Hledání podle názvu:

První písmeno názvu: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Příbalový leták PEROXID VODÍKU 3% COO

Humánní léčivý přípravek

PEROXID VODÍKU

3 %
COO
Kožní roztok

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Návod k použití, čtěte pozorně!

Základní informace

Název přípravku: Peroxid vodíku 3% COO
Léčivá látka: Hydrogenii peroxidum 3 %
Stabiliz. přísady: kyselina benzoová, difosforečnan sodný
Léková forma a farmakoterapeutická skupina: kožní roztok, antiseptikum

Indikace

Používá se zevně k oplachování jako desinfekce a k rychlejšímu zastavení krvácení u ran jako jsou odřeniny, oděrky, menší řezné a tržné rány, bodnutí hmyzem apod.. Lze použít i k výplachům úst k odstranění zápachu.

Kontraindikace
Při větším rozsahu rány vyhledejte lékařské ošetření a o případném použití Peroxidu vodíku 3 % se poraďte s lékařem. Nepoužívejte při přecitlivělosti na kyselinu benzoovou nebo difosforečnansodný.

Upozornění: Pokud se poranění nehojí nebo přetrvávají nebo se zhoršují příznaky infekce, poraďte se s lékařem.

Návod ke správnému použití

Ke kožnímu použití. Ránu opláchněte co nejdříve od vzniku poranění dostatečným množstvím roztoku. Mokvající rány je vhodné oplachovat při každém převazu. Vyvarujte se kontaktu s očima a nepoužívejte vnitřně. Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky Peroxidu vodíku 3 % nebyly popsány.

Další informace

Pokyny pro uchování
Uchovávejte při teplotě do 25°C, chraňte před slunečním zářením nebo jiným zdrojem tepla.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Držitel rozhodnutí o registraci: COOPHARMA s. r. o., Zelený pruh 1090, Praha, Česká republika
Výrobce: COOPHARMA s. r. o., Praha, Česká republika
Reg. Číslo: 32/1108/97-C

Datum poslední revize
8.8.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.