Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták APO-DICLO SR 100

Humánní léčivý přípravek

APO-DICLO SR 100

tablety s řízeným uvolňováním
(Diclofenacum natricum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Apo-Diclo SR 100 a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost než začnete Apo-Diclo SR 100 užívat
 3. Jak se Apo-Diclo SR 100 užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Apo-Diclo SR 100 uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE APO-DICLO SR 100 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Apo-Diclo SR 100 jsou tablety s řízeným uvolňováním. Jedna tableta obsahuje 100 mg léčivé látky diklofenaku sodného.
Apo-Diclo SR 100 patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky (NSA) a používají se při léčení bolesti a zánětu.
Apo-Diclo SR 100 odstraňuje zánětlivé příznaky, jako je bolest a otok (edém) a také snižuje horečku. Nemá žádný vliv na příčinu zánětu nebo horečky.

Apo-Diclo SR 100 se užívá k léčbě následujících sta­vů:

 • Zánětlivá a degenerativní kloubní onemocnění (artritida a artróza).
 • Bolest v zádech, ztuhlé rameno, tenisový loket a ostatní formy mimokloubního revmatismu.
 • Podvrtnutí, natažení svalů nebo jiná poranění.
 • Bolest a otok po chirurgickém zákroku.
 • Bolestivé zánětlivé stavy v gynekologii, včetně bolesti při menstruaci.

Pokud máte jakékoli dotazy, jak Apo-Diclo SR 100 účinkuje nebo proč byl tento přípravek předepsán právě Vám, požádejte ošetřujícího lékaře o vysvětlení.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE APO-DICLO SR 100 UŽÍVAT

Vždy dodržuje pokyny Vašeho lékaře nebo lékárníka, i když se liší od informací uvedených v této příbalové informaci.

Neužívejte Apo-Diclo SR 100 tablety s řízeným uvolňováním:

 • Pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo některou pomocnou látku obsaženou v přípravku. (viz odstavec Složení na konci této příbalové informace).
 • Pokud jste již v minulosti měl/a alergickou reakci na přípravek k léčbě zánětu nebo bolesti (např. kyselina acetylsalicylová, diklofenak, ibuprofen). Reakce mohou být následující: astma, akutní rýma, kožní vyrážka, otok obličeje.

Jestliže se domníváte, že můžete být alergický/á, poraďte se s lékařem.

 • Pokud máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed.
 • Pokud krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice) nebo jste v minulosti měl/a tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních antirevmatik.
 • Při těžším onemocněním jater nebo ledvin.
 • Pokud trpíte vážnou srdeční vadou.
 • Pokud máte srdeční a/nebo cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozku způsobené postižením mozkových cév), např. jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, drobnou cévní mozkovou příhodu nebo blokádu (ucpání) cév v srdci nebo mozku nebo jste podstoupil(a) operaci k uvolnění blokády nebo bypass
 • Pokud máte nebo jste měl(a) potíže s krevním oběhem (onemocnění periferních tepen)
 • V posledních třech měsících těhotenství.

Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři a neužívejte Apo-Diclo SR 100 tablety s řízeným uvolňováním. Váš lékař rozhodne o tom, zda je tento přípravek pro vás vhodný

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Apo-Diclo SR 100 je třeba:

 • Pokud užíváte Apo-Diclo SR 100 současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky jako je kyselina acetylsalicylová, kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti (např. warfarin) nebo léky na deprese (SSRI – inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu) viz odstavec

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky.

 • Pokud máte astma nebo sennou rýmu (sezónní alergickou rinitidu).
 • Pokud jste někdy měl/a potíže s trávicím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice, zánětlivé onemocnění střev, anebo jste v minulosti měl/a problémy se zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím užívání protizánětlivých lé­ků.
 • Pokud máte zánět tlustého střeva provázený tvorbou vředů (ulcerózní kolitida) nebo zánětlivé střevní onemocnění nazývané Crohnova nemoc.
 • Pokud máte nebo jste měl/a srdeční potíže nebo vysoký krevní tlak.
 • Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin.
 • Jestliže jste dehydratován/a (odvodnění organismu) v důsledku např. zvracení, průjmu, před nebo po větší operaci.
 • Jestliže Vám otékají dolní končetiny.
 • Jestliže máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy jater nazývané jaterní porfyrie.

Informujte svého ošetřujícího lékaře, že se u Vás některý z uvedených stavů vyskytuje ještě před tím, než začnete užívat Apo-Diclo SR 100.

