První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PANADOL BABY ČÍPKY - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

PANADOL BABY ČÍPKY

(Paracetamolum) Čípky

Držitel rozhodnutí o registraci:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., TW8 9GS, Velká Británie

Výrobce:
Farmaclair, 440 avenue du Général de Gaulle, Hérouville-Saint-Clair, Francie

Složení:

Paracetamolum 125 mg v jednom čípku
Pomocné látky: ztužený tuk

Indikační skupina:

Analgetika, antipyretika

Charakteristika:

Panadol Baby čípky obsahují paracetamol látku proti bolesti (analgetikum) a ke snížení horečky (antipyretikum).

Indikace:

Panadol Baby čípky jsou určeny ke snížení horečky provázející chřipku a nachlazení, stejně jako infekční onemocnění dětského věku (např. spalničky, zarděnky, plané neštovice, spálu, příušnice) a očkování. Panadol Baby čípky jsou též vhodné k tlumení bolesti provázející prořezávání zoubků, bolesti zubů, bolesti v krku při chřipce a nachlazení a bolesti hlavy, Přípravek je určen pro děti o tělesné hmotnosti nad 9 kg.

Kontraindikace:

Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na paracetamol nebo kteroukoli další složku přípravku.
Dále se paracetamol nesmí podávat při těžkém onemocnění jater včetně akutní žloutenky, při těžké hemolytické anemii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek) a při krvácení z konečníku, zánětu tlustého střeva (proktokolitida) nebo po operačním zákroku. Panadol Baby se nesmí podávat současně s jinými léky, které poškozují činnost jater.
Podáváte-li přípravek dítěti s onemocněním jater, ledvin nebo s deficitem enzymu glukózo-6– fosfátdehydrogenázy musíte se o vhodnosti užívání přípravku předem poradit s lékařem.
Vzhledem k obsahu léčivé látky není přípravek určen pro děti o tělesné hmotnosti do 9 kg.

Nežádoucí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i Panadol Junior čípky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek Panadol Baby čípky je při dodržování doporučeného dávkování dobře snášen, ale může se vyskytnout kožní vyrážka vzácně zúžení průdušek, poruchy jaterních funkcí a krvetvorby. Při případném výskytu těchto nebo jiných neobvyklých reakcí přestaňte přípravek dítěti podávat a poraďte se s lékařem.

Interakce:

Užívá-li dítě jiné léky ( na lékařský předpis i bez něj ), poraďte se o vhodnosti současného podávání tohoto přípravku s lékařem. Podáváte-li dítěti tento přípravek, oznamte to lékaři při předpisu jiných léků. Současné dlouhodobé užívání přípravku s některými léky na spaní, proti epilepsii, některých antibiotik může vést k poškození jater. Metoklopramid nebo domperidon může zvýšit rychlost vstřebávání paracetamolu, cholestyramin ji může snížit. Při pravidelném dlouhodobém užívání paracetamolu může být zvýšen účinek léků snižujících srážlivost krve (warfarin nebo jiné kumarinové přípravky) s následným zvýšením rizika krvácivých projevů. Občasné užívání nemá významný vliv.Současné dlouhodobé užívání Panadolu Junior čípky a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých přípravků může vést k poškození ledvin.

Dávkování a způsob použití:

Pokud lékař neurčí jinak, podává se dětem o tělesné hmotnosti 9–14 kg 1 čípek až 4krát denně v časových odstupech nejméně 6 hodin. Dětem o tělesné hmotnosti 15–20 kg se podávají 2 čípky až 4krát denně v časových odstupech nejméně 6 hodin. Vzhledem k obsahu léčivé látky se přípravek nepodává dětem o tělesné hmotnosti do 9 kg.
Nepřekračujte doporučené dávkování. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Čípek vyjměte z obalu a jemně zaveďte do konečníku. Po zavedení čípku stiskněte na 1–2 minuty hýždě rukou k sobě a ujistěte se, že čípek zůstal v konečníku.

Upozornění:

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Obsahuje paracetamol, nepodávejte s jinými léky obsahujícími paracetamol.
Nedochází-li ke zmírnění příznaků do 3 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Bez porady s lékařem nepodávejte přípravek dítěti déle než 3 dny. U kojenců konzultujte každé horečnaté onemocnění ihned s lékařem. Vysoká horečka, silná nebo trvající bolest v krku, kašel, bolest hlavy, nevolnost nebo zvracení s bolestmi břicha mohou být příznakem vážnějšího onemocnění, proto vyhledejte neprodleně lékaře. Ve všech případech podezření na předávkování nebo při náhodném požití čípků dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nelze pozorovat žádné příznaky.
Panadol Baby čípky je určen pro děti, pokud by však přípravek užíval dospělý nesmí jej užívat bez doporučení lékaře, pokud má problémy s požíváním alkoholu. Během léčby se nesmí pít alkoholické nápoje.

Uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 25oC. Chraňte před mrazem.

Varování:

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení: 10 čípků.

Datum poslední revize: 16.6.2010

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.