Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták VITAMIN D SLOVAKOFARMA

Humánní léčivý přípravek

VITAMIN D – Slovakofarma

(ergocalciferolum) měkké tobolky

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / VÝROBCE
Přípravek Vitamin D Slovakofarma vyrábí Zentiva, a.s., Hlohovec, Slovenská republika.

SLOŽENÍ

Každá tobolka přípravku Vitamin D Slovakofarma obsahuje jako léčivou látku ergocalciferolum 40 000 000 I.U./g v množství 7,5 mg, odp.ergocalci­ferolum 300.000 I.U.Dále je v tobolkách Vitamin D Slovakofarma obsažen jako pomocná látka rostlinný olej, želatina, glycerol 85%, čištěná voda, karamelové barvivo (E 150).

INDIKAČNÍ SKUPINA

Vitamin D Slovakofarma patří do skupiny vitaminů rozpustných v tucích.

INDIKACE

Tobolky Vitamin D Slovakofarma se používají při prevenci křivice u dětí, při prevenci nedostatku vitaminu D u dospělých, při prevenci řídnutí kostí (osteoporózy) u dospělých a prevenci narušení tvorby kostí (osteomalácii) u dětí a dospělých.

CHARAKTERISTIKA

Mechanismus účinku přípravku Vitamin D Slovakofarma (ergokalciferol) spočívá v ovlivnění hospodaření organismu vápníkem a fosforem. Při nedostatku ergokalciferolu v organismu dochází k poklesu plazmatických hladin vápníku a postupně odvápnění kostí. Ergokalciferol je účinný až po přeměně na aktivní látky (aktivní metabolity) procesy, které probíhají v játrech a ledvinách.

KONTRAINDIKACE

Tobolky Vitamin D Slovakofarma se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na ergokalciferol nebo jiné vitaminy skupiny D. Při hypervitaminóze (chorobný stav způsobený nadměrným přívodem) vitaminu D, při vysoké hladině vápníku v krvi a u postižení kostí v důsledku onemocnění ledvin při současně zvýšené krevní hladině fosforu. Pro vysoký obsah vitaminu D se nesmí používat v těhotenství a při kojení.

UPOZORNĚNÍ

Dříve než začnete užívat tobolky Vitamin D Slovakofarma, poraďte se se svým lékařem:

  • trpíte-li hypervitaminózou vitaminu D, či užíváte-li jiné přípravky obsahující vitamin D;
  • jste-li těhotná nebo kojíte-li.

Lékaře konzultujte tehdy, jestliže:

  • po užití tobolek Vitamin D Slovakofarma se vaše příznaky spojené s nedostatkem vitaminu D nezlepšily nebo došlo pouze k částečné úlevě od příznaků;
  • se objevily níže uvedené nebo i jiné nežádoucí účinky.

Řízení vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách
Vitamin D Slovakofarma neovlivňuje nepříznivě pozornost a schopnost soustředění.

INTERAKCE

Účinky tobolek Vitamin D Slovakofarma a účinky některých jiných souběžně užívaných léčiv se mohou navzájem ovlivňovat. Dříve než začnete souběžně s tobolkami Vitamin D Slovakofarma užívat nějaký jiný lék (ať už na předpis lékaře nebo opatřený bez lékařského předpisu) poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčebný účinek přípravku Vitamin D Slovakofarma mohou zvyšovat léčivé přípravky, které obsahují kyselinu askorbovou (vitamin C), estrogeny, fluorid sodný, soli hořčíku, thiazidová diuretika a tokoferol (vitamin E). Léčebný účinek přípravku Vitamin D Slovakofarma mohou snižovat léčivé přípravky, které obsahují alopurinol, isoniazid, heparin, medroxyprogesteron, parafinový olej, neomycin, orlistat, phenobarbital, sequestranty, cimetidin, kortikosteroidy, aktivní uhlí, bisfosfonáty, phenolphtalein a sukralfat. Léčivý přípravek Vitamin D Slovakofarma může zvyšovat účinek digoxinu a může snižovat účinek verapamilu.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ

Užíváte-li tobolky Vitamin D Slovakofarma, dodržujte dávkování, které vám předepsal váš lékař.

