První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CORDIPIN XL - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

Cordipin XL


(Nifedipinum)
potahované tablety s řízeným uvolňováním

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Krka, d.d., Novo mesto, Slovinsko

Složení

Léřivá látka: Nifedipinum 40 mg v 1 potahované tabletě s řízeným uvolňováním
Pomocné látky: Mikrokrystalická celulosa, celulosa, laktosa, hydroxypropylmethylcelulosa, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, makrogol, červený oxid železitý, oxid titaničitý, mastek.


Indikační skupina

Antihypertenzivum, vazodilatans

Charakteristika

Nifedipin zabraňuje průniku vápníku do buněk srdečního svalu a hladké svaloviny srdečních tepen. Tím dochází k rozšíření věnčitých tepen, čímž se zlepšuje prokrvení srdečního svalu a jeho zásobování kyslíkem. Současně nifedipin rozšiřuje periferní (obvodové) tepny a tak odlehčuje zatížení srdce a snižuje krevní tlak.
Uvolňování účinné látky při použití tablet s řízeným uvolňováním je pomalé. Účinek přetrvává po dobu až 24 hodin.

Indikace

Přípravek je určen k léčbě vysokého krevního tlaku a k léčbě chronické stabilní (námahové) anginy pectoris (projevující se bolestí na hrudi vznikající při fyzické námaze) a k léčbě tzv. vazospastické anginy pectoris (projevující se bolestí na hrudi, která se objevuje v klidu).
Cordipin XL mohou užívat pouze dospělí.

Kontraindikace

Přípravek nesmí užívat pacienti přecitlivělí na účinnou látku nebo další složky přípravku, těhotné ženy a kojící matky. Přípravkem rovněž nesmějí být léčeni pacienti s kardiogenním šokem (šok způsobený velmi těžkou poruchou srdeční funkce), těžkým srdečním selháním, pokročilou aortální stenózou (zúžení srdeční chlopně), porfyrií (onemocnění látkové přeměny působku porfyrinu). Pacienti s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií (onemocnění charakterizované zbytněním srdeční svaloviny), s cukrovkou, těžkou jaterní poruchou, těžkou plicní hypertenzí (přetlak v plicním oběhu), nestabilní anginou pectoris (závažná forma anginy pectoris charakterizovaná zvýšenou četností záchvatů), nízkým krevním tlakem a při akutním srdečním infarktu mohou užívat přípravek jen pokud je to nezbytně nutné a jen za pečlivého lékařského dohledu.

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou přechodného a mírného charakteru a obvykle nevyžadují ukončení léčby. Mohou se objevit bolesti hlavy, zčervenání tváře, návaly, otoky v oblasti kotníků a vzácně náhlý pokles krevního tlaku, závratě, kožní vyrážka, pocit na zvracení, únava, zrychlení srdečního tepu a bušení srdce, pálení žáhy a zduření dásní při dlouhodobém užívání.
Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.

Interakce

Účinky přípravku Cordipin XL a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Proto by Váš lékař měl být informován, které léky užíváte a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete užívat jakýkoliv lék, poraďte se se svým lékařem.
Pokud jsou současně užívány další léky snižující vysoký krevní tlak, léky zvyšující vylučování moči a některé léky používané při léčbě srdečních onemocnění (nitráty), dochází k dalšímu snížení krevního tlaku. Podobné účinky má rovněž fentanyl (užívaný při celkovém znecitlivění nebo proti bolesti).
Cimetidin (lék užívaný při vředové chorobě žaludku) zvyšuje hladinu Cordipinu XL a zesiluje jeho účinek.
Cordipin XL zesiluje účinek digoxinu (lék užívaný při srdeční nedostatečnosti), karbamazepinu (lék užívaný při onemocnění štítné žlázy), fenytoinu (užívá se k léčbě epilepsii), teofylinu (lék při dechové nedostatečnosti). Grapefruitová šťáva zvyšuje účinek nifedipinu, včetně účinků nežádoucích. Z tohoto důvodu se doporučuje v průběhu léčby nepít grapefruitovou šťávu.

Dávkování a způsob podávání

Přesné dávkování vždy určí lékař.
Obvykle se užívá jedna tableta ráno. Při nedostatečném účinku může lékař doporučit zvýšení dávky na dvě tablety denně (ráno a večer).
Tablety se užívají po jídle, polykají se celé, bez rozlomení či rozkousání a zapíjejí se sklenicí vody.
Léčba je dlouhodobá. Léčbu nikdy nepřerušujte bez porady s lékařem. Při náhlém ukončení léčby může dojít k náhlému zhoršení Vašeho onemocnění.

Upozornění

Zvláště při zahájení léčby a při současném užívání dalších skupin léků, které jsou určeny k léčbě vysokého krevního tlaku (například beta-blokátory) jsou nezbytné častější kontrolní vyšetření (i v případě, že se cítíte dobře), protože může dojít k výraznému poklesu krevního tlaku nebo k poruše srdeční funkce až k srdečnímu selhání.
Pokud trpíte závažnějším srdečním onemocněním (hypertrofickou kardiomyopatií, nestabilní anginou pectoris), cukrovkou, těžší nedostatečností jater nebo závažnější plicní hypertenzí a jste-li již pokročilejšího věku, bude vás během počátku léčby váš lékař pečlivě sledovat. Užívání přípravku může ovlivnit výsledky některých laboratorních vyšetření (zejména jaterních testů). Přípravek může prodloužit krvácivost.
Přípravek Cordipin XL může zejména na počátku léčby při zvýšené únavě a závrati nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů apod.). Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.
V průběhu léčby se nedoporučuje pít alkoholické nápoje.

Předávkování

Při předávkování může dojít k poklesu krevního tlaku, až k rozvoji šokového stavu, zpomalení srdeční akce, srdečnímu selhání a mohou se objevit křeče. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem je nutné co nejdříve vyhledat lékaře.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 oC

Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

Balení
20 a 30 potahovaných tablet s řízeným uvolňováním

Datum poslední revize
30.1. 2008

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.