Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták VITAMIN A-SLOVAKOFARMA

Humánní léčivý přípravek

Vitamin A – SLOVAKOFARMA

(retinoli acetas) tobolky

Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Složení

Léčivá látka:
retinoli acetas 1 500 000 m.j./g, 0,0200 g, co je 30 000 m. j. v 1 tobolce

Pomocné látky: rostlinný olej, želatina, methylparaben, glycerol 85%, chrysoin

Indikační skupina

vitamin

Charakteristika

Retinol, vitamín A je nutný pro obnovu a normální funkci kůže a sliznic. Je také nezbytný pro zabezpečení normální činnosti tyčinek a čípků sítnice oka.

Indikace

Přípravek se používá k léčbě a předcházení vzniku stavů, způsobených nedostatkem vitamínu A v organismu, při nízkém přívodu vitamínu A v potravě, při jeho zvýšené potřebě , při dietách, infekčních onemocněních, průjmech, ke zlepšení hojení ran a zlomenin, při zvýšené činnosti štítné žlázy, při některých onemocněních trávicího systému, při stresu, při šerosleposti různého původu, při degenerativních změnách sítnice, při poruchách vyživování a degeneraci spojivky a rohovky, při zánětlivých a degenerativních onemocněních kůže a sliznic, při tvorbě suché kůže a vlasů, při lámavosti nehtů, při poruchách rohovatění, při onemocnění ústní dutiny a dýchacích cest, při sklonu k infekcím. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 4 let.

Kontraindikace

Přípravek se nesmí užívat při předávkování vitamínem A nebo abnormálně zvýšené citlivosti na vitamín A a dlouhodobém selhávání ledvin. Přípravek se nesmí podávat v těhotenství a ženám, které plánují těhotenství, při těžkých poruchách funkce ledvin a při virové žloutence.
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou až během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Nežádoucí účinky

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale při předávkování se může vyskytnout slabost, dráždivost, nechutenství, nevolnost, zvracení, průjmy, zvýšená teplota, nadměrné močení, vypadávání vlasů, popraskání a krvácení ze rtů, suchost kůže s olupováním pokožky, lámavost nehtů, zvětšení jater, otoky a bolesti kloubů.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku (podávání dítěti) poraďte s lékařem.

Interakce

Účinky přípravku Vitamin A a účinky jiných současně podávaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Přípravky používané k léčbě zvýšené hladiny tuků v krvi mohou negativně ovlivňovat vstřebávání vitamínu A. Pokud užíváte tyto léky současně je nutné mezi užitím vitaminu A a těmito látkami dodržovat 2 – 3 hodinový interval.

Dávkování

Přesné dávkování vždy určí lékař. Přípravek není určen k preventivnímu podávání. V léčbě kožních a očních onemocnění se obvykle podává dospělým a mladistvým nad 15 let 1 – 6 tobolek 1× denně. Délka podávání není přesně stanovena. Přípravek se podává až do ústupu klinických příznaků. Dětem starším 4 let se podává obvykle 1 tobolka denně. Dávkování a délku léčby u dětí vždy určí dětský lékař.

Způsob použití

Tobolky jsou určeny k vnitřnímu užití. Polykají se celé, pokud je polykání obtížné, je možné tobolku ponořit na 3 – 5 minut do teplé vody a po změknutí polknout.

Upozornění

Při předávkování nebo náhodném požití více tobolek dítětem vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem neužívejte (nepodávejte dítěti) současně další přípravky obsahující vitamíny.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě 10 až 25 oC v dobře uzavřeném původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněný před vzdušnou vlhkostí.

Varování

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
50 tobolek

Datum poslední revize
10.12. 2008

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.