První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CANESTEN GYN 1 DEN - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

CANESTEN GYN 1 den

vaginální tableta
Clotrimazolum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte CANESTEN
GYN 1 den používat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl. Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je CANESTEN GYN 1 den a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CANESTEN GYN 1 den používat
 3. Jak se CANESTEN GYN 1 den používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak CANESTEN GYN 1 den uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE CANESTEN GYN 1 den A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Canesten GYN 1 den vaginální tableta se používá k léčbě gynekologických zánětů způsobených houbovitými mikroorganizmy, kvasinkami, plísněmi především rodu Candida. Navíc působí proti Trichomonas vaginalis, a dále infekcím pochvy způsobeným grampozitivními mikroby, především streptokoky a stafylokoky a gramnegativními mikroby (Bacteroides, Gardnerella vaginalis).
Mezi nejčastější příčiny akutního zánětu zevních rodidel patří léčba antibiotiky, cukrovka, nadměrná konzumace sladkostí, koupel ve znečištěné vodě, hormonální antikoncepce s vysokou dávkou estrogenů a nošení nevhodného (těsného a neprodyšného) spodního prádla.

Canesten GYN 1 den se používá při následujících příznacích kandidózy:

 • svědění a/nebo zarudnutí v oblasti pochvy a vulvy
 • pálení pochvy a vulvy
 • zduření a bolestivost tkání pochvy a vulvy
 • výtok z pochvy (bělavý, hrudkovitý, bez zápachu)

Na doporučení lékaře se přípravek užívá k ozdravění porodních cest v posledních 4–6 týdnech těhotenství.
Pokud si nejste jistá, zda máte kandidózu, konzultujte léčbu ještě před jejím zahájením se svým lékařem.
Přípravek CANESTEN GYN 1 den je určen pro dívky od 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CANESTEN GYN 1 den POUŽÍVAT

Nepoužívejte CANESTEN GYN 1 den :

 • jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na léčivou látku nebo na kteroukoli složku přípravku

Navštivte co nejdříve lékaře a nepoužívejte Canesten Gyn 1 den vaginální tablety, pokud máte jeden nebo více z následujících příznaků:

 • zvýšenou teplotu (38°C a vyšší) nebo zimnici
 • bolest v podbřišku
 • bolesti zad
 • zapáchající vaginální výtok
 • nevolnost
 • vaginální krvácení a/nebo přidruženou bolest v bedrech
 • pálení při močení a jiné obtíže při močení spojené s vaginálním výtokem

Zvláštní opatrnosti při použití CANESTENU GYN 1 den je zapotřebí:
Před zahájením léčby byste měla nejprve navštívit lékaře v následujících případech:

 • prodělala jste více než dvě infekce (kandidózy) za posledních šest měsíců
 • Vy nebo Váš partner jste někdy měli pohlavně přenosnou chorobu
 • jste mladší 16 ti let nebo starší 60 ti let
 • měla jste někdy alergickou reakci na Canesten nebo jiný vaginální protiplísňový přípravek.

Sexuální partner by měl také podstoupit místní léčbu Canesten krémem, a to nejen když má příznaky infekce.
Léčba obou sexuálních partnerů předchází vzniku možné opakované infekce (reinfekce). Sexuální abstinence je v této době nezbytná.
Stejně jako jiné krémy a tablety může i tento léčivý přípravek snížit účinnost pryžových antikoncepčních pomůcek, jako jsou kondomy a pesary, pokud jsou používány společně s tabletami Canesten GYN 1 den. Použijte proto alternativní metody antikoncepce ještě nejméně 5 dní po skončení léčby tímto přípravkem.
Během léčby nepoužívejte tampony, spermicidní nebo jiné vaginální produkty.
Léčba může být opakována, přesto opakované infekce mohou být projevem jiného základního onemocnění, včetně cukrovky nebo HIV infekce. Vyhledejte lékaře, pokud se příznaky onemocnění během 6 měsíců vrátí.

Jak předcházet vzniku kandidózy?
Další infekci můžete předcházet při dodržování následujících jednoduchých opatření:

 • vyvarujte se častého nošení těsných, nylonových spodních kalhotek a přiléhavých džínsů. Teplo a nemožnost přístupu vzduchu jsou podmínky podporující růst mikroorganismů.
 • Denně se myjte, ale používejte pouze jednoduchá mýdla – ne silně parfémovaná nebo léčivá. Při omývání netlačte silně houbou nebo žínkou na pokožku, nepoužívejte do koupele parfémované oleje a desinfekční přísady. Nejlépe se myjte v teplé vodě s přísadou koupelové soli.
 • Otírejte se toaletním papírem zpředu dozadu, ne naopak, protože infekce může být snadno přenesena i ze střev.

