Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták PEROXID VODÍKU 3% TMD

Humánní léčivý přípravek

PEROXID VODÍKU 3% TMD

Léková forma: Kožní sprej, roztok.
Léčivá látka: Hydrogenii peroxidum 30% – 11,2 g.
Obsah: 100 g.

Složení

Farmakoterape­utická skupina: Kožní antiseptikum (prostředek k dezinfekci).
Pomocné látky: Kyselina benzoová, difosforečnan sodný a voda čištěná.

Indikace a způsob podání

Ke kožnímu podání jako kožní antiseptikum při drobných poraněních.
K vyčištění a deodoraci hnisajících ran a kožních vředů. Po naředění 1:3 až 1:9 (3 polévkové lžíce na sklenici vody) k výplachům dutiny ústní u zánětlivých a infekčních chorob (zánětu hltanu, mandlí, jazyka, aftózním zánětu sliznic dutiny ústní) a ke kloktání.

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí! Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti.

Zvláštní upozornění: Nepoužívejte vnitřně nebo k ošetření hlubokých ran! Chránit před vniknutím do očí (poškozuje oční rohovku již ve velmi nízké koncentraci).

Kontraindikace
Nepoužívat při přecitlivělosti na kyselinu benzoovou.

Interakce

Silně redukující látky (např. thiosíran sodný) mohou rušit účinky přípravku.

Nežádoucí účinky

Možnost alergické kožní reakce, zejména na kyselinu benzoovou.

Další informace

Způsob uchovávání: Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25 oC, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. Očištěné obaly recyklujte.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: FAGRON a.s., Holická 1098/31M, 772 00 Olomouc, Česká republika.

Datum poslední revize textu: 28.1.2011

Návod k použití přípravku

Přípravek použijte co nejdříve od vzniku poranění. Povrchovou ránu opláchněte dostatečným množstvím roztoku opakovaným stlačením mechanického rozprašovače. Ošetření povrchové rány v okolí očí proveďte pomocí buničité vaty, na kterou jste přípravek předem aplikovali. Pro kloktání a pro výplachy dutiny ústní používejte peroxid vodíku 3% rozředěný s vodou v poměru 1:3 až 1:9. Roztok lze nalít tak, že se odšroubuje kryt s mechanickým rozprašovačem. Při větším poranění nebo pokud se poranění nehojí, vyhledejte lékařské ošetření.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.