Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták STOPANGIN

Humánní léčivý přípravek

Stopangin

kloktadlo a roztok pro ústní výplachy (kloktadlo a ústní voda)
(Hexetidinum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Stopangin musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, při výskytu zvýšené teploty nebo pomalém hojení neprodleně navštivte lékaře.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Stopangin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stopangin používat
 3. Jak se Stopangin používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Uchovávání přípravku Stopangin
 6. Další informace
 • Léčivou látkou je hexetidinum 1 mg v 1 ml.

  Pomocné látky jsou monohydrát sodné soli sacharinu, monohydrát kyseliny citronové, ponceau 4R, polysorbát 60, badyáníková silice, blahovičníková silice, levomenthol, methyl-salicylát, sasafrasová silice, ethanol 96%, silice máty peprné, hřebíčková silice, čištěná voda.

Přípravek obsahuje 250 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
TEVA Czech Industries s.r.o., Opava – Komárov, Česká republika

1. CO JE STOPANGIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Stopangin je dezinfekční přípravek s mírným anestetickým (znecitlivujícím) účinkem, který je určen ke kloktání a k výplachům dutiny ústní.
Stopangin se používá k dezinfekci ústní dutiny a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních nebo při chirurgických výkonech v dutině ústní a k ústní hygieně, popř. k potlačení zápachu z úst.
U angín je možno Stopangin používat po poradě s lékařem jako podpůrný lék při léčbě antibiotiky.
Přípravek mohou používat dospělí a dětí od 6 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPANGIN POUŽÍVAT

Nepoužívejte Stopangin:

 • jestliže jste přecitlivělý(á) alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku Stopanginu .
 • u dětí mladších 6-ti let.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete používat Stopangin.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Stopangin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

3. JAK SE STOPANGIN POUŽÍVÁ

Pokud lékař neurčí jinak, doporučuje se 2 – 5krát denně kloktat nebo proplachovat ústa (jen 30 sekund) 1 lžící nezředěného roztoku. Roztok se nesmí polykat.
Lze také 2 – 5krát denně potírat sliznici pomocí vatové tyčinky smočené v roztoku. Tento způsob je vhodný zvlášť u dětí, které neumí kloktat. Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny.
Přípravek používejte po jídle nebo mezi jídly po dobu 6 – 7 dní.
Pouze v případě, kdy Vám má použití Stopanginu umožnit přijímání potravy, např. při bolestech v krku, užijte jej před jídlem.
Protože jde o lék pomocný, nenahrazuje u angín a dalších závažnějších onemocnění léčbu antibiotiky.
Jestliže máte pocit, že účinek Stopanginu je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste použil(a) více Stopanginu, než jste měl(a):
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Stopangin:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Stopangin nežádoucí účinky. Bezprostředně po použití roztoku může dojít k místnímu podráždění, které se projevuje bolestí, pálením a svěděním jazyka a pokožky kolem úst, snížení citlivosti v ústech a změnám chuti a čichu. Tyto účinky po krátké době vymizí.
Náhodné spolknutí roztoku může způsobit trávící potíže, ale není nebezpečné.
Při kontaktu s pokožkou může roztok způsobit svědivý zánět kůže.
Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků se poraďte s lékařem, jakmile to bude možné.
Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU STOPANGIN

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6. DALŠÍ INFORMACE

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Datum poslední revize textu:
30.12.2009

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.