První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EGILOK 100 MG - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Egilok 100 mg

(metoprololi tartras)
tablety

Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30–38.
MAĎARSKO

Výrobce
EGIS Pharmaceuticals PLC
9900 Körmend, Mátyás király u. 65
MAĎARSKO

1. Co obsahuje Váš lék?

Egilok, přípravek obsahující léčivou látku metoprolol, patří do skupiny léků označovaných jako betablokátory. U člověka vede jeho podání ke snížení krevního tlaku, tepové frekvence, ale i srdečního výdeje v klidu i při námaze.

Léčivá látka
Jedna tableta přípravku Egilok obsahuje 25 mg, 50 mg nebo 100 mg léčivé látky metoprololi tartras (metoprolol).

Pomocné látky
Tablety Egilok obsahují také mikrokrystalickou celulosu, sodnou sůl karboxymethyl­škrobu, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon a magnesium-stearát.

2. Kdy se užívá přípravek Egilok?

Egilok se používá při léčbě vysokého krevního tlaku a pro předcházení bolestem na hrudi při onemocnění anginou pectoris.
Egilok se rovněž používá při léčbě některých poruch srdečního rytmu, udržovací léčbě pacientů po prodělaném srdečním infarktu, k předcházení záchvatům migrény a při zvýšené činnosti štítné žlázy.

3. Kdy byste neměli užívat tablety Egilok

Tablety Egilok byste neměli užívat, pokud:

  • máte alergii na metoprolol nebo jakoukoli jinou látku, kterou obsahují tablety Egilok;
  • trpíte závažným onemocněním srdce nebo cév (např. těžkou srdeční nedostatečností, těžkou poruchou prokrvení dolních končetin, závažnou poruchou přenosu srdečního vzruchu);
  • jste astmatik.

Pokud jste diabetik, pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnění, případně pokud kojíte, je třeba o této skutečnosti uvědomit Vašeho lékaře ještě před zahájením léčby přípravkem Egilok.

4. Upozornění před zahájením léčby

Před zahájením léčby může váš ošetřující lékař provést vyšetření funkce jater a ledvin. Pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater, oznamte, prosím, tuto skutečnost svému lékaři.

5. Upozornění pro období léčby

Pokud se máte podrobit chirurgickému zákroku nebo pokud jste z nějakého jiného důvodu přijati do nemocnice, informujte svého ošetřujícího lékaře o tom, že užíváte Egilok.
Ukončení léčby přípravkem Egilok by mělo být postupné. Náhlé přerušení léčby by mohlo vést ke zhoršení vašeho stavu, zvláště pokud trpíte některým srdečním onemocněním.
Přípravek může u pacientů s cukrovkou, kteří jsou léčeni inzulinem nebo vnitřně užívanými antidiabetiky, zastřít příznaky snížené hladiny cukru v krvi, jako jsou např. třes a zvýšená tepová frekvence.

6. Nežádoucí účinky

Během léčby se může vyskytnout některý z těchto nežádoucích účinků: únava, bolesti hlavy, nevolnost, bolesti břicha, průjem nebo zácpa, závratě, poruchy spánku, pomalá tepová frekvence, kožní reakce, např. vyrážky nebo zčervenání kůže, pocit chladu v končetinách, zvýšené pocení, zrakové poruchy, dušnost. V mnoha případech jsou tyto účinky přechodné a při snížení dávky přípravku Egilok odezní.
Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte svému ošetřujícímu lékaři!

7. Jak mohou jiné léky ovlivnit léčbu přípravkem Egilok

Účinky přípravku Egilok a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat (např. užíváte-li jiné léky na léčbu vysokého krevního tlaku). Váš lékař by měl být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Egilok užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Léčba přípravkem Egilok může být ovlivněna zejména současným užíváním některých dalších léků k léčbě srdečních onemocnění (např. blokátory vápníkového kanálu, antiarytmika, digoxin, klonidin, nitráty a další).

8. Dávkování

Přesné dávkování určí vždy lékař. Dbejte na to, abyste dodržovali jeho pokyny.
K léčbě vysokého krevního tlaku se obvykle užívá 50 mg ráno a 50 mg večer před spaním. Tato dávka se může postupně zvyšovat až na 100 mg až 200 mg 2 krát denně nebo se Egilok může podávat v kombinaci s jiným lékem snižujícím krevní tlak. Nejvyšší denní dávka přípravku Egilok je 400 mg.
Pokud Vám byly tablety Egilok předepsány pro léčbu onemocnění anginou pectoris (projevuje se bolestmi na hrudi), užívá se obvykle 50 mg až 100 mg 2 krát denně (obvykle ráno a večer). U těžkých případů se může denní dávka zvýšit až na 400 mg. Přípravek Egilok Vám může být předepsán i v případě, že trpíte poruchami srdečního rytmu. Počáteční dávka 50 mg až 100 mg se užívá 2 krát denně (ráno a večer). Váš ošetřující lékař může tuto dávku zvýšit až na celkovou denní dávku 400 mg. Pokud jste prodělal(a) srdeční infarkt, může Vám být předepsána udržovací léčba v dávce 200 mg na den, rozdělená do dvou dílčích dávek (ráno a večer).
Obvyklá denní dávka pro předcházení záchvatům migrény je 100 mg až 200 mg ve dvou dílčích dávkách (ráno a večer). Při zvýšené činnosti štítné žlázy je obvyklá denní dávka 100 mg ve dvou dílčích dávkách (tj. 50 mg ráno a 50 mg večer). Lékař může tuto dávku zvýšit až na celkovou denní dávku 400 mg.

9. Řízení motorových vozidel a obsluha strojů v průběhu léčby přípravkem Egilok

Léčba přípravkem Egilok může způsobit únavu nebo závrať. Proto byste měli řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje pouze na základě výslovného souhlasu lékaře!

10. Předávkování

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Ponechte si tuto příbalovou informaci a zbylé tablety, abyste je mohli svému lékaři ukázat.

11. Uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

12. Varování

Přípravek Egilok nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento přípravek byl předepsán pouze Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

13. Balení

EGILOK 25 mg: 60 tablet.
EGILOK 50 mg: 60 nebo 200 tablet.
EGILOK 100 mg: 60 nebo 200 tablet.

Datum poslední revize textu
26.11.2009

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.