Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták OPHTHALMO-FRAMYKOIN

Humánní léčivý přípravek

OPHTHALMO-FRAMYKOIN

oční mast

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Složení

Léčivé látky: Bacitracinum zincicum 1 250 m. j., Neomycini sulfas 26 mg (Neomycinum 1 000 m.j./mg 16,5 mg) v 5 g oční masti
Pomocné látky: bílá vazelína, tuk z ovčí vlny, tekutý parafin

Indikační skupina
Oftalmologikum, antibiotikum

Charakteristika

Oční mast Ophthalmo-Framykoin obsahuje bacitracin a neomycin, kombinaci antibiotik se širokým spektrem účinku, která je vhodná pro léčbu očních infekcí.

Indikace

Ophthalmo-Framykoin se používá při akutních infekčních zánětech spojivek, novorozeneckých hnisavých zánětech spojivek, zánětech rohovky, vředu rohovky, infikovaném poranění rohovky, zánětu slzního vaku, zánětu očního víčka, ječném zrnu, po operacích. Mast je vhodná i pro děti.

Kontraindikace
Ophthalmo-Framykoin se nesmí používat při přecitlivělosti na léčivé látky nebo na kterékoli další složky přípravku.

Zvláštní upozornění
Ophthalmo-Framykoin není vhodný pro léčbu chronických zánětů spojivek a nemá se používat jednorázově, např. po vyjmutí cizích tělísek, pro nebezpečí vzniku přecitlivělosti. Není vhodná aplikace na rozsáhlé mokvající plochy pro možnost vstřebání.

Těhotenství a kojení
Pro používání Ophthalmo-Framykoinu v těhotenství a při kojení musí být zvlášť závažné důvody. Váš lékař má být proto informován o případném těhotenství nebo kojení, aby mohl zvážit používání přípravku.

Nežádoucí účinky

Při léčbě oční mastí Ophthalmo-Framykoin může dojít k pocitům pálení, zčervenání kůže víček, alergickým zánětům spojivek. Při léčbě přetrvávající 7 dní se zvyšuje riziko alergických projevů (obvykle na neomycin).
Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Vzájemné působení oční masti Ophthalmo-Framykoin a jiných léčivých přípravků není známo. Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaké jiné léky na oční použití, oznamte mu, že používáte oční mast Ophthalmo-Framykoin.

Dávkování a způsob použití

Neurčí-li lékař jinak, obvykle se u dospělých i dětí vnáší do spojivkového vaku malé množství oční masti pravidelně každé 3–4 hodiny.
Je vhodné po vnesení masti do oční štěrbiny nechat zavřené oko na 2 – 3 minuty, aby účinné látky neodtekly se slzami a mohly se vstřebat rohovkou a spojivkou. Při používání dvou či více očních mastí je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut.
Léčba má trvat minimálně 4–5 dní.
Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bezprostředně po aplikaci masti dochází přechodně k rozmazanému vidění, které ve velmi krátké době odezní. Po tuto dobu není vhodné řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Další informace

Upozornění
Po dobu léčby přípravkem není vhodné používání kontaktních čoček.
Při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.
Nepoužívejte při přecitlivělosti na lanolin.

Uchovávání
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 ºC.

Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
5 g oční masti v tubě

Datum poslední revize
15.12.2009

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.