Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták OPHTHALMO-SEPTONEX

Humánní léčivý přípravek

OPHTHALMO-SEPTONEX

oční kapky, roztok

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE:
Teva Czech Industries s.r.o., 747 70 Opava-Komárov, Česká republika

SLOŽENÍ:

Léčivé látky
Carbethopendecinii bromidum 2 mg, acidum boricum 190 mg, natrii tetraboras decahydricus 5 mg v 10 ml.
Pomocné látky
Guajazulen, silice plodu fenyklu hořkého, dihydrát dinatrium-edetátu, ethanol 96%, sterilizovaná čištěná voda.

INDIKAČNÍ SKUPINA:
Oftalmologikum

CHARAKTERISTIKA:

Přípravek má antiseptický účinek (proti choroboplodným mikroorganismům); je určen ke vkapávání do oka při léčení nehnisavých zánětů – tj. není-li nutná léčba antibiotiky.

INDIKACE:

Bez porady s lékařem se přípravek používá k léčbě akutních a chronických nehnisavých zánětů spojivek, očních víček a nehnisavých povrchových zánětů rohovky.
Při závažnějších zánětech, zejména hnisavých, je nutno vyhledat lékaře.
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti.

KONTRAINDIKACE:
Ophthalmo-Septonex nesmí být používán při známé přecitlivělosti na některou složku přípravku a při suchém zánětu rohovky a spojivky.

TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ:
U těhotných a kojících žen rozhodne o užívání přípravku lékař.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale u citlivých jedinců se mohou vyskytnout projevy překrvení a pálení spojivky.
Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o možnosti dalšího používání přípravku poraďte s lékařem.

INTERAKCE:
Interakce nejsou dosud známy.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ:

Pokud lékař neurčí jinak, vkapává se do dolního spojivkového vaku při prudkých zánětech 1 kapka každou hodinu až dvě hodiny, při vleklých zánětech 1 kapka 1–3krát denně.
Přípravek může být používán maximálně 10 dní.
Postup při vkapávání: palcem jedné ruky stáhněte dolní víčko dolů, hlavu mírně zakloňte a dívejte se nahoru a druhou rukou vkápněte do oka 1 kapku.

ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A OBSLUHA STROJŮ:
Přípravek Ophthalmo-Septonex neovlivňuje činnosti (řízení motorových vozidel, obsluha strojů a práce ve výškách), které vyžadují zvýšenou pozornost, avšak po aplikaci může přechodně dojít k rozmazanému vidění, a proto činnosti vyžadující zvýšenou pozornost je možno vykonávat až po odeznění tohoto přechodného účinku.

Další informace:

UPOZORNĚNÍ:
Užíváte-li jiné léky, nebo máte-li nějaké závažnější oční onemocnění, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku s lékařem.
Jestliže se do pěti dnů příznaky onemocnění nezlepší, nebo se dokonce zhoršují, či se projeví nežádoucí účinky přípravku, vyhledejte okamžitě lékaře.
Při předpisu jiných léků oznamte lékaři, že používáte Ophthalmo-Septonex.
Při náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

UCHOVÁVÁNÍ:
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

VAROVÁNÍ:
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Po prvním otevření lahvičky může být přípravek používán po dobu 4 týdnů.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

BALENÍ:
10 ml
Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

DATUM REVIZE TEXTU:
22.12.2009

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.