Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták GENTAMICIN WZF POLFA 0.3%

Humánní léčivý přípravek

GENTAMICIN WZF POLFA 0,3%

Oční kapky, roztok
(Gentamicini sulfas)

Držitel rozhodnutí o registraci
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Varšava, Polsko.

Výrobce
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A, Varšava, Polsko.

Složení

Léčivá látka:
Gentamicini sulfas 5 mg (odpovídá gentamicinum 3 mg [0,3%]) v 1 ml očních kapek ( 1 ml obsahuje 30 kapek ).

Pomocné látky:
Benzalkonium-chlorid 0,01 mg, dodekahydrát hydrogenfosfo­rečnanu sodného, chlorid sodný, monohydrát dihydrogenfos­forečnanu sodného, čištěná voda.

Indikační skupina

Oftalmologikum, antibiotikum.

Charakteristika

Gentamicin je antibiotikum působící na řadu bakterií vyvolávajících záněty očních tkání.

Indikace

Přípravek se používá při léčbě akutního a chronického zánětu spojivek, zánětů okrajů víček, zánětu slzných váčků, povrchového zánětu rohovky, poškození epitelu rohovky, ječného zrna.
Přípravek se rovněž používá při předoperační a pooperační profylaxi (předcházení) infekcí tkání vnitřního oka.

Přípravek mohou používat dospělí a mladiství a může být používán i u dětí od 3 měsíců věku.

Kontraindikace

GENTAMICIN WZF POLFA 0,3% se nesmí používat při přecitlivělosti na gentamicin a další aminoglykosidová antibiotika nebo na další složky přípravku a při infekcích oka vyvolaných viry nebo choroboplodnými houbami. Děti do 3 měsíců věku.

Těhotné nebo kojící ženy mohou přípravek používat pouze v nezbytně nutných případech.

Nežádoucí účinky

Mohou se vyskytnout: slzení, zčervenání oka, bolest nebo pálení oka, přecitlivělost očí na světlo. Tyto nežádoucí účinky se obvykle projeví ihned po nakapání a po několika minutách vymizí.

Může se však vyskytnout alergická reakce na přípravek, která se projeví zčervenáním a pálením spojivek a víček
Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte svému lékaři.

Interakce

Při používání očních kapek s gentamicinem se neprojevily žádné klinicky významné interakce, s výjimkou zkřížené rezistence (necitlivosti) vůči neomycinu, tobramycinu nebo kanamycinu (antibiotika degradovaná stejnými bakteriálními enzymy). Přesto bez porady s lékařem nepoužívejte současně s přípravkem GENTAMICIN WZF POLFA 0,3% žádné další oční přípravky.

Dávkování a způsob použití

Dávkování a délku léčby vždy určí lékař.

Dospělí, mladiství a dětí starší než 12 let
U zánětlivých stavů se do spojivkového vaku obvykle vkapávají 1–2 kapky 3–4krát denně v nejméně dvouhodinových intervalech. Je-li třeba, může lékař doporučit vkapávání přípravku až 8krát denně.

Kojenci ve věku 3 měsíce až 1 rok
Do spojivkového vaku postiženého oka (postižených očí) se obvykle vkapává 1 kapka 3krát denně.

Děti ve věku 1–12 let
Do spojivkového vaku postiženého oka (postižených očí) se obvykle vkapává 1 kapka 3–4krát denně.
Dobu léčby určí lékař.

Upozornění

Vzhledem k možnému slzení po nakapání, nesmí být přípravek používán těsně před řízením motorových vozidel nebo ovládáním strojů.
Při náhodném požití přípravku dítětem nebo dospělým se poraďte s lékařem.
Může způsobit dráždění očí.

Vyvarujte se kontaktu přípravku s měkkými kontaktními čočkami.
Odstraňte kontaktní čočky před aplikací a počkejte nejméně 15 minut před opětovným nasazením, může způsobit jejich zakalení

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25oC, lahvičku v krabičce, tak aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.
Chemická a fyzikální stabilita po otevření před užitím byla doložena na dobu 28 dní při 25oC.

Z mikrobiologického hlediska může být přípravek po otevření uchováván maximálně po dobu 28 dnů při 25 oC.
Jiná doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Varování

Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
5 ml očních kapek v kapací polyethylenové lahvičce s kapátkem a šroubovacím, uzávěrem..

Datum poslední revize
10.3. 2010

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.