První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RANISAN 75 MG - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

RANISAN 75 mg

(Ranitidini hydrochloridum)
potahované tablety

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE
PRO.MED.CS Praha a.s., Praha 4, Česká republika

SLOŽENÍ

Účinná látka: 84 mg ranitidini hydrochloridum, tj. 75,26 mg ranitidinum v 1 potahované tabletě
Mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, kopovidon, povidon 25, magnesium-stearát, hypromelosa 2506/15, hypromelosa 2506/5, makrogol 6000, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý, simetikonová emulze.

INDIKAČNÍ SKUPINA
Antiulcerózum, antagonista histaminových H2-receptorů

CHARAKTERISTIKA

Ranisan 75 mg patří do skupiny léků, které snižují tvorbu kyselé žaludeční šťávy. Rychle se vstřebává ve střevě a jeho účinek není ovlivněn současnou náplní žaludku. Po podání jedné tablety nastupuje účinek během půl hodiny a trvá po dobu 10–12 hodin.
Při nedostatečnosti ledvin dochází k významnému prodloužení jeho účinku.

INDIKACE

Přípravek se užívá ke zmírnění příznaků pálení žáhy, žaludečního překyselení a nevolnosti. Přípravek mohou používat dospělí od 18 let. Mladiství od 16 let mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.

KONTRAINDIKACE
Ranisan 75 mg se nesmí užívat při přecitlivělosti na jeho složky a při zhoubné povaze vředové choroby. Pro užívání přípravku v těhotenství a v období kojení musí být zvlášť závažné důvody; v tomto případě je možno přípravek užívat pouze se svolením lékaře. Při otěhotnění během léčby je třeba ihned uvědomit ošetřujícího lékaře. Pacientům mladším než 16 let se tento přípravek nepodává.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípravek Ranisan 75 mg je obvykle dobře snášen. Četnost je u různých nežádoucích účinků rozdílná. Mohou se vyskytnout bolesti hlavy, závratě, sucho v ústech, nevolnost, nadýmání, zácpa, průjem, nechutenství. Ve výjimečných případech se mohou objevit křeče, přechodná impotence, menstruační poruchy a vypadávání vlasů.
Laboratorně byl vzácně zjištěn vzestup jaterních enzymů a změny v krevním obraze.
Vznik nežádoucích účinků během léčby ohlaste svému lékaři.
Při výskytu přecitlivělosti na Ranisan 75 mg, která se projevuje např. kožními vyrážkami nebo trávicími poruchami, je třeba léčbu přerušit a nahlásit ošetřujícímu lékaři.

INTERAKCE

Účinky přípravku Ranisan 75 mg a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Ranisan 75 mg může ovlivnit účinek některých léků (např. prokainamidu, diazepamu, teofylinu) změnou jejich vylučování ledvinami. Váš lékař má být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ

Pokud lékař nedoporučí jinak, dospělí obvykle užívají 1 tabletu při obtížích. Tato dávka by měla přinést úlevu na dobu asi 9 hodin. V průběhu 24 hodin lze užít dvě tablety. Celková doba léčby bez vědomí lékaře by neměla přesáhnout 5 dní. Mladistvým od 16 let dávku určí lékař. Pacientům mladším než 16 let se tento přípravek nepodává.

DALŠÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ
Pacienti s diagnózou vředové choroby, s těžkou poruchou ledvin a jater, pacienti středního nebo vyššího věku, u kterých došlo v souvislosti se zažívacími potížemi ( dyspeptický syndrom) k váhovému úbytku, obtížemi při polykání, současně užívající jiné léčivé přípravky, se o vhodnosti užívání tohoto přípravku musí poradit s lékařem. Bez porady s lékařem užívejte Ranisan 75 mg nejdéle po dobu 5 dní. Jestliže příznaky neustoupí nebo se vyskytnou nežádoucí účinky nebo neobvyklé reakce, navštivte lékaře.

UCHOVÁVÁNÍ
V suchu a temnu, při teplotě 15–25 oC.

VAROVÁNÍ
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

BALENÍ
10 nebo 20 potahovaných tablet

DATUM POSLEDNÍ REVIZE
15.4. 2009

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.