Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták LETROX 150

Humánní léčivý přípravek

Letrox 150

150 µg, tablety
(levothyroxinum natrium x H2O)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Letrox 150 a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Letrox 150 užívat
 3. Jak se přípravek Letrox 150 užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Letrox 150 uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Letrox 150 a k čemu se používá

Letrox 150 je přípravek obsahující jako léčivou látku hormon štítné žlázy levothyroxin, který má stejný účinek jako hormony tvořené přirozeně.
Letrox 150 užíváte jako náhradu chybějících hormonů a/nebo abyste ulevil(a) přetížené štítné žláze.
Letrox 150 se užívá:  jako náhrada (substituce) chybějících hormonů štítné žlázy u všech forem hypotyreózy (snížené funkce štítné žlázy) k prevenci návratu strumy (zvětšení štítné žlázy) po operaci strumy, pokud je funkce štítné žlázy normální k léčbě nezhoubného zvětšení štítné žlázy (strumy), pokud je funkce štítné žlázy normální při zhoubném nádoru štítné žlázy, zejména po operačním odstranění, aby byl potlačen opětovný růst nádoru a nahrazeny chybějící hormony štítné žlázy k vyšetření funkce štítné žlázy (supresnímu testu)
Letrox 150 je určen všem věkovým skupinám.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Letrox 150 užívat

Neužívejte Letrox 150:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na levothyroxin sodný nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • máte-li jakékoli z následujících onemocnění nebo uvedených obtíží:
 • neléčená zvýšená funkce štítné žlázy
 • neléčená nedostatečnost kůry nadledvinek
 • neléčená nedostatečnost hypofýzy (podvěsku mozkového), jestliže má za následek léčbu vyžadující nedostatečnost kůry nadledvinek
 • infarkt myokardu v nedávné době
 • akutní zánět srdečního svalu (myokarditis)
 • akutní zánět všech vrstev srdce (pankarditida)

Jestliže jste těhotná, nesmíte přípravek Letrox 150 užívat současně s léky, které tlumí zvýšenou funkci štítné žlázy (tzv. tyreostatika) (viz také „Těhotenství a kojení“)

Před zahájením léčby přípravkem Letrox 150 musí být vyloučena následující onemocnění nebo stavy nebo zahájena jejich léčba:

 • ischemická choroba srdeční
 • bolest v okolí srdce s pocitem tísně (angina pectoris)
 • vysoký krevní tlak
 • nedostatečnost podvěsku mozkového a/nebo kůry nadledvinek
 • přítomnost oblastí ve štítné žláze, které tvoří neovladatelně hormony štítné žlázy (autonomní onemocnění štítné žlázy)

  Tato onemocnění nebo stavy je třeba vyloučit nebo léčit i před provedením tzv. supresního testu k vyšetření funkce štítné žlázy. Autonomní onemocnění štítné žlázy nemusí být vyloučeno, protože může být jedním z důvodů k provedení supresního testu.

Upozornění a opatření

 • Pokud jste prodělal/a infarkt myokardu nebo pokud trpíte onemocněním věnčitých tepen, srdeční slabostí, poruchami srdečního rytmu (tachykardií) nebo neakutním zánětem srdečního svalu nebo jste měl/a po dlouhou dobu sníženou funkci štítné žlázy (hypotyreózu), je třeba se vyhnout příliš vysoké hladině hormonů v krvi. Hodnoty hormonů štítné žlázy Vám proto budou častěji kontrolovány. Pokud se objeví i slabé známky zvýšené funkce štítné žlázy spojené s užíváním přípravku Letrox 150, poraďte se s Vaším lékařem (viz bod 4. „Možné nežádoucí účinky“).
 • Pokud máte sníženou funkci štítné žlázy způsobenou onemocněním podvěsku mozkového. Nedostatečnost kůry nadledvinek, kterou možná máte také, musí být léčena lékařem jako první (léčba hydrokortizonem).
 • Je-li podezření, že ve Vaší štítné žláze jsou oblasti, které tvoří neovladatelně hormony štítné žlázy, před zahájením léčby musí být provedena další vyšetření funkce štítné žlázy.
 • U žen po menopauze, které jsou ohroženy řídnutím kostí (osteoporózou) ve zvýšené míře, musí být funkce štítné žlázy častěji kontrolovány lékařem, aby se zabránilo zvýšení hladiny hormonů stítné žlázy v krvi.
 • Jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo užíváte léky tlumící krevní srážlivost (např. dikumarol), všimněte si, prosím, informací v bodu „Další léčivé přípravky a Letrox 150“.
 • Jestliže podstupujete dialýzu, např. při léčbě léčivou látkou sevelamer při vysokých hladinách fosforečnanů v krvi, lékař bude možná zvažovat kontrolu některých krevních hodnot vztahujících se k účinnosti levothyroxinu (viz také „Další léčivé přípravky a Letrox 150“).

