První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CYCLO 3 FORT - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

CYCLO 3 FORT

Tvrdé tobolky

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Pierre Fabre Medicament
BOULOGNE, Francie

Složení

Léčivé látky :Rusci extractum siccum 150 mg, Hesperidini methylchalconum 150 mg, Acidum ascorbicum 100 mg v jedné tobolce.
Pomocné látky: makrogol 6 000, hydrofobní koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, magnesium-stearát, oranžová žluť, chinolínová žluť, oxid titaničitý, želatina.

Indikační skupina

Venofarmakum

Charakteristika

Cyclo 3 Fort tobolka obsahuje tři léčivé látky, které se svým účinkem vzájemně doplňují. Extrakt z Ruscus aculeatus svým mechanismem účinku obnovuje pružnost cévní stěny, zrychluje průtok krve v žilách a lymfatických cévách a zabraňuje tak městnání krve v cévách. Hesperidin-methylchalkon a kyselina askorbová mírní patologické změny cévní stěny, snižují zvýšenou propustnost a lomivost kapilár.
Cyclo 3 Fort je tedy přípravek, který pomáhá léčit příčiny a následky žilní a lymfatické nedostatečnosti.

Indikace

Cyclo 3 Fort se užívá k léčbě projevů chronické žilní a lymfatické nedostatečnosti jako jsou např. bolesti nohou, příznak těžkých nohou, otoky, parestézie ( pocit mravenčení), křeče v lýtkovém svalu. V gynekologii se Cyclo 3 Fort užívá k ovlivnění intenzity metroragie ( nepravidelné děložní krvácení) při užívání antikoncepčních tablet nebo při zavedeném nitroděložním tělísku ( po vyloučení jiných příčin krvácení). Dále je Cyclo 3 Fort vhodným k symptomatické léčbě hemoroidů.
Cyclo 3 Fort je určen k léčbě dospělých pacientů.
Lze ho užívat i dlouhodobě během těhotenství i v období kojení .

Kontraindikace

Cyclo 3 Fort nesmí užívat nemocní s přecitlivělostí na kteroukoliv složku přípravku.
Přípravek není určen pro léčbu dětí.

Nežádoucí účinky

Trávicí obtíže: průjem občas s těžkým průběhem, obtíže velmi rychle mizí po přerušení léčby; nauzea (nevolnost), bolest žaludku.
Při výskytu těžkého průjmu nebo při neústupu průvodních obtíží se poraďte s lékařem, stejně jako při výskytu i jiných dalších neobvyklých reakcí.

Zvláštní upozornění

Jestliže se u vás objeví průjem: přerušte léčbu a informujte svého lékaře.
Jestliže se u vás objeví pocity nevolnosti nebo bolest žaludku, musíte užívat lék na začátku jídla.
Přípravek obsahuje oranžovou žlut´, která může způsobit alergické reakce.

Interakce

Účinky Cyclo3 Fort a účinky jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Proto má být váš lékař vždy informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to jak na lékařský předpis i bez něj.

Dávkování a způsob použití

Při léčbě chroniocké žilní a lymfatické nedostatečnosti a při léčbě metroragie
Obvyklá dávka 2× denně 1 tobolka (dle uvážení lékaře i 3× denně 1 tobolka).

Při léčbě hemoroidů je doporučená dávka pro iniciální léčbu akutního stavu :
2× denně 2 až 3 tobolky ( tj. 4 až 6 tobolek za den).

Pro udržovací léčbu ve všech indikacích 2× denně 1 tobolka.
Tobolky se polykají celé a je třeba je zapít dostatečným množstvím nápoje.

Další informace

Upozornění
Při předávkování nebo náhodném požití většího množství tobolek dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 ° C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Velikost balení
30 tvrdých tobolek

Datum poslední revize
21.11. 2007

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.