Přibalový leták

Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Prošlé léky


15. 05. 2014
Datum stanovující dobu trvanlivosti, které je vyznačeno na obalu léku, nemusí ještě znamenat, že po uplynutí expirační doby lék neúčinkuje, nebo není bezpečný. Jedná se spíše o datum, po němž výrobce již nezaručuje plnou účinnost léku.

Mnoho léků si při správném skladování zachovává svou účinnost po dobu několika let, tedy i po expiraci. Ovšem u některých léků (např. u inzulínu, nitroglycerínu a některých antibiotik) musíme dbát na dodržování expirační lhůty velice důsledně. I v případě případného užívání mírně prošlých léků platí známé pravidlo: Poraďte se se svým lékárníkem nebo lékařem.

» Další související články …