První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ZOVIRAX - příbalový leták

Doplněk stravy

Zovirax


(Aciclovirum)
krém

 

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Zovirax musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
• Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

• Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
• Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 10 dnů, musíte se poradit s lékařem.
•  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je krém Zovirax a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zovirax užívat
 3. Jak se Zovirax užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Zovirax uchovávat
 6. Další informace


1. Co je krém Zovirax a k čemu se používá

Krém na opary Zovirax obsahuje Aciklovir a používá se k léčbě oparů na rtech a obličeji ve stadiu svědění, pálení nebo puchýřků. Klinické studie ukázaly, že včasná léčba tímto přípravkem zastaví tvorbu oparu. Jestliže se opar již objevil, léčba tímto přípravkem urychlí jeho hojení.
Preventivní používání přípravku je možné pouze se souhlasem lékaře.
Tato příbalová informace Vám pomůže lépe porozumět tomu, proč na opar používáte krém Zovirax. Je možné, že si budete muset příbalovou informaci přečíst znovu. Proto ji nevyhazujte, dokud léčbu přípravkem Zovirax neskončíte.
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti.
Pro použití v těhotenství nebo v období kojení musí být zvlášť závažné důvody.


Informace o oparu
Opar je infekční onemocnění vyvolané virem Herpes simplex (HSV), který je normálně uložen v nervových zakončeních inervujících rty a okolní tkáň. Není to stejný virus, který vyvolává genitální herpetické infekce.


Kdy dojde k výskytu prvních příznaků?
K první infekci dojde obvykle v dětském věku, pravděpodobně polibkem s infikovaným člověkem. Virus přejde kůží po nervových drahách do jejich zakončení.


Co může být spouštěcím podnětem?
Spouštěcím mechanismem mohou být rozličné podněty: nachlazení, chřipka, menstruace, psychická zátěž, stress, fyzická zátěž, nadměrné opalování nebo stav, kdy se necítíte dobře. Po zátěžovém podnětu putuje virus zpět po nervových drahách ke kůži do okolí rtů a vyvolá tvorbu oparu.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zovirax používat

Krém nanášejte pouze na opary v oblasti úst (rtů) a tváří. Vyvarujte se jeho nanášení na sliznici úst. Krém na opary Zovirax se rovněž nemá používat k léčbě vředů v ústech. Máte-li jakékoliv pochybnosti o tom, zda jde u Vás opravdu o opar, poraďte se s lékařem.
Je-li Vám známa alergická reakce na účinnou látku aciclovir nebo valaciklovir, propylenglykol nebo na kteroukoliv složku přípravku, poraďte se před jeho použitím s lékařem nebo s lékárníkem.
Přípravek nesmíte použít k léčbě herpetické infekce na sliznici očí nebo genitálu (zevní pohlavní ústrojí).
Máte-li těžkou formu oparu nebo se jeho těžká forma rozvíjí, poraďte se před použitím přípravku s lékařem.
Jestliže máte oslabený imunitní systém, a jste proto v péči odborného lékaře, nesmíte krém na opary Zovirax používat, protože Vaše schopnost bojovat s infekcí je oslabená.


Pamatujte

 • Aby byl zaručen rychlý ústup příznaků, musí léčba oparu trvat alespoň čtyři dny.
 • Tento léčivý přípravek je určen Vám. Nedávejte ho nikomu jinému, i kdyby měl stejné nebo podobné příznaky jako Vy.
 • Krém na opary Zovirax nepolykejte.

Zvláštní upozornění
Pamatujte, že opar je infekční
Virus může infikovat i jiné části Vašeho těla. Abyste snížili riziko přenosu infekce, nedotýkejte se sami oparu (ručníkem atp.). Vyvarujte se líbání a orálního sexu. Před každým dotekem oparu i po něm si umyjte ruce.

