První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CANESTEN GYN COMBI PACK - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

CANESTEN GYN COMBI PACK


vaginální tableta a krém
clotrimazolum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Pokud se do 7 dnů u gynekologických infekcí a do 14 dnů u kožních infekcí nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží,musíte se poradit s lékařem.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu.

 

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je CANESTEN GYN COMBI PACK a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CANESTEN GYN COMBI PACK používat
 3. Jak se CANESTEN GYN COMBI PACK používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak CANESTEN GYN COMBI PACK uchovávat
 6. Obsah balení a další informace


1. CO JE CANESTEN GYN COMBI PACK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Canesten GYN COMBI PACK je kombinované balení, které obsahuje 1 vaginální tabletu s aplikátorem k zavedení do pochvy a 20 g krému ke kožnímu podání.
Canesten - vaginální tableta se používá k léčbě gynekologických zánětů způsobených houbovitými mikroorganizmy, kvasinkami, plísněmi především rodu Candida. Navíc
působí proti infekcím pochvy způsobeným grampozitivními mikroby, především streptokoky a stafylokoky, Gardnerella vaginalis a gramnegativními mikroby
(Bacteroides).
Canesten - krém je širokospektré antimykotikum určené pouze pro zevní použití. Působí proti řadě choroboplodných houbovitých mikroorganizmů včetně dermatofytů, kvasinek
a plísní. Působí i proti některým druhům bakterií.
Canesten krém se používá k léčbě kožních a slizničních infekcí, které jsou způsobeny kvasinkami, plísněmi a některými bakteriemi.


Jedná se o:
1.Záněty zevních pohlavních orgánů:

 • zánět zevních rodidel u žen (vulvitída) - projevuje se svěděním, zarudnutím, pálením, zduřením nebo bolestivostí zevních rodidel
 • zánět žaludu pohlavního údu u mužů (balanitída)-projevuje se zarudnutím a svěděním žaludu a předkožky, případně páchnoucím výtokem z předkožkového vaku .

Zánět zevních rodidel:
Mezi nejčastější příčiny akutního zánětu zevních rodidel patří léčba antibiotiky, cukrovka, nadměrná konzumace sladkostí, koupel ve znečištěné vodě,
hormonální antikoncepce s vysokou dávkou estrogenů a nošení nevhodného (těsného a neprodyšného) spodního prádla.


2.Kožní onemocnění

 • plísňové onemocnění (dermatomykózy), vyskytující se nejčastěji v místech snadné zapářky (v kožních záhybech): mezi prsty u nohou (tinea pedum), v oblasti třísel (tinea inguinalis), na trupu (tinea corporis), na rukou (tinea manuum). Projevují se zčervenáním, svěděním, někdy i olupováním kůže,
 • případně může dojít i k bolestivým prasklinám kůže.
 • pityriasis versicolor – projevuje se obvykle na hrudníku nebo na zádech jako olupující se, nesvědivé skvrny.
 • erythrasma - projevuje se jako hnědočervené, mírně šupinaté, ostře ohraničené, nesvědivé skvrny až plochy v oblastech zapářky nebo mezi prsty.

Kdy byste měl(a) používat Canesten GYN COMBI PACK
Kdy byste měla používat Canesten - vaginální tabletu?
Canesten - vaginální tableta se používá při následujících příznacích kandidózy:

 • svědění a/nebo zarudnutí v oblasti pochvy a vulvy
 • pálení pochvy a vulvy
 • zduření a bolestivost tkání pochvy a vulvy
 • výtok z pochvy (bělavý, hrudkovitý, bez zápachu)

Pokud si nejste jistá, zda máte kandidózu, konzultujte léčbu ještě před jejím zahájením se svým lékařem.


Kdy byste měl(a) používat Canesten - krém?
Canesten - krém se používá k léčbě zánětů zevních rodidel u žen a zánětu žaludu pohlavního údu u mužů (balanítis),který se projevuje svěděním a/nebo zarudnutím kůže předkožky a žaludu.
Dále je možné krém použít k léčbě kožních a slizničních infekcí, které jsou způsobeny kvasinkami, plísněmi a některými bakteriemi. Tyto infekce se mohou projevovat
zčervenáním, svěděním, někdy i olupováním kůže, případně může dojít i k bolestivým prasklinám kůže zejména na nohou.
Přípravek CANESTEN GYN COMBI PACK je určen pro dospělé a mladistvé od 12 let věku.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CANESTEN GYN COMBI PACK POUŽÍVAT

Nepoužívejte CANESTEN GYN COMBI PACK:
- Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku, nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Pokud používáte přípravek Canesten GYN COMBI PACK k léčbě gynekologických zánětů:
Navštivte co nejdříve lékaře a nepoužívejte přípravek Canesten Gyn Combi Pack, pokud máte jeden nebo více z následujících příznaků:
- zvýšenou teplotu (38°C a vyšší) nebo zimnici
- bolest v podbřišku
- bolesti zad
- zapáchající vaginální výtok
- nevolnost
- vaginální krvácení a/nebo přidruženou bolest v bedrech
- pálení při močení a jiné obtíže při močení spojené s vaginálním výtokem

Přípravek není vhodný pro dívky do 12 let.