Nesprávné použití
Letrox 150 nesmí být užíván ke snížení váhy. Jestliže máte hladiny hormonů štítné žlázy v krvi v normálním rozmezí, další užívání hormonů štítné žlázy nevede ke snížení váhy. Další užívání může způsobit vážné nebo dokonce život ohrožující nežádoucí účinky, a to zejména při současném užívání s některými přípravky na snížení váhy.

Změna léčby
Jestliže jste již léčen/a přípravkem Letrox 150, přechod na jiný přípravek obsahující hormony štítné žlázy by měl být proveden pouze pod dohledem lékaře a při kontrole krevních hodnot.

Starší pacienti
U starších pacientů se dávkování upravuje opatrněji (zejména pokud jsou přítomny srdeční obtíže) a pacienti jsou častěji kontrolováni lékařem.
Další léčivé přípravky a Letrox 150
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat.
Letrox 150 ovlivňuje účinek následujících léčivých látek nebo přípravků:

 • Antidiabetika (léky snižující cukr v krvi):

  Jestliže máte cukrovku měl/a byste si nechávat pravidelně kontrolovat hladinu glukózy v krvi, a to zejména na začátku léčby hormony štítné žlázy. Protože levothyroxin může oslabit účinek léků snižujících cukr v krvi, lékař Vám mohl upravit dávkování léků snižujících cukr v krvi.

 • Deriváty kumarinu (antikoagulancia):

  Pokud užíváte současně Letrox 150 a deriváty kumarinu (např. dikumarol), měl/a byste si nechávat pravidelně kontrolovat krevní srážlivost. Protože levothyroxin může zvyšovat účinek léků tlumících srážlivost krve, lékař Vám mohl snížit dávkování léků tlumících srážlivost krve.

Účinek přípravku Letrox 150 je ovlivněn následujícími lé­ky:

 • Léky snižující tuky v krvi, léky odstraňující zvýšené hladiny draslíku v krvi (pryskyřice fungující jako iontoměniče):

  Léky snižující tuky v krvi (např. kolestyramin, kolestipol, kolesevelam) nebo léky odstraňující zvýšené hladiny draslíku v krvi (vápenaté nebo sodné soli kyseliny polystyrensul­fonové) užívejte 4–5 hodin po užití přípravku Letrox 150. Tyto léky jinak zabraňují vstřebávání levothyroxinu ve střevech a tím snižují jeho účinnost.

 • Sevelamer a lanthanum karbonát:

  Sevelamer a lanthanum karbonát (léky ke snížení zvýšených hladin fosfátů v krvi dialýzovaných pacientů) mohou snižovat vstřebávání a účinnost levothyroxinu. Lékař Vám bude kontrolovat funkci štítné žlázy častěji (viz také „Upozornění a opatření“)

 • Léčivé přípravky vážící žaludeční kyseliny s obsahem hliníku, přípravky obsahující železo, přípravky obsahující vápník:

Přípravek Letrox 150 užívejte alespoň 2 hodiny před přípravky vážící žaludeční kyseliny s obsahem hliníku (antacida, sukralfát), léčivými přípravky obsahujícími železo a léčivými přípravky obsahujícími vápník. Tyto léky jinak mohou zabraňovat vstřebávání levothyroxinu ve střevech a snížit tak jeho účinnost.

 • Propylthiouracil, glukokortikoidy, beta-blokátory:

Propylthiouracil (lék proti zvýšené funkci štítné žlázy), glukokortikoidy (hormony kůry nadledvinek, kortizon) a beta-blokátory (léky na zpomalení srdeční činnosti a snížení krevního tlaku) tlumí přeměnu levothyroxinu na jeho účinnější formu liothyronin a mohou tak snížit účinnost přípravku Letrox 150.

