První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GAVISCON LIQUID PEPPERMINT - příbalový leták

GAVISCON LIQUID PEPPERMINT Humánní léčivý přípravek

GAVISCON LIQUID PEPPERMINT

perorální suspenze
k perorálnímu podání
100 (150, 200, 300 500) ml


RYCHLÁ ÚLEVA
- pálení žáhy a nevolnost
- dlouhotrvající účinek


Co je Gaviscon Liquid Peppermint a k čemu se používá?
Léčivé látky jsou natrii alginas 500 mg, natrii hydrogencarbonas 267 mg a calcii carbonas 160,0 mg v 10 ml suspenze.
Pomocné látky jsou karbomer, methylparaben, propylparaben, hydroxid sodný, dihydrát sodné soli sacharinu, silice máty peprné a čištěná voda.
Gaviscon Liquid Peppermint zmírňuje pálení žáhy, nepříjemné pocity v horní části žaludku nebo za prsní kostí a poruchy trávení, které jsou způsobeny návratem žaludeční šťávy do jícnu, brániční kýlou, zánětem jícnu apod.
Po požití reaguje s žaludeční kyselinou a vytvoří gelovou ochrannou vrstvu, která plave na povrchu obsahu žaludku. Tato vrstva brání návratu žaludeční šťávy do jícnu. K úlevě dochází tím, že gelová vrstva udržuje kyselý obsah žaludku mimo výstelku jícnu, která, narozdíl od sliznice žaludku, je na něj citlivá.
Přípravek působí rychle a dlouhodobě. Účinek trvá nejméně 2,5 hodiny. Vytvořený gel opouští žaludek až po úplném vyprázdnění. V alkalickém prostředí dvanáctníku se rozpouští a nestráven je vylučován stolici.


Čemu musíte věnovat pozornost před užitím přípravku?
Neužívejte Gaviscon Liquid Peppermint v případě, že jste přecitlivělý/á na některou složku přípravku.
Pacienti s vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce nebo ledvin by neměli přípravek užívat bez doporučení lékaře. Vzhledem ke zvýšenému obsahu sodíku (6,2 mmol/10 ml) se nemocní s dietou s omezením soli musí před užitím přípravku poradit s lékařem. Přípravek je možné užívat i v těhotenství a při kojení.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Gaviscon Liquid Peppermint může způsobit zhoršené vstřebávání současně užívaných léků. Proto by mezi užitím jiných léků a léku Gaviscon Liquid Peppermint měly uplynout alespoň 2 hodiny.


Jak se Gaviscon Liquid Peppermint užívá?
Před použitím dobře protřepejte.
Pokud lékař neurčí jinak, jsou obvyklé dávky:
Dospělí a dospívající od 12 let: 10 - 20 ml (2 - 4 lžičky) po jídle a před spaním.
Děti 6 – 12 let: 5 - 10 ml (1 - 2 lžičky) po jídle a před spaním.
Děti do 6 let: na doporučení lékaře:5 - 10 ml (1 - 2 lžičky) po jídle a před spaním.
Dávku léku Gaviscon Liquid Peppermint lze zředit stejným množstvím vody (ne větším). Před
požitím dobře promíchejte.


Jestliže si vezmete příliš mnoho přípravku?
Můžete mít pocit plného žaludku nebo plynatosti. Poraďte se s lékařem, jestliže tento pocit nezmizí do několika hodin.
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, navštivte lékaře.


Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku Gaviscon Liquid Peppermint:
Nezdvojujte následující dávku.


Nežádoucí účinky:
Velmi ojediněle se může objevit alergická reakce na některou ze složek přípravku, obvykle kopřivka nebo dýchací potíže.
V případě výskytu jakéhokoliv nežádoucího účinku nebo jiné neobvyklé reakce se poraďte s lékařem.


Hlášení nežádoucích účinků:
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
100 a 150 ml: Uchovávejte při teplotě do 25 o C, chraňte před mrazem.
200, 300 a 500 ml: Uchovávejte při teplotě do 30 °C, chraňte před mrazem.
Spotřebujte do 6 měsíců po otevření.
Neužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu (EXP).
Přípravek je dostupný ve skleněných lahvičkách s obsahem 100, 150, 200, 300 nebo 500 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Dansom Lane
Hull
Velká Británie
Reg. číslo: 09/637/00-C
Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.
Číslo šarže (BN) je uvedeno na boku lahvičky
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny


Datum poslední revize: 16.10.2013
gaviscon liquid peppermint
(název léku Braillovým písmem)

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.