Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták MOLSIHEXAL RETARD

Humánní léčivý přípravek

MOLSIHEXAL RETARD

(Molsidominum)
Tableta s prodlouženým uvolňováním.

Držitel registračního rozhodnutí:
Hexal AG, Holzkirchen, Německo

Výrobce
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

Složení:
Léčivá látka:
Molsidominum 8 mg v 1 retardované tabletě.
Pomocné látky:
Monohydrát laktosy, magnesium-stearát, makrogol 6 000, methakrylátový kopolymer RS.

Indikační skupina:

Vazodilatans

Charakteristika:

Léčivá látka molsidomin snižuje působením na srdce a cévy spotřebu kyslíku v srdečním svalu a tím počet záchvatů anginy pectoris.

Indikace:

Přípravek užívají dospělí při předcházení (profylaxi) a léčení:

  • stabilní i nestabilní anginy pectoris (bolest na hrudi vznikající v důsledku nedostatečného prokrvení srdečního svalu) při současném selhávání levé srdeční komory
  • anginy pectoris, nejsou-li jiné léky vhodné nebo je nemocní nesnášejí;
  • anginy pectoris u nemocných vyššího věku.

Kontraindikace:

MOLSIHEXAL RETARD nesmí užívat nemocní s přecitlivělostí na molsidomin nebo pomocné látky přípravku, nemocní s oběhovým šokem, s těžší hypotenzí (výrazné snížení krevního tlaku) a kojící ženy.

MOLSIHEXAL RETARD nesmí být rovněž použit při akutním srdečním infarktu se selháváním srdeční činnosti (srdeční insuficience) s nízkým plnícím tlakem.
Přípravek nesmí být užíván při současném užívání sildenafilu (přípravek VIAGRA – k léčbě poruch erekce).
Těhotné ženy mohou MOLSIHEXAL RETARD užívat jen jsou-li pro to zvlášť závažné důvody.

Přípravek se nepodává dětem.
Pro pomalý nástup účinku není MOLSIHEXAL RETARD vhodný k odstranění akutního záchvatu anginy pectoris!

Nežádoucí účinky:

Zřídka se může vyskytnout nechutenství, nucení na zvracení, závratě, bušení srdce, únava, nespavost. Příležitostně se mohou, hlavně na začátku léčby, vyskytnout bolesti hlavy, které většinou v dalším průběhu léčby nebo po úpravě dávky lékařem odezní.
Případný výskyt výše uvedených nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.
Při případném poklesu krevního tlaku, který může vést až ke kolapsu (mdloby, bezvědomí), nebo při projevech přecitlivělosti (alergie) jako jsou kožní vyrážky nebo průduškové astma (obtíže s dýcháním) je nutné vyhledat lékaře okamžitě.

Interakce:

Účinky přípravku MOLSIHEXAL RETARD a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku MOLSIHEXAL RETARD užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Pokud se MOLSIHEXAL RETARD užívá současně s léky, které rozšiřují krevní cévy (vazodilatancia, blokátory vápníkového kanálu), s léky na snížení krevního tlaku (antihypertenziva) a s alkoholem, může dojít k zesílení jeho schopnosti snižovat krevní tlak. Současné užívání sildenafilu (přípravek Viagra) vede k riziku výrazného poklesu krevního tlaku. Tyto přípravky se proto nesmějí současně užívat.

Dávkování a způsob použití:

Přesné dávkování vždy určí lékař.
Dospělí užívají jednou až 2krát denně jednu retardovanou tabletu (tj. 8 až 16 mg molsidominu denně).
Ve zvláštních případech může být někdy nutné užívat 3krát denně jednu retardovanou tabletu (tj. 24 mg molsidominu denně).
Retardované tablety se polykají celé, nerozkousané, spolu s dostatečným množstvím tekutiny. Užívají se ráno, anebo ráno a večer; výjimečně při užívání 3krát denně brzy ráno, odpoledne a pozdě večer. Tablety se užívají nezávisle na jídle.

Upozornění:

I při doporučeném dávkování může MOLSIHEXAL RETARD snížit krevní tlak natolik, že tím nepříznivě ovlivní činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách a p.). Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.
Toto nepříznivé působení MOLSIHEXALu RETARD se projevuje zvláště na počátku léčby a při současném požívání alkoholických nápojů!
Při předávkování nebo náhodném požití retardovaných tablet dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Varování:

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Balení:
30, 60 nebo 100 retardovaných tablet.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika, office.cz@sandoz.com

Datum revize textu:
4.11.2009

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.