 • Amiodaron, jodované kontrastní látky:

Amiodaron (lék k léčbě poruch srdečního rytmu) a jodované kontrastní látky (některé přípravky používané v RTG diagnostice) mohou – vzhledem k vysokému obsahu jodu v molekule – vyvolat jak zvýšení funkce štítné žlázy (hypertyreózu), tak i snížení funkce štítné žlázy (hypotyreózu). Zvláštní opatrnost je nutná u uzlovité strumy s možnou přítomností neidentifikovaných oblastí ve štítné žláze, které tvoří neovladatelně hormony (autonomie). Bude-li to nutné, lékař Vám upraví dávkování přípravku Letrox 150.

Následující léky mohou zvyšovat účinek přípravku Letrox 150:

 • salicyláty (léky snižující horečku a ulevující od bolesti)
 • dikumarol (lék tlumící srážlivost krve)
 • vysoké dávky furosemidu (250 mg) (lék zvyšující tvorbu moči)
 • klofibrát (lék snižující zvýšené hladiny tuků v krvi)
 • fenytoin (lék k léčbě křečí a poruch srdečního rytmu)

Antikoncepční přípravky nebo hormonální substituční léčba:

 • Jestliže užíváte jako antikoncepci hormonální přípravky obsahující estrogeny nebo po menopauze užíváte léky nahrazující hormony, můžete potřebovat více levothyroxinu.

Sertralin, chlorochin/pro­guanil:

 • Sertralin (lék k léčbě deprese) a chlorochin/pro­guanil (léky na malárii a revmatická onemocnění) snižují účinnost levothyroxinu.

Barbituráty, rifampicin, karbamazepin:

 • Barbituráty (léky k léčbě křečí, k anestezii, některé léky na spaní), rifampicin (antibiotikum) a karbamazepin (lék k léčbě křečí) mohou oslabit účinek levothyroxinu.

Inhibitory proteázy (léky k léčbě HIV infekcí):

 • Jestliže současně užíváte levothyroxin a inhibitory proteázy (lopinavir, ritonavir), Váš lékař bude pečlivě sledovat Vaše příznaky onemocnění a kontrolovat funkci štítné žlázy. Pokud je levothyroxin užíván současně s lopinavirem/ri­tonavirem, může dojít ke ztrátě jeho účinku.

Inhibitory tyrosinkinázy (imatinib a sunitinib):

 • Léčba imatinibem a sunitinibem (léky k léčbě chronické myeloidní leukémie) byla u pacientů s hypotyreózou spojena se zvýšenou potřebou levothyroxinu.

Přípravek Letrox 150 s jídlem a pitím
Neužívejte přípravek Letrox 150 s jídlem, a to zejména pokud je bohaté na vápník (např. mléko a mléčné produkty), protože by vstřebávání levothyroxinu mohlo být výrazně sníženo.
Jestliže Vaše strava obsahuje sóju, lékař Vám bude kontrolovat hladinu hormonů štítné žlázy v krvi častěji. Lékař Vám může také upravit dávkování přípravku Letrox 150 v průběhu a po ukončení konzumace sóji (obvykle mohou být potřebné vysoké dávky). Přípravky obsahující sóju mohou narušit vstřebávání levothyroxinu ve střevech a snížit tak jeho účinnost.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
V těhotenství a v období kojení je velmi důležitá správná léčba hormony štítné žlázy. Proto musí léčba pod dohledem ošetřujícího lékaře stále pokračovat. Přes značné používání v těhotenství nejsou dosud známy nežádoucí účinky levothyroxinu na průběh těhotenství nebo zdraví plodu nebo novorozence.
V těhotenství i po porodu si nechávejte kontrolovat funkci štítné žlázy. Lékař Vám možná upraví dávkování přípravku, protože potřeba hormonů štítné žlázy se může v těhotenství kvůli vyšším hladinám estrogenů (ženských pohlavních hormonů) v krvi zvýšit.
Letrox 150 se však nesmí užívat v těhotenství současně s léky proti zvýšené funkci štítné žlázy (tyreostatiky), protože vyvolává potřebu vyššího dávkování tyreostatik. Tyreostatika mohou (na rozdíl od levothyroxinu) projít přes placentu do krevního oběhu plodu a přivodit hypotyreózu (sníženou funkci štítné žlázy) u nenarozeného dítěte. Pokud trpíte zvýšenou funkcí štítné žlázy, lékař Vás v těhotenství bude léčit výhradně nízkými dávkami tyreostatik.
Množství hormonů štítné žlázy, které přechází do mateřského mléka, je velmi nízké, a to i při léčbě vysokými dávkami levothyroxinu, a je proto neškodné.
V těhotenství a v období kojení lékař nebude provádět supresní test.
Výzkumy týkající se vlivu na plodnost mužů a žen nejsou k dispozici. Nejsou žádná podezření ani náznaky

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly provedeny žádné studie zkoumající, zda užívání přípravku Letrox 150 ovlivňuje schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Letrox 150 užívá

Vždy užívejte přípravek Letrox 150 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Denní dávka, kterou potřebujete, Vám bude stanovena lékařem na základě kontrolních vyšetření.

