První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CALCIUM 500 MG PHARMAVIT - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Calcium 500 mg Pharmavit

ŠUMIVÉ TABLETY

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE:
WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika

SLOŽENÍ:

Léčivá látka:
Calcii carbonas 1250 mg (t.j. 500 mg vápníku) v 1 šumivé tabletě

Pomocné látky:
Riboflavin-fosfát sodná sůl, kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, makrogol, sodná sůl sacharinu, citronové aroma

INDIKAČNÍ SKUPINA:
Soli a ionty pro perorální podání

CHARAKTERISTIKA:

Šumivé tablety citronové příchuti s obsahem vápníku, který je nutný pro správnou funkci svalů a nervů, pro růst kostí a zubů. Denní potřeba vápníku se pohybuje mezi 500 až 2000 mg a zvyšuje se v těhotenství, v době kojení a během růstu.

INDIKACE:

Přípravek se používá ke krytí zvýšené potřeby vápníku v období růstu, v těhotenství a během kojení. Na doporučení lékaře se používá jako součást léčby u řídnutí kostí (osteoporózy), měknutí kostí (osteomalácie), u chorobně zvýšené propustnosti kapilár při alergických reak-cích, jako podpůrná léčba spasmofilie a tetanie ( zvýšená nervová dráždivost se sklonem ke svalovým křečím ) a podporuje také hojení zlomenin.
Přípravek mohou užívat dospělí včetně těhotných a kojících žen, děti od 5 let i mladiství. Pří-pravek neobsahuje cukr, je vhodný i pro diabetiky.

KONTRAINDIKACE:
Přípravek nesmí užívat nemocní přecitlivělí na látky obsažené v přípravku nebo nemocní s těžkou poruchou funkce ledvin a ledvinovými kameny, nemocní se zvýšenou hladinou váp-níku v krvi ( např. při onemocnění příštítných tělísek ) a při hypervitaminóze D. Nemocní, kteří užívají digoxin, mohou vápník užívat jen se souhlasem ošetřujícího lékaře a pod jeho kontrolou.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

Přípravek Calcium 500 mg Pharmavit je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout zácpa, nechutenství nebo tlak v nadbřišku.
Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.
Přecitlivělost na přípravek se může projevit náhle vzniklým otokem obličeje s poruchami dý-chání, vyrážkou a svěděním kůže. V tomto případě ihned přerušte užívání přípravku a vyhle-dejte lékaře!

INTERAKCE:

Účinky přípravku Calcium 500 mg Pharmavit a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Vápník může zesilovat účinek a zhoršovat snášenlivost kardiotonik (např. digoxinu) , snižo-vat účinek některých antibiotik (tetracyklinů a kanamycinu) a vitaminů rozpustných v tucích (vitamin A a D), protože snižuje jejich vstřebávání. Vstřebávání vápníku zhoršuje kyselina fytová a šťavelová, soli hořčíku, draslíku a sodíku. Při současném užívání přípravků s vitaminem D vzniká riziko hyperkalcémie (nadměrné množství vápníku v krvi).

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ:

Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí 1–2 tablety denně. Dětem od 5 let a mladistvým do 18 let podávejte 1krát denně 1 tabletu. Tablety se nechají rozpustit ve sklenici vody (asi 200 ml) a roztok se vypije nejlépe při jídle nebo ihned po něm.
Přípravek se může užívat ke krytí zvýšené potřeby vápníku po dobu 2 měsíců bez kontroly lékaře. Pokud užíváte přípravek na doporučení lékaře, určí dávkování i délku léčby lékař.

DALŠÍ INFORMACE:

UPOZORNĚNÍ:
O vhodnosti současného užívání přípravku Calcium 500 mg Pharmavit s jinými léky se po-raďte s lékařem.
Při dlouhodobém užívání jsou nutné laboratorní kontroly vylučování vápníku močí.
Bez porady s lékařem neužívejte současně žádné přípravky obsahující vápník nebo vitamin D.
Při předávkování nebo náhodném požití většího množství tablet dítětem vyhledejte lékaře.

UCHOVÁVÁNÍ:
Uchovávejte při teplotě do 25C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.

VAROVÁNÍ:
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

BALENÍ:
20 šumivých tablet

DATUM POSLEDNÍ REVIZE:
25.7.2012

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.