První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SANORIN 0,5 PM - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Sanorin 0,5‰

(Naphazolini nitras)
nosní sprej, roztok

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
TEVA Czech Industries s.r.o., Opava – Komárov, Česká republika

Složení:

Léčivá látka:
Naphazolini nitras 0,005 g v 10 ml.
Pomocné látky:
Kyselina boritá, edamin, methylparaben, čištěná voda.

Indikační skupina:
Otorinolaryngo­logikum, sympatomimetikum.

Charakteristika:

Přípravek způsobuje zúžení zánětem rozšířených cév nosní sliznice, což vede ke zmenšení otoku sliznice a uvolnění hlenu z nosu, vedlejších nosních dutin a trubice spojující střední ucho a hltan (Eustachovy trubice). Tím je umožněno volné dýchání. Léčebný účinek nastupuje zpravidla do 5 minut a přetrvává 4–6 hodin.

Indikace:

Přípravek se užívá k mírnění příznaků u akutní rýmy, zánětu čelistních dutin, zánětu Eustachovy trubice a zánětu středního ucha. Může být podáván dětem starším 3 let a mohou ho užívat mladiství a dospělí.

Kontraindikace:
Přípravek nesmí být podáván dětem do 3 let. Dále se nesmí užívat (podávat dětem) při přecitlivělosti na účinnou látku nebo ostatní jeho složky a u suchých zánětů nosní sliznice. Nemocní se závažným onemocněním srdce a cév (srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak), poruchami látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy), nádorem nadledvin (feochromocytom), průduškovým astmatem a nemocní léčení některými léky užívanými k léčbě duševních stavů charakterizovaných nadměrným smutkem tzv. depresí (inhibitory monoaminoxidázy) nebo jinými látkami, které mohou zvyšovat krevní tlak mohou Sanorin 0,5 ‰ užívat pouze na doporučení lékaře.
O vhodnosti užívání přípravku v těhotenství a v období laktace se poraďte s lékařem.

Nežádoucí účinky:

Při doporučeném dávkování je přípravek obvykle dobře snášen. U zvláště citlivých pacientů se občas mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení a suchost nosní sliznice. Ve zcela ojedinělých případech mohou být po odeznění účinku pozorovány silné pocity ucpaného nosu. Velmi zřídka se mohou dostavit celkové účinky v důsledku podráždění sympatického nervstva, jako je nervozita, zvýšené pocení, bolest hlavy, třes, zrychlení srdeční činnosti, bušení srdce a zvýšený krevní tlak. Dlouhodobé a časté užívání Sanorinu 0,5 ‰ může vést k chronickému ucpávání nosu a vysychání sliznice. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání (podávání dětem) přípravku poraďte se svým lékařem.

Interakce:

Účinky Sanorinu 0,5 ‰ a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Proto se o vhodnosti současného užívání (podávání dětem) tohoto přípravku s jinými léky poraďte s lékařem.
Při současném podávání Sanorinu 0,5 ‰ a některých léků užívaných k léčbě duševních stavů charakterizovaných nadměrným smutkem (deprese) může dojít ke zvýšení krevního tlaku.

Dávkování:

Pokud lékař neurčí jinak, podávají se následující dávky: dětem ve věku od 3 do 6 let se podává 1 – 2 dávky a dětem od 6 let a mladistvým do 15 let 2 dávky přípravku. Mladiství starší 15-ti let a dospělí si vstřikují 1 až 3 dávky Sanorinu 0,5 ‰. Přípravek se vstřikuje do obou nosních dírek, a to několikrát denně (postačuje 3krát denně). Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny. Přípravek se užívá krátkodobě. Neměl by být užíván déle než po dobu 1 týdne u dospělých, a ne déle než 3 dny u dětí. Pokud dojde k uvolnění nosního průduchu, může být léčba ukončena i dříve. Opakovaně se přípravek smí podat až po několikadenním přerušení terapie.
Pokud si zapomenete vzít (podat dítěti) svou (jeho) dávku ve stanovenou dobu užijte ji (podejte dítěti), jakmile si vzpomenete a dále pak pokračujte v užívání (podávání dítěti) přípravku v pravidelných časových intervalech. Nikdy však neužívejte (nepodávejte dítěti) dvě dávky současně.

Způsob použití:

Před první aplikací nosního spreje dávkovač několikrát stiskněte dokud se neobjeví souvislý obláček aerosolu. Před použitím sejměte ochranný kryt. Při aplikaci držte lahvičku s přípravkem ve svislé poloze. Koncovou část dávkovače vložte do nosní dírky a rychle a prudce zmáčkněte kruhovou část dávkovače. Tím docílíte vstříknutí spreje. Bezprostředně po vstříknutí lehce vdechněte nosem. Stejným způsobem ošetřete i druhou nosní dírku. Po použití nasaďte ochranný kryt.

Další informace

Upozornění:
Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků choroby do 3 dnů nebo se stav zhorší, popř. dojde-li k výskytu neobvyklých reakcí, vyhledejte lékaře.
Užíváte-li (podáváte-li dítěti) jiné léky na předpis nebo volně prodejné, poraďte se o užívání (podávání dítěti) Sanorinu 0,5 ‰. s lékařem. Pokud Vám (Vašemu dítěti) bude lékař předepisovat nějaké léky, upozorněte jej, že užíváte (užívá) Sanorin 0,5 ‰. Při užívání delším než 1 týden u dospělých (delším než 3 dny u dětí) je riziko návyku s intenzivním zduřováním sliznice a ucpáváním nosu v krátké době po podání.
Po nadměrně vysokých dávkách (předávkování) může dojít ke snížení tělesné teploty, zpomalení srdeční frekvence, nadměrnému pocení, ospalosti, zvýšení krevního tlaku s následným snížením až k hlubokému bezvědomí. Proto při předávkování nebo náhodném požití většího množství spreje dítětem nebo dospělým okamžitě vyhledejte lékaře.

Uchovávání:
Při teplotě do 25C, v původním vnitřním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Chránit před mrazem.

Varování:
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

Balení:
Průhledná umělohmotná nádobka, stoupací trubička, nosní aplikátor s krytem
V nádobce je obsaženo10 ml roztoku.

Datum poslední revize:
7.1.2010

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.