První písmeno názvu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HYPOTYLIN - příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

HYPOTYLIN

(METIPAMIDUM)
tablety

Držitel registračního rozhodnutí / Výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Složení

Účinná látka: Metipamidum 2,5 mg v 1 tabletě
Pomocné látky: Laktóza, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulóza, stearan hořečnatý

Indikační skupina

Antihypertenzívum

Charakteristika

Hypotylin je lék, který výrazně snižuje krevní tlak a má mírný a přechodný účinek močopudný.

Indikace

Hypotylin se používá při léčení vysokého krevního tlaku, u mírného zvýšení samostatně, u těžších forem v kombinaci s jinými léky. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Kontraindikace
Přípravek se nesmí užívat při přecitlivělosti na účinnou nebo některou pomocnou látku a na sulfonamidy. Dále se nesmí užívat při těžké poruše funkce jater nebo ledvin. Při některých onemocněních je třeba zvláštní opatrnosti při podání přípravku Hypotylin, Váš lékař má být proto informován o všech onemocněních, kterými trpíte (zejména onemocnění srdce, jater, ledvin, dna a alergická onemocnění), a o všech lécích, které v současnosti užíváte, aby mohl zvážit Vaši léčbu přípravkem Hypotylin.

Přípravek se obvykle nepodává v těhotenství a při kojení. Přípravek není určen k léčbě dětí a mladistvých do 18 let vzhledem k nedostatku zkušeností s podáním Hypotylinu této věkové skupině.

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky při léčbě Hypotylinem jsou většinou málo časté a jen přechodného rázu. Mohou se vyskytnout bolesti hlavy, slabost, únava, pocení, závratě, bušení srdce, pocity mravenčení v prstech, nevolnost, zvracení. Mohou se též objevit některé laboratorní změny jako např. snížená hladina draslíku nebo zvýšená hladina kyseliny močové v krvi nebo mírné zvýšení jaterních testů. U diabetiků léčených léky na snižování hladiny cukru v krvi je možné ovlivnění této hladiny, proto ji lékař bude pravidelně sledovat a dávkování podle ní upraví. Při výskytu jakýchkoliv nežádoucích účinků nebo neobvyklých reakcí uvědomte svého lékaře.

Interakce
Účinky Hypotylinu a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Jde především o léky ovlivňující onemocnění srdce a cév, cukrovku, léky snižující krevní tlak, léky na uklidnění a na spaní. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte, a to na lékařský předpis i bez něj. Bez porady s lékařem neužívejte současně s Hypotylinem žádné volně prodejné léky.

Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Hypotylin.

Dávkování a způsob použití

Přesné dávkování a délku léčby určuje vždy lékař. Obvykle se užívá 1/2 až 1 tableta 1× denně.Po dosažení žádoucího účinku může lékař snížit dávkování na ½ až 1 tabletu přípravku obden. Při nedostatečném účinku může naopak lékař dávku zvýšit na 2 tablety denně. Tablety se užívají po jídle, zapijí se vodou. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Další informace

Upozornění
Během léčby se nedoporučuje pít alkoholické nápoje.
Na počátku léčby přípravkem Hypotylin může pokles krevního tlaku ovlivnit Vaši pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.). Proto byste činnosti vyžadující zvýšenou pozornost měli vykonávat jen na základě výslovného souhlasu lékaře.
Během léčby je vhodné jíst větší množství ovoce a zeleniny.
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem vyhledejte lékaře.

Uchovávání:
V suchu, při teplotě 10 – 25°C, chraňte před světlem.

Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
30 tablet

Datum poslední revize
11.8.2010

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.