První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CALCIUM PANTOTHENICUM ZENTIVA - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Calcium pantothenicum Zentiva

(Calcii pantothenas)
mast

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Calcium pantothenicum Zentiva používejte pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokus se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, vyhledejte lékaře.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Calcium pantothenicum Zentiva a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Calcium pantothenicum Zentiva používat
 3. Jak se přípravek Calcium pantothenicum Zentiva používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Calcium pantothenicum Zentiva uchovávat
 6. Další informace

1. Co je přípravek CALCIUM PANTOTHENICUM ZENTIVA a k čemu se používá

Sůl pantotenové kyseliny se používá k podpoření obnovy poraněné kůže nebo sliznice a růstu nově tvořené tkáně. Mast Calcium pantothenicum Zentiva se používá místně k podpoře hojení a epitelizaci malých poranění (drobná popálení a oděrky), podráždění kůže (jako důsledek např. ozáření rentgenem, po nadměrném slunění), chronických (vleklých) a bércových vředů, trhlin konečníku.
Mast je vhodná pro suchou až velmi suchou kůži jako podpůrný prostředek při léčbě atopické dermatitidy, kontaktních ekzémů (kožní onemocnění), na doléčení herpes simplex labialis (opar rtu) a herpes zoster (pásový opar). Dále se používá pro pravidelné ošetřování prsů u kojící matek a léčbu poranění a ragád (trhlin) prsních bradavek, v péči o kojence jako prevence a léčba plenkové dermatitidy (opruzení).
Pouze na doporučení lékaře se mast používá na ošetření děložního čípku.
Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé, děti, pro těhotné i kojící ženy.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CALCIUM PANTOTHENICUM ZENTIVA používat

Nepoužívejte přípravek CALCIUM PANTOTHENICUM ZENTIVA

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CALCIUM PANTOTHENICUM ZENTIVA je zapotřebí:
Bez porady s lékařem přípravek používejte na postiženou kůži nejdéle 7 dní. Jestliže po používání přípravku potíže neustoupí do 7 dní nebo se naopak zhoršují, poraďte se s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Interakce s jinými přípravky nejsou známy. Avšak bez porady s lékařem nepoužívejte na ošetřované místo jiné přípravky. Prosím, informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Používání přípravku Calcium pantothenicum Zentiva s jídlem a pitím
Potrava neovlivňuje účinnost přípravku.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek můžete užívat během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek neovlivňuje pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku CALCIUM PANTOTHENICUM ZENTIVA:
Přípravek obsahuje tuk z ovčí vlny, který může způsobovat místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. Jak se přípravek CALCIUM PANTOTHENICUM ZENTIVA používá

Obvyklé dávkování přípravku: jednou až dvakrát denně naneste tenkou vrstvu masti na postižené místo.
V péči o prsa, u kojící matek, nanášejte na bradavky po každém kojení.
Při ošetřování kojenců nanášejte při každém přebalení mast na předtím vodou dobře očištěnou pokožku.
Na doporučení gynekologa je možné použít silnější vrstvu masti na vaginální tampón, který může zůstat zaveden ve vagíně nejdéle 24 hodin ( po 24 hodinách nutno tampón vyměnit).

Jestliže jste použil(a) více přípravku CALCIUM PANTOTHENICUM ZENTIVA, než jste měl(a)
Předávkování přípravkem při místním použití se nevyskytuje.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek CALCIUM PANTOTHENICUM ZENTIVA
Pokud zapomenete použít přípravek, naneste přípravek na postižené místo, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku přípravku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky:

Přípravek je většinou dobře snášen. Výjimečně se může u přecitlivělých osob vyskytnout alergická reakce (např. lehké zarudnutí kůže, svědění, pálení).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek CALCIUM PANTOTHENICUM ZENTIVA uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Calcium pantothenicum Zentiva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu při teplotě 15–25C, aby byl přípravek chráněný před světlem a vzdušnou vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace:

Co přípravek Calcium pantothenicum Zentiva obsahuje
Léčivou látkou je calcii pantothenas 0,05 g v 1 g masti
Pomocnými látkami jsou makrogol-1500-dipolyhydroxys­tearát, ceresin, bílý vosk, tvrdý parafín, tekutý parafín, bílá vazelína, tuk z ovčí vlny, cholesterol, triklosan, chlorhexidin-diglukonát 20 %, čištěná voda.

Jak přípravek Calcium pantothenicum Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení
Calcium pantothenicum Zentiva je jemná homogenní mast žlutobílé barvy, charakteristického zápachu.
Velikost balení : tuba o obsahu 30 g, 50 g, 70 g, nebo 100 g.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
12.8.2009

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.