Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták NEUROMULTIVIT

Humánní léčivý přípravek

NEUROMULTIVIT

potahované tablety perorální podání

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
G.L. Pharma GmbH, Lannach, Rakousko

Složení

Léčivé látky:
Thiamini hydrochloridum (vitamín B1) 100 mg,
Pyridoxini hydrochloridum (vitamín B6) 200 mg
Cyanocobalaminum (vitamín B12) 0,2 mg v 1 potahované tabletě

Pomocné látky:
mikrokrystalická celulóza, magnesium-stearát, povidon, makrogol 6000, oxid
titaničitý, mastek, hypromelosa, polyakrylátová disperze 30%

Indikační skupina

Vitamíny

Charakteristika

Neuromultivit obsahuje vitamín B1, B6 a B12, které jsou nezbytné pro správnou funkci nervové soustavy.

Indikace

Neuromultivit je určen jako doplňková léčba různých neurologických obtíží, které se projevují záněty nebo bolestivostí v průběhu nervu nebo jeho obrnou.
Přípravek je určen pro dospělé.

Kontraindikace

Neuromultivit se nesmí užívat při přecitlivělosti na léčivé nebo pomocné látky.
Přípravek není určen pro děti, těhotné a kojící ženy.

Nežádoucí účinky

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale ojediněle se může objevit bolest hlavy, pocit na zvracení a závratě. Méně často se mohou objevit reakce z přecitlivělosti, projevující se nejčastěji kožní vyrážkou.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Interakce

Účinky Neuromultivitu a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Neuromultivit užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Neuromultivit může snižovat účinek současně užívané L-dopy.

Dávkování a způsob použití

Přesné dávkování vždy určí lékař. Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí 3krát denně 1 tabletu. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. Tablety se užívají maximálně 4 týdny.
Tablety se užívají celé, nerozkousané, zapijí se malým množstvím tekutiny.

Upozornění

O případném těhotenství nebo při výskytu nežádoucích účinků informujte svého lékaře.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním vnitřním obalu,
v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Varování

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
20 nebo 100 potahovaných tablet

Datum poslední revize
3.11.2010

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.