Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták SECATOXIN FORTE

Humánní léčivý přípravek

SECATOXIN forte

(Dihydroergotoxini mesilas)
Perorální kapky, roztok ( kapky k vnitřnímu užití, roztok ).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
TEVA Czech Industries s.r.o., Opava- Komárov, Česká republika.

Složení

Léčivá látka:
Dihydroergotoxini mesilas 62,5 mg ve 25 ml roztoku (1 ml = 32 kapek).

Pomocné látky:
Propylenglykol, ethanol 96%, glycerol, čištěná voda

Indikační skupina
Sympatolytikum, vazodilatans.

Charakteristika

Léčivá látka přípravku, dihydroergotoxin mesylát, patří do skupiny látek , které se označují jako námelové alkaloidy. Účinek dihydroergotoxin mesylátu spočívá především v rozšíření cév mozku a končetin, což se projevuje zlepšením jejich prokrvení.

Indikace

Přípravek se užívá u poruch prokrvení mozku, lehčích psychických poruch ve stáří, u poruch funkcí obvodových cév, u obtíží při vysokém krevním tlaku (zejména bolestí hlavy a závratí), u očních onemocnění (některých poruch prokrvení sítnice a cévnatky), při Meniérově syndromu ( onemocnění charakterizované závratí, šelesty v uších, nevolností a zvracením ) a při tinnitu ( šelesty v uších ).
Přípravek mohou užívat pouze dospělí.

Kontraindikace
Přípravek se nesmí užívat u poruch prokrvení srdce těžšího stupně (ischemické choroby srdeční), známé přecitlivělosti na složky přípravku, dále při výrazně nízké tepové frekvenci a při šokovém stavu. Přípravek se též nesmí užívat zároveň s některými léky k léčbě migrény (např. sumatriptanu). Pro užívání přípravku v těhotenství musí být zvlášť závažné důvody. Kojící ženy a děti nesmí přípravek užívat.

Nežádoucí účinky

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout nevolnost, snížení chuti k jídlu, zvracení. Při výskytu těchto potíží léčbu nepřerušujte, ale užívejte přípravek během jídla nebo po jídle. Ojediněle může být pozorována vyrážka, poruchy zraku (neostré vidění), překrvení nosní sliznice, zpomalená srdeční frekvence, snížení krevního tlaku při rychlém napřímení.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Interakce

Účinky přípravku Secatoxin forte a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis nebo bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Secatoxin forte užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Přípravek zvyšuje účinnost některých léčiv, užívaných pro snížení krevního tlaku. O případné kombinaci s těmito léky musí rozhodnout lékař.
Přípravek nesmí být užíván s některými léky k léčbě migrény (např. sumatriptan).

Dávkování a způsob použití

Přesné dávkování vždy určí lékař.
Obvykle se užívá 15 – 25 kapek 3krát denně. Mezi jednotlivými dávkami musí časový odstup nejméně 5 hodin.
Dodržujte pečlivě dávkování určené lékařem. V některých případech je k dosažení účinku potřeba dlouhodobého podávání (3 – 4 týdny).

Způsob podání
Kapejte z lahvičky ve svislé poloze, dnem vzhůru (nikoliv šikmo). Pro zmírnění hořké chuti je vhodné dávku nakapat do malého množství vody, případně vodou zapít. Nejvhodnější je užívat lék asi půl hodiny před jídlem, v případě žaludeční nesnášenlivosti během jídla nebo po jídle.

Další informace

Upozornění
Tento přípravek obsahuje 33,6 % obj. ethanolu. Každá dávka obsahuje do 0,2 g ethanolu.
Vzhledem k obsahu ethanolu může být škodlivý pro pacienty s jaterním onemocněním, alkoholismem, epilepsií, mozkovým onemocněním nebo poraněním mozku, pro těhotné ženy a děti. Může měnit nebo zvyšovat účinky dalších léků.
Glycerol ve vyšších dávkách může způsobit bolest hlavy, žaludeční nevolnost a průjem. Zejména na počátku léčby může přípravek při zvýšené únavě a závrati nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluhu strojů a práci ve výškách). V tomto případě se nedoporučuje uvedené činnosti vykonávat.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25O C, vnitřní obal v krabičce,aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem.

Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

Balení
Skleněná lahvička s obsahem 25 ml roztoku, opatřená kapací vložkou.

Datum poslední revize
3.2.2010

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.