Pokud máte obavy nebo jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Současné podávání clotrimazolu a tacrolimu (lék tlumící imunitu) může vést k zesílení účinků tacrolimu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
O použití přípravku v těhotenství ( zejména v prvních třech měsících) a v období kojení musí rozhodnout lékař.
Na doporučení lékaře se přípravek používá k ozdravění porodních cest v posledních 4–6 týdnech těhotenství. Zavedení vaginální tablety musí vždy provést lékař. Tabletu je nutno zavést bez použití aplikátoru.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:CANESTEN GYN 1 den nemá žádné účinky na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů.

3. JAK SE CANESTEN GYN 1 den POUŽÍVÁ

Vždy používejte CANESTEN GYN 1 den přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jakým způsobem se používají vaginální tablety Canesten GYN 1den ?
Canesten GYN 1 den vaginální tablety smějí být zaváděny pouze do pochvy. Neužívejte je ústy! Pokud nedopatřením tabletu polknete, informujte o tom přímo svého lékaře nebo kontaktujte pohotovostní oddělení v nejbližší nemocnici.
Tableta se zavádí do pochvy pomocí aplikátoru.

Jak používat aplikátor?

 1. Vyjměte aplikátor z obalu, vytáhněte píst nadoraz. Umístěte pevně poševní tabletu do aplikátoru.
 2. Zaveďte aplikátor s tabletou co nejhlouběji do pochvy, nejlépe v poloze vleže na zádech s mírně pokrčenýma nohama.
 3. Zatlačte píst až na doraz, čímž umístíte tabletu do pochvy. Vyjměte aplikátor.

V těhotenství se musí poševní tableta zavádět bez použití aplikátoru.

Jak dlouho byste měla užívat Canesten GYN 1 den vaginální tablety?
Pokud lékař neurčí jinak, provádí se aplikace vaginální tablety jednorázově, nejlépe večer před spaním.
Jednodenní léčba přípravkem Canesten Gyn 1 den je obvykle dostačující k odstranění příznaků infekce (kandidózy).
Protože u gynekologických zánětů jsou obvykle postižené jak pochva, tak vulva (zevní genitál), léčba obou těchto oblastí by měla probíhat současně. V případě postižení zevního genitálu použijte k lokální léčbě přípravek Canesten krém
Jestliže do 7 dnů od zahájení léčby nedojde ke zlepšení příznaků onemocnění, nebo se příznaky naopak zhoršují, navštivte svého lékaře.

Léčení nemá být prováděno během menstruace. Léčba by měla skončit před nástupem menstruace.
Doporučená léčba pro sexuálního partnera je vtírání přípravku Canesten krém na předkožku a žalud a to 2–3 krát denně a to po dobu 1–2 týdnů.
Proužek krému o délce půl centimetru by měl postačit k zaléčení oblasti velikosti dlaně.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i CANESTEN GYN 1 den nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Mohou se objevit poruchy imunitního systému (alergické reakce: mdloby, snížený krevní tlak, poruchy dýchání, svědění), poruchy reprodukčního systému (olupování genitálu, svědění, vyrážka, otok, pálení, podráždění, pánevní bolest, puchýře, zčervenání), poruchy trávicího traktu( bolest břicha) a obtížné nebo bolestivé močení
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, který nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK CANESTEN GYN 1 DEN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
CANESTEN GYN 1 den nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti, jež je uvedené na blistru a na vnějším obalu: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co CANESTEN GYN 1 den obsahuje

 • Léčivou látkou je Clotrimazolum 500 mg v 1 vaginální tabletě
 • Pomocnými látkami jsou Monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kyselina mléčná, kukuřičný škrob, krospovidon, pentahydrát kalcium-laktátu, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa.

Jak CANESTEN GYN 1 den vypadá a co obsahuje toto balení
Vaginální tableta je bílá až slabě nažloutlá bez zápachu
Balení obsahuje 1 vaginální tabletu s aplikátorem

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce: Schering Pharma AG, Leverkusen, Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
18.1. 2012

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.