Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták VENORUTON 300

Humánní léčivý přípravek

VENORUTON 300


Tvrdé tobolky
Oxerutinum
Držitel rozhodnutí o registraci
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


Výrobce:
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika
Kemwell AB, Uppsala, Švédsko


Složení

Léčivá látka: oxerutinum 300 mg v 1 tobolce.
Pomocné látky: makrogol 6000, žlutý oxid železitý, oxid titaničitý, želatina, natrium-lauryl-
sulfát, černý inkoust: černý oxid železitý, šelak, propylenglykol.


Indikační skupina

Venofarmakum


Charakteristika

Účinná složka Venorutonu 300 působí na nejmenší krevní cévy (kapiláry) tak, že snižuje únik vody a dalších látek jejich stěnami. U pacientů s křečovými žilami a s některými dalšími
chorobami žil dolních končetin dochází k výrazným únikům látek stěnami kapilár, což vede k otokům kotníků. Venoruton 300 svým působením snižuje tyto otoky a s nimi se vyskytující příznaky, jako je pocit bolestivých, unavených a těžkých nohou a křeče. Pacienti s uvedenými obtížemi zpravidla užívají také elastickou podporu (obvykle punčochy). V těchto případech bylo rovněž prokázáno příznivé spolupůsobení Venorutonu 300. U hemoroidů (řitních žilních městků) zmenší otok v okolí konečníku a uleví od obtíží, jako je píchání, krvácení a mokvání.


Indikace

Venoruton 300 je vhodný k léčbě příznaků a projevů chronické žilní nedostatečnosti (únava, tíha, křeče, bolesti, otoky dolních končetin, pigmentace, bércové vředy), u varixů (žilních
městků) a stavů po trombóze (srážení krve v cévách). Přípravek se používá jako pomocný lék při akutních žilních zánětech, u lymfatického otoku, u hemoroidů, u stavů se zvýšenou
kapilární propustností provázející některá onemocnění (např. poškození sítnice při cukrovce), u slizničních a kožních změn při radioterapii. Přípravek je vhodný pro léčbu dospělých a dětí od 12 let věku. Dospělý pacient může zahájit léčbu sám. Dětem je však možné Venoruton 300 podávat pouze na doporučení lékaře. Venoruton 300 může být používán od 4. měsíce těhotenství i v období kojení.


Kontraindikace

Neužívejte Venoruton 300, jestliže jste již dříve měli při léčbě tímto přípravkem potíže posouzené jako alergie na jeho složky. Neužívejte Venoruton 300 v prvních třech měsících
těhotenství.


Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Venoruton 300 nežádoucí účinky.
Venoruton 300 může ve vzácných případech způsobit potíže zažívacího ústrojí, plynatost, průjem, bolest břicha, žaludeční potíže, dyspepsie, vyrážka, svědění a kopřivku. Ve velmi
vzácných případech může Venoruton 300 způsobit závratě, bolesti hlavy, únavu, zrudnutí, reakce přecitlivělosti, anafylaktoidní reakce, anafylaktický šok.
Tyto reakce jsou většinou mírné. Pokud jsou tyto reakce vážné nebo pokud přetrvávají více jako několik dní, ukončete léčbu a poraďte se s lékařem.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud zaznamenáte jakýkoliv jiný účinek, o kterém si myslíte, že by mohl být způsoben přípravkem Venoruton 300.


Interakce

Dosud není známo, že by byl účinek Venorutonu 300 ovlivňován jinými léky. Přesto však užíváte-li jiné léky (na lékařský předpis i bez něj), poraďte se o vhodnosti současného užívání Venorutonu 300 s lékařem. Při předpisu jiných léků oznamte lékaři, že užíváte Venoruton 300. O vhodnosti současného užívání jiných volně prodejných léků se poraďte s
Vaším lékařem nebo lékárníkem.


Dávkování a způsob použití

Pokud lékař nedoporučí jinak, obvyklé dávkování při žilní nedostatečnosti nebo hemoroidech je u dospělých a dětí od 12 let věku 1 tobolka 3-4krát denně. Ke zmírnění obtíží dochází
obvykle během 2 týdnů. V léčbě je vhodné pokračovat ve stejném dávkování až do úplného vymizení otoků a dalších příznaků. Úleva od obtíží obvykle přetrvává po dobu alespoň
4 týdnů od přerušení léčby. Při návratu obtíží je vhodné znovu zahájit léčbu podáváním stejných dávek. Nebo může být po úplném odeznění příznaků pokračováno v udržovací léčbě
podáváním stejných dávek jako při úvodní léčbě nebo užíváním minimální udržovací dávky:
1 tobolka 2krát denně.


Dávkování u dalších indikací:

  • podpůrná léčba bércových vředů u pacientů s elastickou bandáží končetin – 2 tobolky 3krát denně;
  • lymfatický otok – 3 tobolky ráno a v poledne a 4 tobolky večer;
  • poškození sítnice při cukrovce (diabetická retinopatie) – doporučené dávkování je 2 až 3 tobolky 3krát denně;
  • prevence nežádoucích reakcí při ozařování (radioterapii) – doporučené dávkování je 2 tobolky 3krát denně.

Tobolky se užívají celé, během jídla a zapíjejí se tekutinou.


Upozornění

Neužívejte Venoruton 300 v průběhu prvních 3 měsíců těhotenství. V dalším průběhu těhotenství a při kojení Venoruton 300 užíván být může.
Jestliže nedojde k ústupu obtíží po 3 týdnech léčby, poraďte se se svým lékařem, který rozhodne o dalším postupu.
Náhodné požití většího počtu tobolek Venorutonu 300 pravděpodobně nevyvolá žádné příznaky. Jestliže však k němu dojde, a to zvláště u dětí, poraďte se se svým lékařem.


Uchovávání
Uchovávejte při teplotě 10-25 C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti označené na obalu jako “EXP”.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Balení
20 nebo 50 tobolek v blistru.


Datum poslední revize
2.4.2014

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.