Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták MINIDIAB

Humánní léčivý přípravek

MINIDIAB

(Glipizidum)
tablety

Složení

Léčivá látka: Glipizidum 5 mg v 1 tabletě
Pomocné látky: Kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, kyselina stearová, monohydrát laktosy

Indikační skupina

Antidiabetikum.

Charakteristika

Léčivá látka glipizid patří mezi tzv. perorální antidiabetika. Stimuluje vylučování inzulínu z buněk slinivky břišní. Přispívá též k lepšímu využití inzulínu tkáněmi a k lepšímu využití glukózy svalstvem.

Indikace

Minidiab se používá k léčbě diabetes mellitus typu II, který již nelze léčit jen pouhou dietou, snížením nadváhy a přiměřenou tělesnou aktivitou.

Kontraindikace

Minidiab se nesmí užívat při diabetu mellitu typu I, cukrovce dětí a mladistvých do 18 let. Nepodává se při známé přecitlivělosti na léčivou látku, nebo jiné látky odvozené od sulfonylmočoviny, na sulfonamidy nebo na některou pomocnou látku. Neužívá se při závažnějších infekcích, při horečnatých stavech, při těžších poruchách jater, ledvin nebo štítné žlázy, diabetickém kómatu a u diabetické ketoacidózy, po těžším úrazu či operaci, v době těhotenství a při kojení.

Pokud se stavy, uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku Minidiab, informujte o tom svého lékaře.

Nežádoucí účinky

Minidiab je většinou dobře snášen, přesto se během léčby mohou objevit obtíže v trávicím ústrojí jako je nevolnost, zvracení, bolesti v nadbřišku. Mohou se objevit také různé kožní vyrážky, které často vymizí samy.

Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku Minidiab poraďte s lékařem.

Během léčby, zejména při předávkování, může též dojít k nadměrnému snížení hladiny cukru v krvi (hypoglykémii), což se může projevit pocením, bolestí hlavy, závratí, slabostí, zimnicí a neostrým viděním. Lékař Vám vysvětlí, jak máte na tyto příznaky nadměrného snížení hladiny cukru v krvi reagovat, řiďte se jeho pokyny.

Interakce

Účinky přípravku Minidiab a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Účinek přípravku Minidiab mohou zvyšovat antirevmatika (např. salicyláty), léky snižující hladinu kyseliny močové v krvi, léky snižující krevní srážlivost, sulfonamidy, tetracykliny, chloramfenikol, léky snižující krevní tlak, beta-blokátory, ACE inhibitory, inhibitory MAO, cyklofosfamid, acetazolamid, cimetidin a ranitidin, mikonazol a flukonazol.

Některé jiné léky zase účinek přípravku Minidiab snižují - takže je někdy nutno jeho dávky zvýšit: Thiazidová diuretika, glukokortikoidy, estrogeny, antikoncepční přípravky, fenytoin, isoniazid, kyselina nikotinová, tzv. blokátory kalciových kanálů (např. diltiazem), glukagon, danazol, beta2-sympatomimetika, inzulín, furosemid, mužské pohlavní hormony, hormony štítné žlázy, allopurinol, léky snižující chuť k jídlu a léky s blokující funkci štítné žlázy a rifampicin.

Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj, aby mohl v případě potřeby upravit dávkování přípravku Minidiab nebo těchto léků. Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Minidiab žádné volně prodejné léky.

Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Minidiab.

Akutní požití většího množství alkoholu může vyvolat hypoglykémii, naopak chronický alkoholizmus může vést ke snížení účinku přípravku Minidiab.

 

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Přípravek Minidiab by neměl být během těhotenství užíván z důvodu možného rizika pro plod a pacientku je třeba převést na léčbu inzulínem.

Pacientky, které plánují těhotenství, nebo již jsou těhotné, by o těchto skutečnostech měly neprodleně informovat svého ošetřujícícho lékaře.

Kojení
Vzhledem k možnému přestupu přípravku Minidiab do mateřského mléka a tím při kojení do dětského organismu nesmí být Minidiab podáván kojícím matkám. Je nezbytné, aby pacientky byly převedeny na léčbu inzulinem nebo přerušili kojení.

Dávkování

Dávkování určí vždy pouze lékař. Počáteční dávka je obvykle ½ - 1 tableta přípravku Minidiab denně. Lékař může postupně dávku zvýšit až na 6 tablet denně.

Dávka ½ tablety se užívá najednou před snídaní nebo obědem. Vyšší dávky se užívají najednou nebo ve dvou nebo třech dílčích dávkách před hlavními jídly. Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety. Tablety Minidiab se užívají nejméně 15-20 minut před jídlem.

Upozornění

Akutní požití většího množství alkoholu může vyvolat hypoglykémii, naopak chronický alkoholizmus může vést ke snížení účinku přípravku Minidiab.

Dodržujte přesně dávky přípravku Minidiab a denní dobu jejich užívání, které Vám předepsal lékař.

V případě změny dávkování nebo nepravidelného užívání přípravku Minidiab může být nepříznivě ovlivněna činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách ap.). Tuto činnost je možno proto vykonávat jen na základě výslovného souhlasu lékaře.

Při předávkování nebo náhodném požití více tablet přípravku Minidiab dítětem vyhledejte lékaře.

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí!

 


Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.

Balení: 30 nebo 120 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Pfizer Italia S.r.l., Marino del Tronto, Itálie

Datum poslední revize textu: 27.5.2009

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.