Prevence a léčba křivice u dětí:
V případě, že nelze zaručit pravidelné denní podávání přípravku Infadin kapky nebo vznikají-li pochybnosti o dostatečné zodpovědnosti a spolehlivosti rodičů dítěte, je možno aplikovat nárazové dávky 300.000 IU, tj. 1 tobolku ve 3. týdnu života a dále ve 3. a 6. měsíci života. Další dávky se podávají vždy v odstupu 3 měsíců až do 2 let věku dítěte. Podle doporučení Americké pediatrické společnosti se má v podávání pokračovat až do dosažení úplné zralosti skeletu (do 18 let), dostačující je dávka 300.000 IU, tj. jedna tobolka 1 krát za rok, nejlépe v podzimních měsících.

Prevence a léčba nedostatku vitaminu D:
Prevence nedostatku vitaminu D především u osob starších 65 let: pokud denní podávání přípravku Infadin kapky není z různých příčin možné, je vhodné jednorázové podání přípravku Vitamin D Slovakofarma v dávce 300.000 IU, tj. jedna tobolka 1 krát ročně nejlépe v podzimních měsících, případně lze stejnou dávku zopakovat za 6 měsíců.
Prevence osteoporózy u dospělých nebo prevence osteomalacie u dospělých a dětí:
Prevence osteoporózy nebo osteomalacie: pokud denní podávání přípravku Infadin kapky není z různých příčin možné, je vhodné jednorázové podání přípravku Vitamin D Slovakofarma v dávce 300.000 IU, tj. jedna tobolka 1 krát za 6 měsíců.

Tobolky se užívají před jídlem, během jídla nebo i po jídle, aplikují se buď přímo do úst nebo je možné zúžený konec tobolky odstříhnout a obsah tobolky vpravit do úst (např. dítěte) či je možné obsah tobolky vmíchat do malého množství nápoje (nejlépe mléka) na lžičce nebo ve sklenici.

Předávkování
Hlavními příznaky, které lze očekávat při akutní otravě ergokalciferolem, jsou nechutenství, nevolnost, zvracení, zvýšená hladina vápníku v krvi, postižení nervů, poruchy srdečního rytmu, žízeň, zvýšené močení, svalová slabost, zmatenost, deprese, netečnost.
Hlavními příznaky, které lze očekávat při vysokém příjmu vitaminu D po delší dobu jsou vedle výše uvedených příznaků dále zánět spojivek, postižení rohovky, vznik zvápenatění některých orgánů (především ledvin), anémie, velmi vzácně též vznik infarktu myokardu.
Při předávkování nebo při akutní otravě ergokalciferolem nutné ukončit jeho podávání, případně zamezit jeho dalšímu vstřebávání z trávícího ústrojí (vyvolání zvracení, výplach žaludku).
V případě náhodného předávkování nebo otravy přípravkem Vitamin D Slovakofarma je nezbytné okamžitě kontaktovat lékaře.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Každé účinné léčivo, a tedy i přípravek Vitamin D Slovakofarma, může někdy kromě zamýšlených žádoucích účinků vyvolávat i vedlejší, nechtěné, nežádoucí účinky. Kdyby se u Vás vyskytly některé z uvedených nežádoucích účinků, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem.
Tobolky Vitamin D Slovakofarma bývají velmi dobře snášeny.
Z nežádoucích účinků dominuje zvýšená hladina vápníku v krvi, dále nevolnost, mírný průjem nebo naopak zácpa, vzácně se mohou objevit bolesti hlavy, zvýšené nucení na močení, kovová chuť v ústech, bolesti svalů nebo kostí.
Pokud by se u Vás vyskytly nějaké jiné nepříznivé změny zdravotního stavu, informujte o tom svého lékaře.

UCHOVÁVÁNÍ
Tobolky Vitamin D Slovakofarma uchovávejte při teplotě 10–25 °C, v celofánové fólii a v krabičce.

VAROVÁNÍ

Tobolky Vitamin D Slovakofarma nesmí být používány po uplynutí doby použitelnosti.
Datum ukončení doby použitelnosti je vyznačeno na každém obalu.
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

BALENÍ
1 nebo 50 tobolek

DATUM POSLEDNÍ REVIZE
14.1.2009

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.