak, dodržujte pokyny uvedené níže. Aby léčba přípravkem Kamistad senzitiv byla účinná a bezpečná, dodržujte, prosím, pokyny uvedené níže nebo pokyny Vašeho lékaře.
Kamistad senzitiv aplikujte na bolestivá a zanícená místa a jemně vmasírujte.
½ cm dlouhý proužek ústního gelu Kamistad senzitiv aplikujte třikrát denně.

Děti a kojenci
Dětem může být přípravek podáván pouze po poradě s lékařem.
Dětem a kojencům neaplikujte 1/2 cm dlouhý proužek více než třikrát v průběhu 24 hodin.
Kamistad používejte dokud obtíže nevymizí, ale bez porady s lékařem nejdéle 7 dnů.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek dlouhodobě ve vysokých dávkách.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Kamistad senzitiv než jste měl(a)
Údaje o předávkování přípravkem Kamistad senzitiv nebyly zaznamenány.
Při použití vyšší dávky přípravku z důvodu nedodržení pokynů pro dávkování se poraďte s lékařem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Kamistad senzitiv nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit u každého. Občas se může po aplikaci ústního gelu vyskytnout dočasný pocit lehkého pálení.
Velmi vzácně se mohou vyskytnout alergické reakce, které nemusí být omezeny jen na místo aplikace (sliznice dutiny ústní), např. zčervenání kůže a kopřivka.
Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud zpozorujete jiný nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

5. Jak přípravek Kamistad senzitiv uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Doba použitelnosti po prvním otevření je 1 rok.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Kamistad senzitiv obsahuje
1 g ústního gelu Kamistad senzitiv obsahuje:
Léčivé látky:
Matricariae extractum fluidum 1: 4–5 (extrahováno ethanolem 50% V/V s 1,37 % trometamolu) 185 mg
Lidocaini hydrochloridum monohydricum 20 mg
Pomocné látky:
Roztok benzalkonium-chloridu, silice kůry skořicovníku cejlonského, dihydrát sodné soli sacharinu, karbomer, trometamol, kyselina mravenčí, ethanol 96% (V/V), čištěná voda.

Jak přípravek Kamistad senzitiv vypadá a co obsahuje toto balení
Kamistad senzitiv je žlutavě hnědý stejnorodý gel. Balen je v hliníkové tubě s polyethylenovým šroubovacím uzávěrem a v krabičce.
Velikost balení: 10 g
Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2–18, 61118 Bad Vilbel
Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
20.7.2011

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.