Dávkování
Aby bylo možné individuální dávkování přípravku (např. na začátku léčby, při zvyšování dávek u dospělých a také při léčbě dětí), jsou k dispozici dělitelné tablety s různým obsahem léčivé látky.
Při stanovování dávkování se Váš lékař se bude řídit těmito doporučeními a Vašimi příznaky onemocnění:

 • Při léčbě snížené funkce štítné žlázy užívají dospělí nejprve 25–50 mikrogramů levothyroxinu sodného denně. Na pokyn lékaře může být dávka zvýšena v intervalu 2–4 týdnů o 25–50 mikrogramů levothyroxinu sodného až na 100–200 mikrogramů levothyroxinu sodného denně.
 • K prevenci návratu strumy po operaci strumy a při léčbě nezhoubné strumy se užívá 75–200 mikrogramů levothyroxinu sodného denně.
 • Po chirurgickém odstranění štítné žlázy kvůli zhoubnému nádoru štítné žlázy se užívá 150–300 mikrogramů levothyroxinu sodného denně (což odpovídá 1–2 tabletám přípravku Letrox 150).
 • K vyšetření funkce štítné žlázy pomocí supresního testu se užívá 150 mikrogramů levothyroxinu sodného denně (což odpovídá 1 tabletě přípravku Letrox 150) po dobu 14 dní, dokud není provedeno radiologické vyšetření (scintigram).

Někdy mohou dostačovat i nižší dávky hormonů štítné žlázy.
Použití u dětí se sníženou funkcí štítné žlázy (vrozenou nebo získanou hypotyreózou)
Udržovací dávka při dlouhodobé léčbě snížené funkce štítné žlázy (vrozené a získané hypotyreózy) je obvykle 100–150 mikrogramů levothyroxinu na m2 povrchu těla denně.
U novorozenců a dětí s vrozenou sníženou funkcí štítné žlázy je mimořádně důležité zahájit léčbu co nejdříve, aby byl zajištěn normální duševní a fyzický vývoj. Doporučená počáteční dávka je 10–15 mikrogramů levothyroxinu na kg tělesné hmotnosti denně po dobu prvních tří měsíců. Následně lékař denní dávku upraví individuálně podle klinických parametrů (zejména hladin hormonů štítné žlázy v krvi).

U dětí se získanou sníženou funkcí štítné žlázy je doporučená počáteční dávka 12,5–50 mikrogramů levothyroxinu denně. Lékař bude denní dávku postupně zvyšovat každé 2–4 týdny, dokud nebude dosaženo plnohodnotné náhrady hormonů, což lékař zváží zejména na základě hladin hormonů štítné žlázy v krvi.
Starší pacienti, pacienti s onemocněním věnčitých cév, pacienti se sníženou funkcí štítné žlázy
U starších pacientů, u pacientů s onemocněním věnčitých cév a pacientů se závažnou nebo dlouhodobě sníženou funkcí štítné žlázy se má léčba hormony štítné žlázy zahájit zejména opatrně (nízká počáteční dávka, která se pomalu zvyšuje v dlouhých časových intervalech, časté kontroly hormonů štítné žlázy).
Pacienti s nízkou tělesnou váhou a pacienti s rozsáhlou strumou
Zkušenosti prokázaly, že u pacientů s nízkou tělesnou váhou a pacientů s rozsáhlou strumou také dostačují nižší dávky.
Pokyny k půlení tablet:
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Položte tabletu půlicí rýhou vzhůru na pevný podklad. Pokud nyní prstem zatlačíte na tabletu, tableta se rozlomí na dvě poloviny.

