První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

COLDREX NOČNÍ LÉČBA - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

COLDREXNOČNÍ LÉČBA

Sirup

 Držitel rozhodnutí o registraci:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie

 

Výrobce:

Wrafton Laboratories Ltd., Wrafton, Braunton, N. Devon, Velká Británie

 

Složení:

Léčivé látky:

Paracetamolum 1000 mg, Promethazini hydrochloridum 20 mg,

Dextromethorphani monohydricum 15 mg v 1dávce 20 ml.

 

Pomocné látky:

tekutá glukosa, ethanol 96 % (V/V), makrogol 300, natrium-cyklamát, draselná sůl acesulfamu, dihydrát citronanu sodného, kyselina askorbová, dihydrát dinatrium-edetátu, aroma, chinolinová žluť (E 104), patentní modř V (E 131), čištěná voda.

Jedna dávka obsahuje 12,8 ml tekuté glukózy a 37 mg sodíku.

 

Indikační skupina:

Analgetikum, antipyretikum

 

Charakteristika:

COLDREXNOČNÍ LÉČBA sirup je určen k noční léčbě při chřipce a nachlazení u dospělých a dětí od 12 let. Kombinace tří léčivých látek odstraňuje nepříjemné příznaky provázející chřipku a nachlazení v nočním období. Sirup COLDREXNOČNÍ LÉČBA obsahuje paracetamol, lék proti bolesti a horečce, promethazin, který uvolňuje ucpaný nos a usnadňuje tak dýchání a dextromethorfan, který tlumí suchý dráždivý kašel.

 

Indikace:
COLDREXNOČNÍ LÉČBA sirup je určen pro dospělé a děti od 12 let k úlevě od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení během noci. Přípravek COLDREXNOČNÍ LÉČBA odstraňuje bolest hlavy, bolesti v krku a svalové bolesti, snižuje horečku a zimnici, uvolňuje ucpaný nos, tlumí suchý dráždivý kašel, a tím pomáhá zajistit nerušený spánek.

 

Kontraindikace:

COLDREXNOČNÍ LÉČBA se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na léčivé nebo pomocné látky.Vzhledem k obsahu léčivých látek se nesmí podávat dětem do 12 let. Pacienti se sníženou funkcí jater nebo ledvin, pacienti užívající současně nebo v posledních dvou týdnech léky proti depresi a pacienti, kteří mají problémy s požíváním alkoholu nesmí přípravek užívat. Pouze na doporučení lékaře užívají přípravek pacienti s průduškovým astmatem, epilepsií, glaukomem (zelený zákal), pacienti s onemocněním srdce, s obtížemi při močení nebo zvětšenou prostatou. Pouze na doporučení lékaře užívají přípravek pacienti, kteří současně užívají léky snižující srážlivost krve a léky na úzkost nebo poruchy spánku. Těhotné a kojící ženy se musí před užitím tohoto přípravku poradit s lékařem.

 

Nežádoucí účinky:

Nežádoucí účinky u tohoto přípravku jsou při dodržování doporučeného dávkování a způsobu užití vzácné. Nejčastěji se objevuje únava a ospalost, zvláště při nedostatečně dlouhém nočním spánku. Ojediněle se může objevit kožní vyrážka, zvýšená citlivost vůči slunečnímu záření, sucho v ústech, zastřené vidění, neklid a závrať, nevolnost nebo ztížené močení. Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přerušte užívání přípravku a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

 

Interakce:

Účinky přípravku COLDREXNOČNÍ LÉČBA a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Tento přípravek se nesmí užívat současně s některými přípravky určenými k léčbě deprese (inhibitory MAO), protože může dojít k vzestupu krevního tlaku a horečky. Současné dlouhodobé užívání tohoto přípravku a některých léků na spaní, proti epilepsii, některých antibiotik a alkoholu může způsobit poškození jater. Současné užívání přípravku spolu s léky na spaní nebo na uklidnění zvyšuje tlumivé účinky přípravku.

 

Dávkování a způsob podání:

Dospělí a mladiství užívají na noc 20 ml sirupu těsně před ulehnutím. Dětem od 12 do 15 let se podává na noc 10 ml sirupu těsně před ulehnutím. Odměrný kalíšek se naplní ke značce 20 nebo10 ml. Kalíšek je součástí každého balení. Na noc nepodávejte více než jednu dávku přípravku. Nepřekračujte doporučené dávkování.

 

Upozornění:

Obsahuje paracetamol - Užíváte-li současně jiné léky obsahující paracetamol (během dne), nesmíte překročit maximální dávku paracetamolu, která je pro dospělé a mladistvé 4000 mg a pro děti od 12 do 15 let 1500 mg. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Užíváte-li jiné léky na nachlazení, proti kašli nebo uvolňující ucpaný nos, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku COLDREXNOČNÍ LÉČBA s lékařem nebo lékárníkem. Jestliže se příznaky onemocnění do 3 dnů nezlepší (horečka, bolest), poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.

Přípravek COLDREXNOČNÍ LÉČBA může zkreslit výsledek těhotenského testu prováděného z moči. Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Jedna dávka (20 ml) obsahuje také 12,8 ml tekuté glukózy což musí vzít v úvahu pacienti s cukrovkou (diabetes mellitus). Tento přípravek obsahuje 37 mg sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Během léčby tímto přípravkem nepožívejte alkohol. Při nedostatečně dlouhém spánku může přípravek ovlivnit pozornost a schopnost soustředění. O případném řízení motorových vozidel a obsluze strojů se poraďte s lékařem. Při předávkování nebo při náhodném požití léku dítětem vyhledejte lékaře.

 

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25o C.

 

Varování:

Používejte pouze do data vyznačeného na obalu.

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

Balení:

160 ml, 100 ml sirupu.

 

Datum poslední revize:

4.6. 2008 

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.