Informujte lékaře před předepsáním diklofenaku, po­kud:

 • Kouříte
 • Máte diabetes (cukrovku)
 • Máte anginu pectoris (srdeční onemocnění projevující se častou bolestí na hrudi), krevní sraženiny, vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo zvýšení triglyceridy (tuky).

Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky pro nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků.
Apo-Diclo SR 100 může maskovat příznaky infekčního onemocnění (např. bolest hlavy, horečka), proto je pak o mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte dobře a budete potřebovat navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte Apo-Diclo SR 100.
Ve velmi vzácných případech může Apo-Diclo SR 100, tak jako i jiná nesteroidní antirevmatika, způsobit těžké kožní alergické reakce např. vyrážku. Z toho důvodu je třeba, abyste okamžitě informoval/a svého lékaře, pokud budete mít tyto příznaky.
Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby.
Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělal/a jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měl/a byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Apo-Diclo SR 100 a starší lidé
Nežádoucí účinky se u starších osob projevují častěji, než u jiných dospělých. Z toho důvodu by měli velmi pečlivě dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, který stanoví vhodné nejnižší dávkování k úlevě od potíží. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři.

Apo-Diclo SR 100 a děti/mladiství
Apo-Diclo SR 100 není určen k léčbě dětí a mladistvých do 18 let věku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu .

Zvláště byste měl/a informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících lé­ků:

 • Lithium nebo inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (SSRI), tj. léky užívané k léčbě depresí.
 • Digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce).
 • Diuretika (močopudné léky).
 • ACE inhibitory nebo betablokátory (skupiny léčivých přípravků pro léčbu vysokého krevního tlaku a srdečního selhání).
 • Jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen.
 • Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu).
 • Léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti, jako např. warfarin.
 • Přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu.
 • Metotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo artritidy)
 • Cyklosporin (přípravek užívaný po transplantaci orgánů).
 • Některé léky proti infekcím (chinolony – antibakteriál­ní léky).

Užívání přípravku Apo-Diclo SR 100 s jídlem a pitím
Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody nebo jiné tekutiny. Apo-Diclo SR 100 se doporučuje užívat před jídlem nebo nalačno. Tablety nedělte ani nekousejte. Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Informujte svého lékaře o tom, že jste nebo můžete být těhotná. Apo-Diclo SR 100 by neměl být užíván během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Tak jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky i Apo- Diclo SR 100 se nesmí užívat v průběhu posledních tří měsíců těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu.
Apo-Diclo SR 100 může způsobovat problémy s početím, proto neužívejte tento přípravek, jestliže plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím.

Kojení
Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. Apo-Diclo SR 100 prostupuje v malém množství do mateřského mléka. Pokud je nutné, aby kojící matka užívala Apo-Diclo SR 100 měla by jej užívat pouze na doporučení lékaře, jen krátkodobě a vždy po posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
V ojedinělých případech může Apo-Diclo SR 100 působit ospalost, závratě, rozmazané vidění.
Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a koordinaci pohybů. Informujte co nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto potíže.

3. JAK SE APO-DICLO SR 100 UŽÍVÁ

Vždy užívejte Apo-Diclo SR 100 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jaké množství léku máte užívat
Nepřekračujte doporučené dávkování. Je důležité užívat Apo-Diclo SR 100 v nejnižších dávkách a neužívat jej déle, než je nutné.
Lékař Vám řekne, jaké množství přípravku Apo-Diclo SR 100 máte užívat. Na základě Vaší léčebné odpovědi může lékař upravit dávkování.
Na počátku léčby užívají dospělí obvykle dávku 100 mg denně (1 tableta Apo-Diclo SR 100).
V lehčích případech a při dlouhodobé léčbě je dostatečná dávka 100 mg denně..
Apo-Diclo SR 100 není určen pro děti a mladistvé.

Jak a kdy se Apo-Diclo užívá
Jestliže jsou příznaky nejvýraznější během noci nebo rána, je výhodné užívat Apo-Diclo SR 100 večer.
Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody nebo jiné tekutiny. Apo-Diclo SR 100 se doporučuje užívat před jídlem. Tablety nedělte ani nekousejte.

Jak dlouho se Apo-Diclo SR 100 užívá
Dodržujte přesně pokyny lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít Apo-Diclo SR 100
Jestliže jste zapomněl/a užít Apo-Diclo SR 100, vezměte si jej hned, jakmile si vzpomenete, pokud to není v době, kdy máte užít další dávku. Dále pokračujte v užívání léku v obvyklou dobu. Nikdy nezdvojnásobujte následující dávku náhradou za tu, kterou jste zapomněl/a užít.

