Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták ROWATINEX

Humánní léčivý přípravek

 ROWATINEX

Perorální kapky roztok

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Rowa Pharmaceuticals Ltd., Newtown, Bantry, Co.Cork, Irsko

SLOŽENÍ:
100 g roztoku obsahuje:
Léčivé látky
Pinenum 24,8 g
Pinenum ß 6,2 g
Camphenum 15,0 g
Cineolum 3,0 g
Fenchonum 4,0 g
Borneolum 10,0 g
Anetholum 4,0 g
Pomocné látky: Panenský olivový olej
1 ml roztoku odpovídá 26 kapkám

INDIKAČNÍ SKUPINA:

Antiseptika, desinficiencia

CHARAKTERISTIKA:

ROWATINEX zvyšuje vylučování moče, zmírňuje křeče močových cest a umožňuje rozpad, rozpouštění a vyplavování ledvinových a močových kamenů. Je účinný při akutních a chronických zánětech močových cest a překrvením ledvin přispívá ke zvýšenému vylučování moči.

INDIKACE:

ROWATINEX se používá po poradě s lékařem k léčbě akutních i chronických onemocnění močových cest, při zánětech a infekcích močových cest, ke zmírnění zejména kolikovitých křečí. Bez porady s lékařem je vhodný při ledvinových a močových kamenech, kdy napomáhá k jejich rozpadu, rozpouštění a vyplavování.


KONTRAINDIKACE:

Nejsou známy. Přípravky by neměly být podávány ženám v prvních 3 měsících těhotenství a po dobu kojení.
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:
ROWATINEX je zpravidla velmi dobře snášen. U osob přecitlivělých na některou jeho složku se mohou objevit mírné alergické kožní reakce. Ve zcela ojedinělých případech byly popsány žaludeční obtíže a nevolnost. Při případném výskytu jakýchkoliv neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

INTERAKCE:

ROWATINEX může ovlivňovat účinek léků používaných ke srážlivosti krve a léků, které jsou metabolizovány v játrech nebo v ledvinách.
Bez porady s lékařem nepoužívejte současně s tímto přípravkem žádné volně prodejné přípravky. Pokud vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že užíváte ROWATINEX.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ:

Nedoporučí-li lékař jinak:
Dospělí: 4 až 5krát denně 3 až 5 kapek na kostku cukru nebo kousek sucharu před jídlem.
Děti od 6 do 14 let: 3 až 4krát denně 1 až 2 kapky na kostku cukru, kousek sucharu nebo
piškotu před jídlem.

UPOZORNĚNÍ:

Přípravek ROWATINEX je určen pouze k vnitřnímu užití. K přesnému odměření dávky roztoku použijte vždy kapátko.
ROWATINEX není vhodný pro pacienty s těžkými a opakovanými kolikami, se zástavou močení a tvorby moči a při těžkých a recidivujících infekcích močových cest.
V případě předávkování kontaktujte lékaře.
UCHOVÁVÁNÍ:
Při teplotě do 25°C. Po každém použití lahvičku dobře uzavřete.

VAROVÁNÍ:

Přípravky nesmějí být používány po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

BALENÍ:
10 ml

DATUM POSLEDNÍ REVIZE: 2. 12. 2009

 

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.