Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták PREPARATION H

Humánní léčivý přípravek

PREPARATION H


(Faecis extractum fluidum, Squali oleum)
rektální mast


Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek
PREPARATION H rektální mast musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je PREPARATION H rektální mast a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PREPARATION H rektální mast používat
 3. Jak se PREPARATION H rektální mast používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak PREPARATION H rektální mast uchovávat
 6. Další informace


1. CO JE PREPARATION H REKTÁLNÍ MAST A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

PREPARATION H se používá k léčbě hemoroidů.
PREPARATION H se používá ke zmírnění příznaků hemoroidů, tj. bolesti,
podráždění a svědění.
Pomáhá
- zmírnit otok tkáně vyvolaný zánětem
- usnadnit bolestivé vyprazdňování.
Přípravek je určen pro dospělé pacienty.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PREPARATION H REKTÁLNÍ MAST POUŽÍVAT

Nepoužívejte PREPARATION H rektální mast
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kteroukoliv složku přípravku
- používání přípravku se nedoporučuje u dětí do 18 let

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PREPARATION H rektální mast je zapotřebí:

 • jestliže trpíte hemoroidy, je nutné poradit se co nejdříve s lékařem.
 • pokud krvácíte z konečníku nebo máte stolici s příměsí krve a jste jakkoliv na
 • pochybách, zda jde o krvácení z hemoroidů, vyhledejte co nejdříve lékaře.
 • pokud máte chronické onemocnění ledvin, o délce užívání přípravku se
 • poraďte s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky není známo.


Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek PREPARATION H mohou užívat těhotné ženy i kojící matky.
Důležité informace o některých složkách přípravku PREPARATION H rektální mast
Tento přípravek obsahuje lanolin, který může vyvolat lokální kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu, což je kožní vyrážka při kontaktu s dráždivou látkou)
Tento přípravek obsahuje metylparaben a propylparaben, což může vyvolat alergické reakce (někdy i pozdní).


3. JAK SE PREPARATION H REKTÁLNÍ MAST POUŽÍVÁ


Vždy užívejte PREPARATION H rektální mast přesně dle pokynů v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek je určen k místnímu podání a podání do konečníku.
Dospělí: Po šetrném omytí a osušení konečníku naneste rektální mast v tenké vrstvě na citlivé místo v okolí konečníku. Je-li třeba, přípravek je možno nanést přímo do
konečníku za použití přibaleného aplikátoru. Přípravek se aplikuje vždy ráno, večer a po každém vyprázdnění střev.
Děti: použití se nedoporučuje.


Podání přípravku pomocí aplikátoru:
Našroubujte aplikátor na otevřenou tubu (boční otvory umožňují lepší distribuci masti), vymáčkněte malé množství masti na aplikátor k usnadnění zavedení
aplikátoru a zaveďte jej opatrně do konečníku. Poté vytlačte malé množství masti a aplikátor současně vytahujte z konečníku. Po použití je třeba aplikátor pečlivě opláchnout.
Léčba se nemá ukončit ihned po objevení se prvních známek zlepšení, ale k dosažení plného účinku se má pokračovat v léčbě nejméně 5 dní.
Pokud se stav zhorší nebo nezlepší do 7 dnů, poraďte se s lékařem.
PREPARATION H rektální mast se nesmí polykat. Pokud omylem přípravek polknete, vyhledejte lékařskou pomoc.
Nepřekračujte doporučené dávkování.


Jestliže jste použil/a více přípravku PREPARATION H rektální mast, než jste měl/a
V případě předávkování nebo náhodného požití přestaňte přípravek používat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek PREPARATION H rektální mast
Pokud jste si zapomněl/a aplikovat přípravek, použijte jej jako obvykle v době, kdy si ho máte aplikovat podle původního plánu. Nezdvojujte dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Jestliže máte jakékoliv další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek PREPARATION H rektální mast nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Může se vyskytnout místní kožní reakce nebo alergická reakce na některé složky přípravku.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PREPARATION H REKTÁLNÍ MAST UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25° C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek PREPARATION H rektální mast nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni
uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek PREPARATION H rektální mast obsahuje
- Léčivé látky jsou:
Faecis extractum fluidum
Squali oleum
1,00 g
3,00 g
ve 100 g masti
Pomocné látky jsou:
Bílá vaselina
Lehký tekutý parafin
Tuk z ovčí vlny
Masťový základ
Tymiánová silice (červená)
Methylparaben
Propylparaben
Glycerol.


Jak přípravek PREPARATION H rektální mast vypadá a co obsahuje toto balení
Rektální mast
Nažloutlá mast s vůní tymiánové silice.
Aluminiová tuba uzavřená membránou, s vnitřním lakem z epoxyfenolu, bílý HDPE
uzávěr s trnem k propíchnutí membrány.
Polypropylenový aplikátor.
Velikost balení :
Tuba s obsahem 25 g
Tuba s obsahem 50 g
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer Corporation Austria GmbH, Consumer Healthcare
Floridsdorfer Hauptstrasse 1
1210 Vídeň
Rakousko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o
registraci:
Pfizer spol. s r.o.
Stroupežnického 17
150 00 Praha 5
+420 283 004 111
Výrobce
Wyeth-Lederle S.r.l.
Via Nettunense, 90
04011 Aprilia (LT)
Itálie


Tento příbalový leták byl naposledy schválen 5.3.2013.


PREPARATION H (logo)
Další text:
Jak předcházet hemoroidům?
Nepříjemným potížím s hemoroidy lze předejít několika jednoduchými preventivními opatřeními.
1. Péče o pravidelnou stolici
Zvykněte si vyprazdňovat se snadno a přirozeně každý den - nejlépe ráno ve stejnou dobu. Nepoužívejte zbytečně projímadla.
2. Správná dieta
Jezte co nejvíce stravy bohaté na vlákninu a pijte hodně tekutin. Potraviny, které byste měli pravidelně jíst, jsou např. obilné vločky, celozrnné pečivo, ovoce a čerstvá
zelenina. Vyvarujte se kořeněných jídel, alkoholu, kávy a černého čaje.
3. Pravidelně cvičte, abyste předcházeli zácpě.
4. Hygiena
Nutné je pečlivé omývání konečníku po každém vyprázdnění střeva. Postižená místa je nutno udržovat v co největším suchu, neboť sucho napomáhá hojení. Doporučuje se nosit bavlněné prádlo.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.