Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták NEO-ANGIN BEZ CUKRU

Humánní léčivý přípravek

NEO-ANGIN BEZ CUKRU

Pastilky (Dichlorbenzen­methanolum, amylmetacresolum, levomentholum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Neo-angin bez cukru musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 5 dnů ( u dětí do 3 dnů), musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Neo-angin bez cukru a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neo-angin bez cukru používat
 3. Jak se přípravek Neo-angin bez cukru používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Neo-angin bez cukru uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK NEO-ANGIN BEZ CUKRU A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Neo-angin bez cukru má antiseptické účinky, zasahují široké spektrum známých bakterií, které vyvolávají záněty horních cest dýchacích.
Desinfikuje ústní a krční dutinu a hltan. Užívá se při bolestech v krku, kataru, nachlazení, chrapotu, zánětech sliznice v ústní dutině (stomatitis, soor, afty), dásní (gingivitis), zánětu hltanu (faryngitis) a jako podpůrná léčba u anginy.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NEO-ANGIN BEZ CUKRU POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Neo-angin bez cukru:

 • Jestliže máte astma a chronický zánět hltanu atrofického typu (s úbytkem sliznice apod.).
 • Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na anýz (badyán) nebo na kteroukoli složku přípravku.

Přípravek je nevhodný pro děti do 6 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Přípravek je možné užívat současně s antibiotiky a uklidňujícími léky.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Užívání se nedoporučuje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Neo-angin bez cukru
Pro diabetiky
1 pastilka Neo-anginu bez cukru je oslazena isomaltem 2579 mg, odpovídá 25 kJ (5,9 kcal).
Pomocná látka ponceau 4R může způsobit alergickou reakci včetně záchvatu průduškového astmatu.
Alergická reakce je častější u pacientů se známou přecitlivělostí na kyselinu acetylsalicylovou.
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některého z cukrů, není pro Vás užívání tohoto přípravku vhodné.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NEO-ANGIN BEZ CUKRU POUŽÍVÁ

Pokud není předepsáno jinak, dospělí a děti od 15 let nechat rozpustit každé 2–3 hodiny 1 pastilku v ústech, maximálně 6 pastilek denně. Děti od 6–7 let ráno, v poledne a večer 1 pastilku a děti od 8–15 let 4krát denně 1 pastilku s odstupem alespoň 4 hodin. Přetrvávají-li příznaky onemocnění u dospělých déle než 5 dní (3 dny u dětí), doporučujeme navštívit lékaře. I při další léčbě lékařem lze v doporučených dávkách Neo-angin bez cukru užívat jako podpůrný lék po dobu 2–3 týdnů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Neo angin bez cukru než jste měl(a).
Při předávkování vyhledejte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Neo-angin bez cukru
Jestliže jste zapomněl(a) užít Neo-angin bez cukru, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále v užívání tak, jak je předepsáno.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Neo-angin bez cukru nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Mohou se vyskytnout příležitostné alergické reakce dýchacích cest, žaludku a střev, projevující se horečkou, třesavkou a průjmem. Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přestaňte lék užívat a poraďte se s lékařem. Při předávkování vyhledejte ihned lékaře.

5. JAK PŘÍPRAVEK NEO-ANGIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Neo-angin bez cukru obsahuje:
Léčivými látkami jsou dichlorbenzen­methanolum 1,2 mg, amylmetacresolum 0,6 mg, levomentholum
5,72 mg v 1 pastilce.
Pomocnými látkami jsou Badyáníková silice, silice máty peprné, isomalt, kyselina vinná, ponceau 4R 80%.
Jak přípravek Neo-angin bez cukru vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Neo-angin bez cukru obsahuje ploché, červené, kulaté pastilky.
Velikost balení: 6, 12, 16, 18, 24 nebo 48 pastilek

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Divapharma GmbH, D-12274 Berlin, Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 15.2.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.