Jestliže jste užil/a více Apo-Diclo SR 100, než jste měl/a
Jestliže jste nedopatřením užil/a více tablet , než jste měl/a, oznamte to ihned svému lékaři nebo rovnou jděte na lékařskou pohotovost. Můžete potřebovat lékařskou pomoc.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může i Apo-Diclo SR 100 u některých lidí vyvolat nežádoucí účinky.

Některé vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky mohou být závažné:

 • Neobvyklé krvácení nebo krevní podlitiny.
 • Horečka nebo přetrvávající bolest v krku.
 • Alergické reakce jako jsou otoky obličeje, rtů, jazyka, nebo hrdla často doprovázené kožní vyrážkou a svěděním, které může také způsobit potíže s polykáním, hypotenzi (nízký krevní tlak), mdloby. Dušnost a pocit tíhy na hrudi (příznaky astmatu).
 • Bolest na prsou (příznaky infarktu).
 • Náhlá silná bolest hlavy, nevolnost, závrať, otupělost, neschopnost mluvit nebo potíže s mluvením, ochrnutí (příznaky mozkové příhody).
 • Ztuhnutí šíje (příznaky virové meningitidy).
 • Křeče.
 • Vysoký krevní tlak (hypertenze).
 • Červené nebo purpurové skvrny na kůži (možné příznaky zánětu cév); kožní vyrážka s puchýři; puchýře na rtech, v očích nebo v ústech; zarudnutí kůže s odlupováním nebo šupinatěním.
 • Silné bolesti žaludku, krvavá nebo černá stolice. Zvracení krve.
 • Žloutnutí kůže nebo očního bělma (příznaky zánětu jater).
 • Krev v moči, přemíra bílkoviny v moči, snížení množství moči (příznaky postižení ledvin).

Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, oznamte to ihned svému lékaři.

Další časté nežádoucí účinky:
Pravděpodobné u 1 až 10 pacientů ze 100
Bolest hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, průjem, špatné zažívání, bolest břicha, nadýmání, ztráta chuti k jídlu, změny v jaterních testech (např. hodnot transamináz), kožní vyrážka.

Další vzácné nežádoucí účinky:
Pravděpodobné u 1 až 10 pacientů z 10 000
Ospalost, bolesti žaludku, otoky (edémy) paží, rukou, nohou a chodidel.

Další velmi vzácné nežádoucí účinky:
Pravděpodobné u méně než 1 pacienta z 10 000
Dezorientace, deprese, potíže se spaním, noční můry, přecitlivělost, psychické potíže, mravenčení nebo snížená citlivost rukou nebo nohou, zhoršení paměti, úzkost, třes, poruchy chuti, porucha vidění, porucha sluchu, zácpa, vřídky v ústech, vřed v jícnu, bušení srdce, vypadávání vlasů;
červenání, otoky a puchýřky na kůži (zvýšená citlivost kůže na sluneční záření).
Projeví-li se u Vás tyto účinky, oznamte to svému lékaři.
Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
Oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi jakékoli nežádoucí účinky, které nejsou vyjmenovány v této informaci.
Jestliže užíváte Apo-Diclo SR 100 déle než několik týdnů, navštivte svého lékaře, aby zkontroloval
Váš zdravotní stav a zaručil, že netrpíte žádným nezaznamenaným nežádoucím účinkem.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU APO-DICLO SR 100

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Apo-Diclo SR 100 obsahuje
Léčivou látkou je diclofenacum natricum, 100 mg diklofenaku sodného v 1 tabletě s řízeným uvolňováním Pomocnými látkami jsou dextrát, mikrokrystalická celulosa, hyetelosa, hydroxypropyl­methylcelulosa, magnesium-stearát, makrogol 3350, oxid titaničitý, červený oxid železitý.

Jak přípravek Apo-Diclo SR 100 vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým nápisem „APO 100“. Velikost balení: 30 a 100 tablet v HDPE lahvičce
Pozn.: Každá lahvička obsahuje vysoušedlo v plastovém obalu (aby tablety zůstaly suché).
Vysoušedlo nepolykejte!

Držitel rozhodnutí o registraci/ výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko

Výrobci
Chanelle Medical Ltd., Loughrea, Irsko.
Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko

Datum poslední revize textu 20.11.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.