První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PARALEN PLUS - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

PARALEN PLUS

potahované tablety

Držitel registračního rozhodnutí / Výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Složení:

Léčivé látky: Paracetamolum 325 mg, Pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg, Dextromethorphani hydrobromidum 15 mg v jedné potahované tabletě
Pomocné látky: Monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, povidon, předželatinovaný kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelózy, stearová kyselina, hypromelóza, makrogol, mastek, oxid titaničitý, simetikonová emulze , zeleň laková

Indikační skupina:

Analgetikum, antipyretikum, antitusikum, dekongestivum (tlumí bolest, snižuje horečku, tlumí kašel a snižuje zduření sliznic)

Charakteristika:

Paralen Plus je kombinovaný přípravek, který obsahuje tři účinné látky s následujícím působením:

  • paracetamol snižuje teplotu a tlumí bolest
  • pseudoefedrin odstraňuje zduření nosní sliznice
  • dextromethorfan potlačuje kašel přímým působením na centrum kašle v prodloužené míše, tento účinek je rychlý a přetrvává 4–6 hodin

Indikace:

Paralen Plus užívají dospělí a mladiství při léčbě horečnatých virových akutních i chronických onemocnění dýchacího ústrojí provázených suchým, dráždivým či záchvatovitým kašlem.

Kontraindikace:

Paralen Plus se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na paracetamol, pseudoefedrin, dextromethorfan nebo některou jinou složku přípravku. Paralen Plus nesmějí užívat pacienti se závažným onemocněním srdce, při závažné hypertenzi (vysokém krevním tlaku), padoucnici, u některých druhů chudokrevnosti a při závažné poruše funkce jater a ledvin, dále pak osoby, které dlouhodobě požívají alkohol. Paralen Plus nesmějí užívat pacienti, kteří jsou zároveň léčeni některými léky proti depresi (tzv. inhibitory monoaminooxidázy – IMAO) či do 14 dnů po jejich vysazení.
U některých onemocnění je třeba zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Paralen Plus. Váš lékař má být proto informován o všech onemocněních, kterými trpíte, aby mohl posoudit vhodnost jeho podání. Pouze na doporučení lékaře můžete použít přípravek u onemocnění štítné žlázy, onemocnění srdce a cév, zvětšení prostaty, zeleného zákalu, průduškového astmatu, vředové choroby žaludku a dvanáctníku a u zhoršené průchodnosti mezi žaludkem a dvanáctníkem. Také pacienti užívající současně některé léky proti duševní depresi a léky s tlumivým účinkem na centrální nervový systém (např. léky na spaní a uklidnění) mohou přípravek používat pouze po poradě s lékařem.
Paralen Plus nesmějí užívat děti do 15 let.
Užívání přípravku Paralen Plus v těhotenství a při kojení není dovoleno.

Nežádoucí účinky:

Paralen Plus je obvykle dobře snášen. Ojediněle se může objevit únava, malátnost, ospalost nebo naopak nespavost, úzkost, napětí a neklid, nevolnost, zažívací obtíže (pocit na zvracení, zvracení, průjem či zácpa), kožní vyrážka. Zřídka může být pozorována nepravidelná srdeční činnost či zvýšený krevní tlak. V případě výskytu těchto nežádoucích účinků či jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku Paralen Plus poraďte s lékařem.

Interakce:

Účinky Paralenu Plus a jiných přípravků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Jde zejména o léky proti depresi (tzv. tricyklická antidepresiva, SSRI) a léky, které tlumí činnost centrálního nervového systému (např. léky proti nespavosti, léky na uklidnění, léky proti bolesti, apod.). Paralen Plus nesmějí užívat pacienti, kteří jsou zároveň léčeni některými léky proti depresi (tzv. inhibitory monoaminooxidázy – IMAO) či do 14 dnů po jejich vysazení.
Váš lékař má být proto informován o všech Vašich onemocněních a lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Paralen Plus užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Paralen Plus. Bez porady s lékařem neužívejte s přípravkem Paralen Plus žádné volně prodejné léky, zvl. pak léky podporující vykašlávání (tzv. expektorancia a mukolytika), protože Paralen Plus tlumí vykašlávání a vytvořený hlen by se mohl hromadit v dýchacích cestách.

Dávkování a způsob použití:

Paralen Plus se užívá 3 krát denně po 1 – 2 tabletách po dobu trvání obtíží, minimálně 3 dny, maximálně po dobu pěti dnů. Potahované tablety se polykají celé a zapíjejí malým množstvím tekutiny.

Upozornění:

Obvyklá délka léčby přípravkem Paralen Plus je 5 dní. O delším užívání léku se poraďte s lékařem.
Pokud odkašláváte hleny, poraďte se o používání přípravku s lékařem.
Přípravek může snížit schopnost reagovat u osob vykonávajících činnost vyžadující pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách, apod.).
Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem vyvolejte zvracení a ihned vyhledejte lékaře!
Některé z produktů metabolizmu pseudoefedrinu jsou na seznamu dopingových látek, proto je třeba vyvarovat se použití Paralenu plus u aktivních sportovců.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Bez doporučení lékaře neužívejte tento přípravek současně s jinými léky obsahujícími paracetamol.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě 10–25°C, v původním vnitřním obalu,vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkem.

Varování:

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

Balení:
12 nebo 24 potahovaných tablet

Datum poslední revize
7.5.2009

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.