Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták GUTTALAX

Humánní léčivý přípravek

Guttalax

(Natrii picosulfas)
perorální kapky, roztok

Složení

Léčivá látka: Natrii picosulfas 7,5 mg v 1 ml ( = v 15 kapkách)
Pomocné látky: Metylparaben E-218, sorbitol 70% krystalizující, čištěná voda

Indikační skupina
Laxativa

Charakteristika

GUTTALAX je místně působící projímadlo, které po bakteriálním štěpení v tlustém střevě působí na sliznici tlustého střeva, a tak zvyšuje střevní peristaltiku (vlnovitý pohyb stěn střeva, který vede k vyprazdňovacímu procesu).

Indikace

GUTTALAX se používá k usnadnění vyprázdnění při zácpě.
GUTTALAX je určen pro dospělé a děti od 4 let.

Kontraindikace
GUTTALAX nesmí užívat nemocní se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku.
GUTTALAX je kontraindikován při neprůchodnosti nebo ztížené průchodnosti střev a náhlých onemocněních břišních (např. zánětu slepého střeva), při akutních zánětlivých onemocněních střev a při závažné dehydrataci. V průběhu těhotenství lze GUTTALAX užívat pouze po poradě s lékařem. I když nebylo prokázáno, že se léčivá látka vylučuje do mateřského mléka, kojení se nedoporučuje.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i GUTTALAX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Ojediněle se mohou vyskytnout břišní (střevní) potíže, křeče a bolest v břiše a průjmové stavy. Při případném výskytu průjmu, bolestí břicha, nucení ke zvracení, zvracení, hubnutí, slabosti nebo jiných neobvyklých reakcí vyhledejte lékaře. Byly popsány ojedinělé případy alergických reakcí, projevující se jako kožní reakce nebo angioedém (otok vzniklý náhlým nahromaděním tekutin v kůži a sliznicích v oblastech hrdla a jazyku).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce

Prosím informuje svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Opakované podávání zvýšených dávek přípravku GUTTALAX současně s diuretiky (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči) nebo kortikosteroidy může způsobit poruchu elektrolytové rovnováhy (rovnováha mezi množstvím vody a minerálů v organismu). To může mít za následek zvýšenou citlivost organismu k působení srdečních glykosidů (léky pro léčení poruch srdečního rytmu).

Dávkování a způsob podávání

Pokud není lékařem předepsáno jinak, doporučují se tyto dávky:
Dospělí a děti nad 10 let: 10–20 kapek večer
Děti 4–10 let: 5–10 kapek večer
GUTTALAX je zpravidla podáván večer před spaním, vyprázdnění nastává následující den ráno.
GUTTALAX lze pravidelně, při každodenním podávání, užívat po dobu maximálně dvou týdnů, a to jak po konzultaci, tak i bez konzultace lékaře. Děti od 4 do 10 let by měly přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Další informace

Upozornění
Obdobně jako u jiných laxativ není doporučeno dlouhodobé každodenní užívání přípravku GUTTALAX. Pokud je každodenní podávání laxativ nutné, je nutno určit příčinu chronické zácpy.
Dlouhodobé každodenní užívání v nadměrném množství může způsobit poruchu elektrolytové rovnováhy, hypokalemii (snížení hladiny draslíku v krvi) a zpětně vyvolat obnovení zácpy.
Pomocná látka benzoan sodný mírně dráždí kůži, oči, sliznici a zvyšuje riziko vzniku žloutenky u novorozenců.

Předávkování
Užívání vysokých dávek pikosulfátu může způsobit zvodnatění stolice, kolikovité křeče v břiše, závažné ztráty draslíkových iontů a ostatních elektrolytů. Účinky předávkování lze minimalizovat vyvolaným zvracením nebo výplachem žaludku. Následně je zpravidla třeba doplnit tekutiny.
Opakované předávkování laxativy může vést k vážnému poškození střevní sliznice, k chronickým bolestem břicha a průjmu, poškození ledvin a k pocitu celkové slabosti.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře!

Varování Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 30oC, uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Balení
15 ml

Datum poslední revize
15.10. 2008

Výrobce
Bidachem S.p.A., Fornovo San Giovanni, Itálie

Souběžný dovozce:
Pharmedex s.r.o., Praha, Česká republika

Držitel rozhodnutí o registraci
Boehringer Ingelheim Hellas SA, Elliniko, Athéns, Řecko

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.