Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták PREDNISON 5 LÉČIVA

Humánní léčivý přípravek

Prednison 5 Léčiva

(Prednisonum)
tablety

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci
ZENTIVA, k. s., Praha, Česká republika

Složení

Léčivá látka: Prednisonum 5 mg v 1 tabletě
Pomocné látky: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, calcium-stearát, mastek, želatina, sodná sůl karboxymethyl­škrobu.

Indikační skupina
Hormon ze skupiny glukokortikoidů

Charakteristika

Léčivá látka prednison je syntetický steroidní hormon, odvozený od přirozených hormonů vytvářených v kůře nadledvin. Prednison tlumí zánět, alergické projevy a snižuje normální i chorobně zvýšenou činnost systému nutného pro obranyschopnost organizmu.

Indikace

Prednison 5 Léčiva používají dospělí i děti při léčení některých chronických zánětlivých onemocnění, při závažných alergických onemocněních, při onemocněních způsobených zvýšenou reaktivitou systému obranyschopnosti (tzv. imunoalterační onemocnění) a jako pomocnou léčbu u některých novotvarů.

Kontraindikace
Prednison 5 Léčiva se nesmí užívat při přecitlivělosti na některou složku přípravku.
Při některých onemocněních je třeba zvláštní opatrnosti při užívání Prednisonu 5 Léčiva. Váš lékař má být proto informován o všech onemocněních, kterými trpíte, aby mohl posoudit vhodnost jeho užívání. Při užívání tohoto přípravku pacienty s vředovou chorobou žaludku či dvanáctníku, se zeleným zákalem (glaukom), se závažným duševním onemocněním (např. deprese), s cukrovkou, s řídnutím kostí, pacienty s vysokým krevním tlakem, se závažnými chorobami srdce a ledvin, při závažné celkové infekci, při tuberkulóze, a při sklonu ke zvýšenému srážení krve musí být zvlášť závažné důvody. Tyto stavy vyžadují zvláštní opatření a sledování, případně i přerušení léčby.
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.
Přípravek se obvykle neužívá v těhotenství. Váš lékař by měl být informován o případném těhotenství, aby mohl rozhodnout o jeho užívání. Během léčby se nedoporučuje kojení.

Nežádoucí účinky

Během léčby se mohou vyskytnout i závažné nežádoucí účinky, zvláště při dlouhodobém užívání vysokých dávek. Mohou se objevit zvýšený pocit hladu se zvýšením tělesné hmotnosti, zažívací obtíže jako nevolnost, zvracení, bolest v břiše, dále se může objevit měsíčkovitý obličej, nahromadění tuku na krku a trupu, akné (trudovina), neklid, poruchy spánku, změny nálady, deprese nebo naopak povznesená dobrá nálada, zvýšení krevního tlaku, svalová slabost, snížení odolnosti vůči infekcím, dále může dojít ke zhoršení nebo vzniku cukrovky, zpomalenému hojení ran, bolestem v zádech způsobeným řídnutím kostí, ke ztenčení kůže, krvácení do trávicího ústrojí, zvýšení nitroočního tlaku (glaukom), k otokům. Případný výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři. Objeví-li se krev ve stolici nebo černá stolice, neberte další dávku a ihned vyhledejte lékaře, který zvolí další postup léčby!

Interakce
Účinky Prednisonu 5 Léčiva a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat.
Prednison 5 Léčiva např. tlumí účinky léků snižujících srážení krve, léků snižujících hladinu krevního cukru, léků snižujících krevní tlak a vitaminu D, zvyšuje nežádoucí účinky digoxinu, fenytoinu, protizánětlivých léků a močopudných látek vyplavujících draslík z organizmu. Účinnost prednisonu zvyšují hormonální antikoncepční přípravky a sulfonamidy. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte, a to na lékařský předpis i bez něj. Bez porady s lékařem neužívejte současně s Prednisonem 5 Léčiva žádné volně prodejné léky.
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Prednison 5 Léčiva.

Dávkování a způsob použití

Dávkování určuje vždy lékař, obvykle dospělí užívají 1–12 tablet denně. Obvykle se ráno užívá vyšší dávka. Dávkování se v průběhu léčby může měnit, případně se přípravek užívá ob den. Dávkování u dětí je individuální, závislé na druhu a závažnosti onemocnění a na tělesné hmotnosti dítěte.. Tablety se užívají během jídla nebo po jídle, zapíjejí se vodou.

Další informace

Upozornění
Dávkování předepsané lékařem přesně dodržujte. Při vynechání dávky užijte lék ihned, jakmile si vzpomenete. Máte-li další dávku užít za méně než 6 hodin, užijte lék ihned a následující dávku vynechejte. Nepřerušujte léčbu bez porady s lékařem (výjimku tvoří objevení se krve ve stolici nebo černá stolice). Náhlé přerušení dlouhodobé léčby vyvolá závažné poruchy hormonální rovnováhy.
Přípravek se používá dlouhodobě. Během léčby budete muset pravidelně absolvovat lékařské prohlídky, včetně laboratorních kontrol.
Během léčby se doporučuje v potravě omezit kuchyňskou sůl, vhodné jsou potraviny s vysokým obsahem draslíku – ovoce, zelenina. Během léčby se doporučuje vyhýbat se slunění, nadměrné námaze, prochlazení a infekcím. Není vhodné pití alkoholických nápojů.
Dojde-li v průběhu léčby nebo po jejím přerušení k zátěžovému stavu (úraz, operace, horečnatý stav), informujte lékaře o léčbě přípravkem Prednison 5 Léčiva.
Při případném očkování rovněž informujte lékaře o Vašem léčení přípravkem Prednison 5 Léčiva.
Při předávkování nebo při náhodném požití tablet dítětem vyhledejte lékaře.

Uchovávání
Skladovat při teplotě 10 – 25 oC v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Balení
20 tablet

Datum poslední revize
2.9.2009

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.