Upozornění a opatření
Před použitím vaginální tablety se poraďte se svým lékařem v následujících případech:
- prodělala jste více než dvě infekce (kandidózy) za posledních šest měsíců
- Vy nebo Váš partner jste někdy měli pohlavně přenosnou chorobu
- jste mladší 16 ti let nebo starší 60 ti let
- měla jste někdy alergickou reakci na Canesten nebo jiný vaginální protiplísňový přípravek.
-Léčba obou sexuálních partnerů předchází vzniku možné opakované infekce (reinfekce). Sexuální abstinence je v této době nezbytná.
-Stejně jako jiné krémy a tablety může i tento léčivý přípravek snížit účinnost pryžových antikoncepčních pomůcek, jako jsou kondomy a pesary, pokud jsou používány společně s přípravkem Canesten GYN COMBI PACK. Použijte proto alternativní metody antikoncepce ještě nejméně 5 dní po skončení léčby tímto
přípravkem.
-Během léčby nepoužívejte tampony, spermicidní nebo jiné vaginální produkty.
-Léčba může být opakována, přesto opakované infekce mohou být projevem jiného základního onemocnění..Vyhledejte lékaře, pokud se příznaky onemocnění během 6 měsíců vrátí.
-Pokud jsou zánětem postiženy zevní rodidla i pochva, má probíhat současná léčba obou oblastí krémem i tabletou.


Jak předcházet vzniku kandidózy?
Další infekci můžete předcházet při dodržování následujících jednoduchých opatření:
- vyvarujte se častého nošení těsných, nylonových spodních kalhotek a přiléhavých džínsů. Teplo a nemožnost přístupu vzduchu jsou podmínky podporující růst mikroorganismů.
- Denně se myjte, ale používejte pouze jednoduchá mýdla – ne silně parfémovaná nebo léčivá. Při omývání netlačte silně houbou nebo žínkou na pokožku,
nepoužívejte do koupele parfémované oleje a desinfekční přísady. Nejlépe se myjte v teplé vodě s přísadou koupelové soli.
- Otírejte se toaletním papírem zpředu dozadu, ne naopak, protože infekce může být snadno přenesena i ze střev.


Pokud máte obavy nebo jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
Zamezte kontaktu s očima, přípravek nepolykejte.


Další léčivé přípravky a CANESTEN GYN COMBI PACK
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte,které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Současné podávání clotrimazolu a tacrolimu (lék tlumící imunitu) může vést k zesílení účinků tacrolimu.Současné podávání clotrimazolu a sirolimu (lék tlumící imunitu) může
vést k zesílení účinků sirolimu.


Těhotenství,kojení a plodnost
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Vaginální tableta: O použití přípravku v těhotenství musí rozhodnout lékař.
V prvních třech měsících těhotenství by se neměl přípravek používat.
Kojení má být během léčby přerušeno.
Zavedení vaginální tablety musí vždy provést lékař. Tabletu je nutno zavést bez použití aplikátoru.
Krém: O použití přípravku v těhotenství musí rozhodnout lékař..
V prvních třech měsících těhotenství by se neměl přípravek používat.
Kojení má být během léčby přerušeno.
Studie k posouzení vlivu přípravku na plodnost nebyly u lidí provedeny.Studie u zvířat přesto nepotvrdily žádný vliv na plodnost.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
CANESTEN GYN COMBI PACK nemá žádné nebo jen zanedbatelné účinky na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů.
Přípravek CANESTEN GYN COMBI PACK (Canesten krém) obsahuje cetylstearylalkohol, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).


3. JAK SE CANESTEN GYN COMBI PACK POUŽÍVÁ

Vždy používejte CANESTEN GYN COMBI PACK přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Jakým způsobem se používá Canesten - vaginální tableta?
Canesten - vaginální tableta smí být zaváděna pouze do pochvy. Neužívejte ji ústy!
Pokud nedopatřením tabletu polknete, informujte o tom přímo svého lékaře nebo kontaktujte pohotovostní oddělení v nejbližší nemocnici.
Tableta se zavádí do pochvy pomocí aplikátoru.


Jak používat aplikátor?
1. Vyjměte aplikátor z obalu, vytáhněte píst nadoraz. Umístěte pevně poševní
tabletu do aplikátoru.
2. Zaveďte aplikátor s tabletou co nejhlouběji do pochvy, nejlépe v poloze vleže na
zádech s mírně pokrčenýma nohama.
3. Zatlačte píst až na doraz, čímž umístíte tabletu do pochvy. Vyjměte aplikátor.
V těhotenství se musí poševní tableta zavádět bez použití aplikátoru.