 • Nesahejte si do očí. Infekce HSV v oku může vést ke vzniku vředu rohovky.
 • V období, kdy trpíte oparem, se vyvarujte líbání, zvláště dětí.
 • Vyvarujte se protržení puchýřků a odstraňování strupů. Mohli byste se tak infikovat jinými zárodky nebo přenést virus na svých prstech.
 • Vyhněte se přenosu infekce z nádobí, z něhož jste pili nebo jedli.

3. Jak se Zovirax používá

Množství krému v tubě je dostatečné pro jednu léčebnou kúru při onemocnění oparem.
Při opakovaných projevech onemocnění oparem je důležité začít s léčbou už při prvních příznacích.
Trpíte-li opary opakovaně, dokážete už rozpoznat počínající příznaky onemocnění: pálení, svědění.
Použijete-li krém na opary Zovirax ve stadiu pálení, můžete předejít vzniku oparu.
Jestliže se již objevil puchýřek, včasným použitím tohoto přípravku urychlíte proces hojení.


Dodržujte tyto instrukce
1) Před nanášením krému i po něm si pečlivě umyjte ruce; vyhnete se tak možnému zhoršení nebo přenosu infekce na jiné místo.
2) Jemně naneste krém na celou postiženou plochu a na půlcentimetrový lem okolní zdravé kůže.
3) Krém nanášejte na postižené místo pětkrát denně ve čtyřhodinových intervalech. Zapomenete-li si krém aplikovat, učiňte tak ihned, jakmile si vzpomenete. Pak pokračujte v původním sledu nanášení.
4) Léčba trvá obvykle 4 dny. Jestliže se Vám za tuto dobu opar nezahojí, můžete v léčbě pokračovat dalších 6 dní. Nedojde-li k zahojení oparu ani po 10 dnech nebo dojde-li ke zhoršení příznaků, poraďte se o dalším postupu s lékařem.
5) Dávku si sami nezvyšujte.
6) Současně s tímto přípravkem nenanášejte na postižené místo jiný přípravek pro místní použití.


4. Možné nežádoucí účinky

Tento krém je obvykle dobře snášen.
Bezprostředně po aplikaci se někdy může dostavit

 • pocit mírného pálení nebo píchání
 • mírný pocit suchosti nebo olupování kůže
 • svědění

Tyto příznaky jsou však přechodné a rychle ustupují.


Vzácně se může vyskytnout:

 • zarudnutí
 • kontaktní dermatitida (zánětlivé onemocnění kůže)

Někteří pacienti mohou být na přípravek Zovirax alergičtí. Velmi vzácně byl pozorován výskyt alergické reakce včetně angioedému projevující se otokem rtů, tváří nebo očních víček, kožní vyrážkou nebo zarudnutím. Vyskytnou-li se u Vás tyto příznaky, ihned vyhledejte lékaře. Přerušte používání tohoto krému a o dalším postupu se poraďte s lékařem nebo s lékárníkem.


5. Jak Zovirax uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


6. Další informace

Co Zovirax obsahuje
Léčivá látka: Aciclovirum, 5 g ve 100 g krému.
Pomocné látky jsou: Propylenglykol, bílá vazelína, cetylstearylalkohol, tekutý parafín, poloxamer-407, natrium-lauryl-sulfát, dimetikon 20, emulgující glycerol-monostearát, čištěná voda.


Jak Zovirax vypadá a co obsahuje balení
Zovirax je homogenní, bílý nebo téměř bílý krém.
Zovirax je dodáván v balení 2g v tubě, uzavřené v průhledném ochranném obalu uzavřeném v krabičce.


Výrobcem přípravku je
Glaxo Operations UK Ltd. (Trading as Glaxo Wellcome Operations), Barnard Castle, Durham DL12
8DT, Velká Británie.
Držitelem rozhodnutí o registraci je
GlaxoSmithKline, AEBE Kifissias 266 Chalandri 152 32 Atény, Řecko
Souběžný dovozce
Best Pharm a.s. Praha, Česká republika

 

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 22.6. 2011

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.