Způsob použití
Celou denní dávku polkněte ráno nalačno, nejméně půl hodiny před snídaní, a zapijte ji dostatečným množstvím tekutiny (nejlépe sklenicí vody). Léčivá látka se vstřebává lépe po užití nalačno než při užití těsně před jídlem nebo po jídle.
Malým dětem se podává celá denní dávka najednou, a to nejméně půl hodiny před prvním denním jídlem. Nechte tabletu rozpadnout v malém množství vody (10–15 ml) a vzniklou suspenzi (která se musí čerstvě připravit před každým podáním!) podejte s další tekutinou (5–10 ml).

Délka léčby
Při snížené funkci štítné žlázy a po operaci štítné žlázy kvůli zhoubnému nádoru štítné žlázy se Letrox 150 obvykle užívá celoživotně, při nezhoubné strumě a při prevenci návratu strumy se užívá po dobu několika měsíců nebo let až celoživotně. Při nezhoubné strumě, kdy je funkce štítné žlázy normální, je potřeba užívat přípravek 6 měsíců až 2 roky. V případě, že během této doby nepřinesla léčba přípravkem Letrox 150 očekávaný úspěch, je nutné zvážit další léčebné možnosti.
Jestliže jste užil/a více přípravku Letrox 150, než jste měl/a: Známky předávkování jsou popsány v bodu 4 „Možné nežádoucí účinky“. Při případném výskytu těchto obtíží vyhledejte, prosím, lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Letrox 150:
Jestliže jste užil/a příliš malé množství nebo jste přípravek zapomněl/a užít, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání podle stanoveného schématu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Letrox 150:
Pro úspěšnou léčbu je nezbytné pravidelné užívání přípravku Letrox 150 v lékařem předepsaných dávkách. Za žádných okolností sami neměňte, nepřerušujte nebo neukončujte léčbu přípravkem Letrox 150, protože Vaše obtíže by se mohly opět objevit.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Při správném užívání, tj. dodržujete-li přesně pokyny nařízené lékařem a doporučené dávkování, není výskyt nežádoucích účinků pravděpodobný.
Nesnášenlivost velikosti dávky, předávkování
Pokud v ojedinělých případech není daná velikost dávky snášena nebo dojde k předávkování, potom by se zejména při příliš rychlém zvyšování dávky na začátku léčby mohly vyskytnout typické známky zvýšené funkce štítné žlázy, například:

 • bušení srdce
 • poruchy srdečního rytmu, zejména jeho zrychlení (tachykardie)
 • bolest na hrudi doprovázená pocitem tísně (angina pectoris)
 • svalová slabost a křeče
 • pocit horka, nadměrné pocení
 • třes (tremor)
 • vnitřní neklid, nespavost
 • úbytek váhy, průjem
 • bolesti hlavy
 • menstruační poruchy

Horečka, zvracení a také zvýšení tlaku v mozku (zejména u dětí) se mohou objevit jako netypické příznaky.
Přecitlivělost na léčivou látku nebo kteroukoli další složku přípravku Letrox 150
Při přecitlivělosti na levothyroxin nebo kteroukoli jinou látku obsaženou v přípravku Letrox 150 se mohou vyskytnout alergické reakce kůže a dýchacích cest. jako např. kopřivka, křeče průduškové svaloviny s dušností (bronchospasmus) a otok hrtanu. Pokud dojde k výskytu reakce z přecitlivělosti, přípravek neužívejte a navštivte okamžitě lékaře.

O výskytu nežádoucích účinků informujte lékaře. Lékař rozhodne, zda má být snížena denní dávka nebo na několik dní přerušena léčba. Jakmile nežádoucí účinky odezní, léčba může být opět zahájena, přičemž dávky musí být upravovány opatrně. Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, a to i těch které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Letrox 150 uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Letrox 150 obsahuje
Léčivou látkou je levothyroxinum natrium x H2O.
Jedna tableta obsahuje 159,6–170,4 g levothyroxinum natrium x H2O (což odpovídá 150 g levothyroxinum natrium).
Pomocné látky jsou dihydrát hydrogenfosfo­rečnanu vápenatého, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymetylškrobu (typ A), dextrin (z kukuřičného škrobu), částečně vyšší nasycené acylglyceroly.

Jak přípravek Letrox 150 vypadá a co obsahuje toto balení
Téměř bílé až mírně béžové, kulaté, jemně vypouklé tablety s půlící rýhou na jedné straně a s vyraženým „150“ na druhé straně.
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Velikost balení: 25, 50 a 100 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci/vý­robce
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo

Tento příbalový leták byl naposledy revidován:
27.3.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.