Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMP.

Humánní léčivý přípravek

OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUM

oční mast

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Složení

Bacitracinum zincicum 1 250 m. j., Neomycini sulfas 26 mg
(Neomycinum 1 000 m.j./mg 16,5 mg), Hydrocortisoni acetas 25 mg v 5 g oční masti
Pomocné látky: tuk z ovčí vlny, tvrdý parafin, ceresin, bílý vosk, cetylalkohol, bílá vazelína.

Indikační skupina

Oftalmologikum, otorinolaryngo­logikum s obsahem antibiotika a kortikosteroidního hormonu

Charakteristika

Oční mast Ophthalmo-Framykoin comp. obsahuje bacitracin a neomycin, kombinaci antibiotik se širokým spektrem účinku, která je doplněna o hydrokortizon, kortikosteroidní hormon s protizánětlivým a protialergickým účinkem. Mast je určena k léčbě těch očních onemocnění, kde se vedle infekce výrazně projevuje alergická a zánětlivá složka.

Indikace

Ophthalmo-Framykoin comp. se používá u dospělých i dětí při zánětech očního víčka, spojivky, rohovky, zánětu rohovky nevirového původu, vředu na okraji rohovky s počínajícím zánětem oční duhovky, zánětech na povrchu bělimy, zánětech duhovky a řasnatého tělíska. Mast lze použít i při zánětech a prasklinách nosního vchodu a zánětech zevního zvukovodu.
Mast je vhodná i pro děti a starší pacienty.

Kontraindikace

Ophthalmo-Framykoin comp. se nesmí používat při přecitlivělosti na léčivé látky nebo na kterékoli další složky přípravku a při přecitlivělosti na tzv. aminoglykosidová antibiotika, dále při oparu rohovky, pravých a planých neštovicích, při virových onemocněních a vleklých zánětech předního úseku oka, plísňových onemocněních oka, tuberkulózních zánětech, při změnách rohovky spojených s jeho nedostatečnou výživou.

Zvláštní upozornění

Pro použití Ophthalmo-Framykoinu comp. u nemocných s glaukomem (zelený zákal) a kataraktou (šedý zákal) musí být zvlášť závažné důvody. Váš lékař má být proto informován o všech Vašich onemocněních.

Těhotenství a kojení

Přípravek lze používat v těhotenství, zvláště v l. trimestru, a při kojení jen při vážných infekcích za předpokladu pečlivého zvážení poměru prospěchu u matky vůči riziku pro plod.
Informujte Vašeho lékaře o případném těhotenství či kojení, aby mohl zvážit používání tohoto přípravku.

Nežádoucí účinky

Po nanesení masti do spojivkového vaku může oční mast u citlivějších pacientů vyvolat přechodný pocit pálení.
Výjimečně se mohou objevit alergické reakce (svědění, vyrážka, zčervenání oka, otok či jiné příznaky dráždění, které nebyly přítomny před použitím masti). Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí léčbu přerušte a ihned se poraďte s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku Ophthalmo-Framykoin comp. a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Jedná se o tetracyklinová antibiotika a chloramfenikol, které snižují antibiotické účinky přípravku Ophthalmo-Framykoin comp. Rovněž není vhodné nanášet mast současně s jinými přípravky pro místní používání, aby nedošlo k rozředění masti, které by vedlo ke snížení antibakteriálního účinku.
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.Jestliže
Vám další lékař bude předepisovat nějaké jiné léky na oční použití, oznamte mu, že používáte oční mast Ophthalmo-Framykoin comp.
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaké jiné léky, včetně léků pro oční, případně nosní nebo ušní použití, oznamte mu, že používáte Ophthalmo-Framykoin comp.

Dávkování a způsob použití

Neurčí-li lékař jinak, 1–2 cm oční masti se u dospělých i dětí obvykle vnáší vždy po 2– 3 hodinách (nejméně 4krát denně) do spojivkového vaku.
Je vhodné po vnesení masti do oční štěrbiny nechat zavřené oko na 2 – 3 minuty, aby účinné látky neodtekly se slzami a mohly se vstřebat rohovkou a spojivkou. Při používání dvou či více očních mastí je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut.
Při zánětech a prasklinách nosního vchodu a zánětech zevního zvukovodu se mastí potírá nemocná plocha 5 – 6krát denně.
Mast se nepoužívá déle než 5 – 7 dnů.
Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bezprostředně po aplikaci masti dochází přechodně k rozmazanému vidění, které ve velmi krátké době odezní. Po tuto dobu není vhodné řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Upozornění

Při používání oční masti se nesmí používat kontaktní čočky.
Nepoužívejte při přecitlivělosti na lanolin.
Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékaře.
Při vynechání dávky použijte mast co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Blíží-li se doba pro použití další dávky, pak následující dávku vynechejte. Nezdvojujte následující dávku k nahrazení vynechané dávky.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Varování

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
5 g oční masti v tubě.

Datum poslední revize
8.11.2010

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.