Jak dlouho byste měla Canesten Gyn Combi Pack používat?
Protože u gynekologických zánětů jsou obvykle postižené jak pochva, tak vulva (zevní genitál), léčba obou těchto oblastí by měla probíhat současně.


Pokud lékař neurčí jinak, léčba probíhá následovně:
Do pochvy se jednorázově zavede Canesten vaginální tableta, nejlépe večer před spaním. Na postižená místa v okolí pochvy a konečníku se 2-3krát denně nanáší
Canesten krém v tenké vrstvě (obvykle postačí asi půl centimetru krému na plochu o velikosti dlaně). Krém používejte po dobu 1-2 týdnů.
Před každým použitím krému je třeba postižené místo pečlivě omýt a osušit.
Sexuální partner by měl také podstoupit místní léčbu Canesten krémem, a to nejen když má příznaky infekce. Doporučená léčba pro sexuálního partnera je vtírání přípravku Canesten krém na předkožku a žalud a to 2-3 krát denně a to po dobu 1-2 týdnů.
Jestliže do 7 dnů od začátku léčby přípravkem Canesten Gyn Combi Pack nedojde ke zlepšení příznaků onemocnění, nebo se příznaky naopak zhoršují, navštivte svého
lékaře.
Léčení nemá být prováděno během menstruace. Léčba by měla skončit před nástupem menstruace.


Jakým způsobem se používá Canesten - krém?
Zánět zevních rodidel u žen a zánět žaludu pohlavního údu u mužů:
Pokud lékař neurčí jinak nanáší se Canesten - krém 2 až 3 krát denně na postižená místa v tenké vrstvě (obvykle postačí asi půl centimetru krému na plochu o velikosti
dlaně).U žen se krém nanáší na oblast zevních rodidel až ke konečníku, u mužů na kůži žaludu a předkožku.Krém je třeba používat 1-2 týdny.
Pokud nedojde ke zlepšení příznaků po 7 dnech léčby, nebo pokud se příznaky naopak zhoršují, vyhledejte lékaře.


Kožní infekce (dermatomykózy):
Pokud lékař neurčí jinak, nanáší se Canesten krém 2 -3 x denně na postižená místa v tenké vrstvě (obvykle postačí asi půl centimetru krému na plochu o velikosti dlaně).
Krém je třeba používat 3- 4 týdny u plísňových onemocnění kůže (dermatomykóz), 2-4 týdny u onemocnění erythrasma a 1-3 týdny u onemocnění pytiriasis versicolor.
Pokud nedojde k zlepšení příznaků po 14 dnech léčby, vyhledejte lékaře
Před každým použitím krému je třeba postižené místo pečlivě omýt a osušit.
Pro úspěšnost léčby přípravkem Canesten krém je důležitá pravidelná a dostatečně dlouhá léčba. Pro dosažení úplného uzdravení musí být krém používán výše uvedenou
dobu a to i pokud vymizí klinické známky onemocnění.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.


Jestliže jste použil(a) více přípravku Canesten Gyn Combi Pack, než jste měl(a)
Omyjte pokožku vodou. Při náhodném požití přípravku, zvláště dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto
příbalovou informaci a zbývající přípravek, aby lékař věděl, co jste užil(a).


Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Canesten GYN Combi Pack
Pokud zapomenete použít přípravek, aplikujte jej hned jak si vzpomenete.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku,zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i CANESTEN GYN COMBI PACK nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Mohou se objevit poruchy imunitního systému (alergické reakce: mdloby, snížený krevní tlak, poruchy dýchání, svědění), poruchy reprodukčního systému (olupování
genitálu, svědění, vyrážka, otok, pocit nepohodlí, pálení, podráždění, zčervenání,vaginální krvácení), poruchy trávicího traktu (bolest břicha), obtížné nebo bolestivé močení, poruchy kůže (puchýře), pocit nepohodlí, bolest, otok, podráždění, olupování kůže, svědění, vyrážka, bodání/pálení, zčervenání.


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. JAK CANESTEN GYN COMBI PACK UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za
Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co CANESTEN GYN COMBI PACK obsahuje
Tableta:
Léčivou látku je Clotrimazolum 500 mg v 1 vaginální tabletě
Pomocnými látkami jsou: pentahydrát kalcium-laktátu, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, hypromelosa
2910/15, mikrokrystalická celulosa, kyselina mléčná.
Krém:
Léčivou látkou je Clotrimazolum 200 mg v 20g krému
Pomocnými látkami jsou:benzylalkohol,vorvaňovina,cetylstearylalkohol, oktyldodekanol, polysorbát 60, sorbitan-stearát, čištěná voda.


Jak CANESTEN GYN COMBI PACK vypadá a co obsahuje toto balení
Vaginální tableta je bílá až slabě nažloutlá, bez zápachu Canesten krém je jemný bílý, neutrální vůně.
Balení obsahuje 1 vaginální tabletu s aplikátorem a 20g krému


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce: Bayer Pharma AG Leverkusen, Německo

 

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 28.5.2014

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.